7 mars 2015

Kampen om barns tankar

I ett av seminarierna vid förra årets World Humanisit Congress diskuterades vilka rättigheter barn har till tanke- och yttrandefrihet, till religion- och åsiktsfrihet.

Den Liberala och humanistiska synen, där barn har samma rättigheter som vuxna presenterades av filosofen Stephen Law. Skolan skall enligt denna upplysa barn om att de har rätt att forma sina egna tankar, om moral med mera, och ge dem verktyg till att göra detta. Law beskrev också motpolen, en Auktoritär syn, där barnen talas om vad de skall tro på.

Som balans till detta presenterade Malcolm Evans, professor i offentlig internationellag, hur FN:s konventioner om mänskliga rättigheter tolkas och där staten måste balansera barnens rättigheter mot föräldrarnas rättighet att uppfostra sina barn i enlighet med de traditioner som föräldrarna önskar.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se