19 mars 2015

Högerkristen lobbyfond köper akademisk trovärdighet på svenska universitet

Står vetenskap och religion i konflikt med varandra? Det beror förstås på vad man menar och vem man frågar. Olika forskare och filosofer ger olika bud, främst beroende på vad man menar med "vetenskap" och "religion". Men det vore verklighetsfrånvänt att inte se att den vetenskapliga metoden står i konflikt med vissa religiösa tolkningars sanningsanspråk, men samtidigt att all religion inte står i konflikt med all vetenskap. Så en dialog vore väl välkommet? Nu börjar ett treårigt projekt på Uppsala universitet i just den andan: Cusanus, naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning.

Så här säger Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet (och han är ju vanligtvis klok):
Naturvetenskapen utvecklar ständigt vår syn på människans plats i universum och utmanar samtidigt gamla föreställningar. I en värld där religionen spelar en allt större roll är det oundvikligt att framstegen också ger grogrund för konflikt. Projekt av detta slag, med potential att bidra till en konstruktiv dialog om en av vår tids viktigaste frågor, är därför mycket välkomna. Förutsättningarna är goda att i Uppsala åstadkomma något riktigt betydelsefullt.
Så långt helt ok. Men läser man mer börjar man ana ugglor i mossen.
Detta är ett lovande projekt och dialogen mellan religion och naturvetenskap förblir angelägen. Det finns en bedräglig bild av oförenliga motsatser mellan tro och vetenskap som måste utmanas och problematiseras. Under mina år som forskare i mötet mellan teologi och naturvetenskap har det blivit allt tydligare att de stora frågor som utmanar mänskligheten idag kräver en konstruktiv samverkan också mellan dessa två kunskapsområden, säger ärkebiskop Antje Jackelén.
Bedräglig minsann! Nåja, Jackelén är trots allt ärkebiskop, så hon kanske måste säga så? Men det blir värre.
Frågor som kommer att beröras är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell? Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser? Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?
Det luktar lite sunkigt, gör det inte? Luktar lite som ... Templeton foundation? Och det är ingen slump - visst är det Templeton som i vanlig ordning pumpar in miljoner för att köpa akademisk trovärdighet åt religion. Vi har tidigare här på bloggen uppmärksammat Templeton då världens främsta vetenskapliga tidskrift Nature publicerade en oerhört kritisk artikel över Templetons metod att finansiera åsikter på universitet, främst i USA. Så här skrev jag då:
Pengarna stiftelsen delar ut går till alla möjliga och omöjliga projekt. "Mycket pengar slösas på nonsensidéer" säger Harold Kroto, en nobelprisbelönad kemist vid Florida State University, Tallahassee. Templeton hade för sig att neurovetenskap, psykologi och fysisk skulle kunna öka förståelsen för andliga frågor, som till exempel förlåtelse, moral och verklighetens natur. Stiftelsen donerade därför 2001 8,2 miljoner dollar för att skapa Institutet för forskning på "obegränsad kärlek" vid Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.
Det har också läckt dokument som visar hur den nuvarande ordföranden för stiftelsen, John Templeton Jr., donerat 450 000 dollar till National Organization for Marriage (NOM). Lägg till det en donation från Josephine Templeton, Johns fru, på 100 000 dollar. NOM är den organisation som hårdast arbetat mot homosexuella äktenskap i alla delstater i USA och lobbat envetet mot homosexuellas rätt att adoptera barn. I läckta taktikdokument har det även visat sig att organisationen försökt tussa ihop homosexuella mot afro-amerikaner och arbetat mot spansk-amerikaners assimilation i samhället. (Ni kan läsa mer om NOM och Templeton hos Jerry Coyne, och om NOM specifikt hos Human Rights Campaign, en organisation som arbetar för HBQT-rättigheter i USA).

Det är alltså känt att ordföranden för stiftelsen har en homofob agenda och att stiftelsen länge försökt (och lyckats!) korrumpera amerikanska universitet med sina miljoner. Det är denna organisation Svenska kyrkan och Uppsala universitets teologer gått i säng med. Och det finns fler deltagare:
Projektet är ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkar Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag.
(Kan någon förklara vad Chalmers har i den där gruppen att göra?)

I sin iver att få resurser att köpa akademisk trovärdighet för har alltså Svenska kyrkan och flera olika svenska teologiska institutioner tagit emot pengar från en amerikansk högerkristen homofob lobbygrupp. Snyggt. (Formellt fel? Nej. Klandervärt? Definitivt.)

______________________
Edit: Ska man vara riktigt noggrann, och det ska man, så är det ordföranden för Templeton-stiftelsen och hans fru som driver en högerkristen agenda, inte stiftelsen i sig självt. Den är listigare utformad än så. Stiftelsen är "bara" skyldig till att låta det regna miljoner över forskare som är villiga att blanda in religion i sin vetenskap på ett snällt sätt. Vill ni läsa Natures kritiska granskning av stiftelsen så finns den här. Kan man köpa akademisk trovärdighet? Templeton kan. Och de har många miljoner att handla för.

13 kommentarer:

Daniel W sa...

Templeton är inte högerkristet men det hävdar du och det är ju kul för dig och alla andra som är ointresserade.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, rent formellt har du rätt. Det är ordföranden för stiftelsen och hans fru som driver en högerkristen agenda - inte stiftelsen i sig själv.

Patrik Lindenfors sa...

Har lagt till en förtydligande snutt.

Lennart W sa...

Det är nog så att Chalmers också är homofoba eftersom de samarbetar med Templeton Foundation som är homofoba eftersom deras nuvarande ordf har skänkt pengar till organisationen NOM som lobbar mot homosexuella äktenskap. Och egentligen är nog därmed även alla som öht har med Chalmers att göra homofober, t ex statistikern Olle Häggström, som bara ytterligare ett steg i guilt by association-kedjan. En sorts kedja som ju verkar vara en Humanistisk specialitet.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Intressant teori. Själv tror jag det handlar om aningslöshet från anslagsmottagarnas sida. Det är den generösare tolkningen.

Daniel W sa...

Detta med Cusanus kan vara intressant på sina egna villkor. I religionskunskapen på gymnasienivå ska eleverna fr.o.m 2011 lära sig om olika synsätt om hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra. Det behövs akademiskt arbete för att utreda sådant. Jag antar att Humanisterna ogillar det och jag antar att Humanisterna anser att det bara finns ett acceptabelt synsätt, nämligen en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser.

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

Du antar fel.

Stefan Björnson sa...

Det undgår mig att inse vad som "blir värre" med detta citerade stycke:
"Frågor som kommer att beröras är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell? Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser? Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?"
I min naivitet (?) läser jsg detta som att det handlar om förståelse mellan olika uppfattningar om världen och mänsklig strävan. Även om jag anser mig vara sekulärhumanist och inte tror på några högre makter gör jag inte anspråk på att sitta inne med en slutlig sanning som föranleder att inbjudan till samtal behöver ses som konspiratorisk.

Patrik Lindenfors sa...

Stefan,
Det är att man förutsätter svaret på forskningsfrågan. Vetenskap och religion är inte i konflikt och därför kan teologi och religion bidra med något väsentligt till vår världsbild. Man skriver dessutom om en sammanblandning av vetenskap och ateism, när den vetenskapliga metoden har metafysisk materialism som ett av sina antaganden (som ju just är a-teistiskt). Om man vill rucka på det antagandet, vilket man kan göra om man vill, så bör man dra in vetenskapsfilosofer, inte teologer.

Patrik sa...

Beröringsskräcken gentemot religion är verkligen remarkabel. Lite panikartad nästan.

Stefan Björnson sa...

Nu vet jag inte riktigt var vi är med denna serie av kommentarer, men vi är nog överens om att teologi som sådan inte har mycket att bidra med till en diskussion om vetenskaplig världsbild, förutom i någon religionspsykologisk mening. Vi går inte in i en diskussion om vad några gudar vill med människan, men kanske vad människan söker uppnå genom en tro på olika gudomligheter och hur det påverkar mänskliga samhällen. Sedan kan man förstås skapa sig tankemodeller om hur en gudomlig kraft skulle kunna interagera med människorna - t ex som en dualism där manniskan själv kan välja att "gå guds väg" eller inte. Det jag ville föra fram med min förra kommentar var bara att det borde vara tillåtet att uppmuntra till samtal om dessa frågor även med troende.

Patrik Lindenfors sa...

Då är vi överens, Stefan.

Göran sa...

En helt underbar tråd om man vill studera ett klockrent skolexempel på guilt by association, halmgubbar och fördomar i en salig röra.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se