28 mars 2015

Låt kommunerna ta över begravningsväsendet

Jag och Christer Sturmark skriver i dag på Aftonbladet Debatt - Låt kommunerna ta över begravningarna:
Det är hög tid att Svenska kyrkans dominerande ställning som huvudman för begravningsverksamheten ses över. Därför är det välkommet att frågan diskuteras i regeringskansliet, vilket framkom när Kyrkans tidning intervjuade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 
För dem som inte identifierar sig med den svenskkyrkliga begravningstraditionen finns flera förbättringar att önska. 
Det finns få religionsneutrala begravningsplatser i Sverige. På vissa orter finns inga ändamålsenliga ceremonilokaler utan religiösa symboler. Begravningsombuden, som ska tillvarata intressena hos alla som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, är relativt okända och systemet har ett inbyggt demokratiskt underskott. 
[...] 
Förbundet Humanisterna vill i första hand ta till vara intressena hos sekulära humanister och andra som inte önskar en religiös begravning, men vi arbetar också för att staten ska verka neutralt gentemot olika livsåskådningar och inte sammankopplas med religiösa organisationer. 
För att uppnå detta önskar vi en dialog med kulturministern, som är ansvarig för begravningsfrågor. Varför inte ett möte ihop med Svenska kyrkan? Det skulle bli ett utsökt tillfälle att visa att våra två organisationer agerar på samma premisser gentemot staten.
Läs resterande på Aftonbladet.

Lilla Dalens begravningsplats, en livåskådningsneutral begravningsplats i Botkyrka.
Det finns en facebookgrupp om frågan också Kommunalisera begravningsväsendet.

13 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Efter att vi lämnat in debattartikeln, så har Kulturministern återkommit och säger nu: "Det har på senare tid också funnits rapporter i media om att regeringen skulle komma att se över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. Det finns inga sådana planer."

Förhoppningsvis ändrar hon sig igen.

http://www.regeringen.se/sb/d/19699/a/256311

Göran sa...

Slår inte humanisterna här ännu en gång in öppna dörrar?

Jag har varit på flera begravningar utan kristna inslag om man inte nu retar sig på de kors som finns i de befintliga lokalerna. Men så illa kan det väl ändå inte vara?

Likaså när det gäller skolavslutningar. CS säger att t ex om det finns en judiskt elev som inte vill deltaga frivilligt i en kyrka vid skolavslutningen så motiverar det att förbjuda den typen av skolavslutningar.

Någonstans märks det att humanisterna har en brist på meningsfulla frågor att ta upp i Sverige.

Patrik Lindenfors sa...

Eller hur. Som om du skulle tycka det var acceptabelt att begrava dina nära och kära i en lokal med satanistkors.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Det finns människor som inte tycker et kors inte är okej. Om du vill ignorera dem, utifrån egen erfarenhet, så är det ditt beslut.

Det argument som dock inte kan lösas hur bra än Svenska kyrkan löser sin uppgift, är att systemet idag är odemokratiskt.

Göran sa...

Patrik L, du brukar beskylla Lennart för infantila inlägg. Du kan ju själv också.

Ulf G, vad är det som är odemokratiskt? Vem som helst kan ju utnyttja platsen?

Patrik Lindenfors sa...

Infantilt är det bara om du antar att din tro på något sätt är väsentligare än andras. Vilket du verkar göra. Det gick möjligen an under statskyrkans dagar, men numera har vi religionsfrihet i Sverige.

Göran sa...

Jag kommenterade situation som vi har i Stockholm och den ser jag inga problem med.
Eventuella kors har jag inga problem med att ignorera om jag känner för det.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Vi vill att kommunen skall hantera begravningsverksamheten, såsom redan sker i Stockholms stad.

Angela sa...

Jag är intresserad av att få veta vilka fördelar det är med begravningsverksamheten i Stockholm vad gäller den enskilda människan och hennes livsåskådning (vilken den än må vara), jämfört med när Svenska kyrkan handhar den? Vad är det Stockholm erbjuder som inte finns på andra ställen?

Ulf Gustafsson sa...

Angela,

Först och främst har alla, inte bara medlemmar i Svenska kyrkan, ett demokratiskt inflytande över begravningsverksamheten i Stockholm.

I Stockholm finns det religionsneutral begravningsplatser och fina neutrala ceremonilokaler. Det finns på vissa andra platser i Sverige också, men saknas i många av de 648 församlingarna som hanterar verksamheten och har i uppdrag att ordna detta.

Enstaka individer kan vara obekväma med att ett religiöst trossamfund som de inte tillhör hanterar deras egen eller anhörigas död.

Sedan betalar man 7,5 öre/100 kr, jämfört med i snitt 22 öre/100 kr.

Angela sa...

Ulf,

Menar du med 'religionsneutrala begravningsplatser' i Stockholm, Skogskyrkogården? Där finns kapell med neutral inredning men det gör det på de flesta platser, eller åtminstone är det saker såsom kors och annat som man kan plocka undan vid borgerliga begravningar. Det finns alltså inga altartavlor och liknande i dessa kapell.

När det gäller själva kyrkogården kommer man inte undan religiösa symboler. På Skogskyrkogården finns grav/urn-platser på olika områden för respektive trosriktning. Men finns det något område där för religionsneutrala gravar?

Ulf Gustafsson sa...

Angela,

Ja, som t.ex. på Skogskyrkogården. Att det finns gravar med kors på samma plats ser inte jag som något problem. Har vi ett pluralistiskt samhälle, så är det bara bra om även begravningsplatserna är detta.

Det finns de som ogillar att platsen kallas Skogs_kyrko_gården och att det finns ett stort kors där. Jag accepterar detta, ur ett kulturhistorisk perspektiv, men ser gärna att det undviks på nya begravningsplatser som byggs.

Angela sa...

Ulf,

Den heter väl egentligen Södra begravningsplatsen? Ja, kullen med det stora korset där har blivit mer välkänd då programmet Det okända har den som vinjettbild.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se