26 mars 2015

"Halvförstådda idéer påverkar offentliga debatten"

Sturmark, Wikforss och Ingvar kom i dag med sin slutreplik till artikeln om sanningsrelativismen på DN Debatt. Till de tidigare tre replikerna har det skrivits ytterligare två:
Johan Eddebo skriver om att ”Författarna avfärdar postmodernismen på fel grunder”. 
Michael Tholander skriver att postmodernismens relativsm inte är så farlig, utan ”Författarna fäktar vilt mot en inbillad jätte”.
I slutrepliken skriver Sturmark, Wikforss och Ingvar bland annat:
Men replikerna missar huvudsakligen målet. Det var inte vår avsikt att vederlägga vare sig sanningsrelativism eller socialkonstruktivism, eller att klargöra de komplicerade relationerna dem emellan. Sådant görs bäst i fackfilosofiska tidskrifter. Vårt mål var att belysa hur en uppsättning problematiska och mycket kontroversiella filosofiska idéer har kommit att påverka den svenska skolvärlden och det offentliga debattklimatet. Eller snarare, hur halvtuggade, halvt förstådda filosofiska idéer kommit att okritiskt omfattas och appliceras av ledande aktörer inom denna värld. Det är alls inte ohederligt att tro på de postmoderna idéerna – det finns betydligt mer radikala filosofiska teorier (som att det inte existerar någon yttervärld över huvud taget) vilka respektabla filosofer från tid till annan förfäktat. Det som är ohederligt är att man sväljer en radikal filosofisk teori med hull och hår och tillämpar den på en så central del av det svenska samhället som skolan. 
För att detta har skett står bortom all tvivel. Vår artikel har gett upphov till en enorm mängd läsarreaktioner, däribland från väldigt många inom skolvärlden som alla gläds över att någon äntligen tar upp detta! Vi har fått brev från förskolelärare, högstadielärare och rektorer, och alla säger de samma sak. Det har varit kvävande, det har varit omöjligt att ifrågasätta, vi har inte kunna bedriva vår centrala verksamhet – att förmedla kunskap.
Läs hela slutrepliken på DN.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se