1 mars 2015

Öppen tråd (mars)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.
I januari 2015 firade NASA:s utforskningsrobot Opportunity 11 år på Mars.

23 kommentarer:

Ulf Lundberg sa...

I Österrike har nyligen en lag om Islam klubbats.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/oesterreich-parlament-billigt-neues-islamgesetz-13450051.html

Bland annat förbjuds utländsk finansiering av muslimska församlingars löpande kostnader.
Ordföranden för den turkiska myndigheten för religionsfrågor protesterar.

Lagen är en fortsättning av den lag från 1912 som reglerade muslimers rättigheter och skyldigheter i kejsardömet Österrike-Ungern.

Lagen debatteras och kritiseras från flera håll.

Ulf Lundberg sa...

Med tanke på den länk angående en ny lag i Österrike om Islams utövande i landet, skulle jag vilja påpeka något som jag tycker är en svaghet med Humanistbloggen och även med tidskriften SANS.

En oproportionerligt stor del av vad som här och i Sans finns att se och läsa, kommer från det engelskspråkiga området.
Eftersom svenskar, inklusive moderatorerna och läsarna på detta forum, oftast är hyggligt bra på engelska, men sällan har goda kunskaper i andra språk uppstår en skevhet. Väldigt mycket av den information vi tar till oss, är filtrerad genom ett angloamerikanskt kulturfilter.

Vi vet mer om vad som händer i USA än i våra grannländer Tyskland och Polen, i de frågor som intresserar oss. Samma gäller för latinskspråkiga länder.

Jag tror att det vore en idé om Humanistbloggen försökte knyta till sig språkkunniga människor som kunde följa vad som händer i icke engelskspråkiga länder.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Vi välkomnar varmt skribenter med större språkkompetens än vår. Vill du bidra, månne?

Ulf Lundberg sa...

Jag gör gärna ett försök.

Magnus E sa...

Här kommer trots det en anglosaxisk betraktelse.

Jag var nyligen på Universal Studios i Los Angeles. Jag dödade lite tid genom att surfa på min telefon via deras WiFi. Jag skulle surfa in på bloggen Friendly Atheist som jag läser med ojämna mellanrum. Jag möttes då av följande meddelande:

Web Page Blocked
Access to the web page you were trying to visit has been blocked in accordance with company policy. Please contact your system administrator if your believe this is in error.
URL: www.patheos.com/friendlyatheist/
Category: religion


I USA har man en lite annan måttstock för vad som är kränkande...
Humanistbloggen slapp dock igenom filtret :-)

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Skicka mig ett mail (patrik(at)lindenfors.se) så skickar jag inloggningsuppgifter. Du är väl medlem?

Lennart W sa...

Aborter - vad är det egentligen som den där norrmannen dömdes till 6 år i fängelse för? Mord? Nej, det var det nog inte. Men vad är det då egentligen för brott som han måste skaka galler för? (Antar att vi alla iaf kan vara överens om att han uppförde sig illa.)

http://www.expressen.se/nyheter/la-abortmedel-i-drink--doms-till-fangelse/

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Han dömdes för att ha orsakat betydande skada på kvinnans kropp och hälsa.

Patrik N sa...

http://www.svt.se/kultur/terrorinlagg-fallde-fransk-komiker

Något för bloggen att kritisera kanske?

Ulf Gustafsson sa...

Frankrike är ett skitland

Patrik N sa...

Je suis Ulf.

Lennart W sa...

Monica Lewinsky har kommit ut med ett gripande TED-föredrag som nog faktiskt borde vara relevant för alla på nätet oavsett livsåskådning:

http://www.ted.com/talks/monica_lewinsky_the_price_of_shame

Vilket nog iofs kan beskrivas som "jag är för yttrandefrihet MEN ...".

http://humanistbloggen.blogspot.fi/2015/01/salman-rushdie-om-jag-ar-for.html?m=1

Nils sa...

Som jag nämnde i en kommentar läser jag Yuval Noah Hariris bok ”Sapiens”. Han har onekligen en del intressanta infallsvinklar på t ex humanism. Han ger inte mycket för mänsklighetens självgodhet och deklarationen om mänskliga rättigheter. Dyrkan av människan kallar han det, och liberalism, kommunism, kapitalism, nationalism och nazism är enligt Yuval Noah Hariri humanistiska religioner.

Teistiska religioner fokuserar på dyrkan av gudar medan:

"Humanistiska religioner dyrkar mänskligheten, eller mer exakt Homo Sapiens. Humanismen är tron att Homo Sapiens är det viktigaste i världen och det som anger meningen med allt som händer i universum. Det högsta goda är det som är gott för Homo Sapiens. Resten av världen och alla andra varelser existerar enbart till förmån för denna art."

Och:

"Även om den liberala humanismen helgar människor förnekar den inte Guds existens utan bygger faktiskt på monoteistiska trosföreställningar. Den liberala tron på varje individs fria och heliga natur är ett direkt arv från den traditionella kristna tron på fria och eviga individuella själar. Utan eviga själar och en skapargud blir det pinsamt svårt för liberaler att förklara vad som är så märkvärdigt med individuella sapiens."

Så humanisters gräl med Lennart, Görel och Göran är bara ett tonårsuppror?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Han verkar ha en ganska grund syn på religion, när han gör sådana jämförelser: "liberalism, kommunism, kapitalism, nationalism och nazism är enligt Yuval Noah Hariri humanistiska religioner." Visst finns det vissa likheter, men skillnaderna är också väsentliga.

Sedan verkar han vara okunnig om humanismens antika rötter, vilka föregår den kristna traditionen.

Slutligen så har inte sekulärhumanismen något arv av kristen tradition. Synen på människan och individen bottnar i filosofi och vetenskapliga studier. De kristna influenserna som fanns kvar under första halvan av 1900-talet, är numera övergivna.

Tyvärr verkar han argumentera utifrån en religiös fiktion. Om man antar att det finns en skapargud och eviga själar, så kan man lätt hitta på att människovärde följer av detta. Men detta antagande är pinsamt svårt att belägga, därav är detta människovärde också pinsamt svårt att förklara.

Göran sa...

Ja, du har nog rätt Nils. Påminner mycket om tonårsuppror.

http://youtu.be/xQ4eg7Zj5OY

Patrik Lindenfors sa...

Rolig video du länkade till, Göran, där Hariri tydligt markerar sin ateism i själva kurspresentationen. Så rättfram skulle jag aldrig vara i en liknande situation.

Vad gäller hans beskrivning av Humanism så lämnar den mycket i övrigt att önska, som Ulf påpekar. Som om Humanism skulle mena att "Det högsta goda är det som är gott för Homo Sapiens. Resten av världen och alla andra varelser existerar enbart till förmån för denna art." Det är helt enkelt felaktigt. Och vad är det här? "Utan eviga själar och en skapargud blir det pinsamt svårt för liberaler att förklara vad som är så märkvärdigt med individuella sapiens." Just det faktum att vi inte har en evig själ gör ju livet så viktigt att värna.

Jaja, i vilket fall verkar boken vara bra. Tyvärr missade jag föreläsningen förra veckan när han var på Stockholms universitet, men min kollega rapporterade att den var väldigt bra. I princip handlade det om biologisk och kulturell evolution, som ju är väldigt viktiga ämnen. ;-) Jag får införskaffa och läsa boken för att kunna göra en egen bedömning.

Göran sa...

Patrik L,
Vi har ju lärt oss i ett flertal artiklar här att ateism betyder bara en frånvaro av gudstro vilket även visas i resten av ditt inlägg där du har en helt annan uppfattning än Hariri. Så kul var alltså videon. Det jag kan hålla med om i videon är hur människan tagit herravälde över djurriket och anledningen till det. Där har nog en humanist mer att lära än vad jag har.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Nu svamlar du. Hairiri är ateist. Jaha. Han har fel om Humanismen. Jaha. Det senare är dock inget han pratar om i videon där han istället pratar om en historisk kurs han ger över hur människan tagit herravälde över jorden. Har du överhuvudtaget sett den? (Det är för övrigt mitt eget forskningsområde.)

Göran sa...

Patrik L, du försöker göra en poäng av att Hariri är ateist.
Då behöver jag tydligen påminna dig om faktumet att han är ateist betyder ju bara frånvaro av en tro på existensen av gudar och i övrigt säger det inget mer om att hans åsikter skulle stämma överens med dina. När det gäller humanism stämmer de ju inte alls överens. Det är vi i alla fall överens om. Jag tror också vi verkar vara överens om vad videon handlar om av våra uttalanden att döma. Om du är överens med Hariri om videon vet jag inte men det faktum att han är ateist säger ju inget om att ni skulle tycka samma om videon som du försöker påskina. Inte ens att det är ditt forskningsområde säger något om det.
Jag tillät mig tvivla på det. Ett skäl om jag ska förtydliga mig, är att jag sett flera exempel på humanister snarare påvisar vår likhet med djur än skillnaden som Hariri påvisar i videon.
Christer Sturmark tror t ex på att i framtiden kommer djurens rätt att stärkas "eftersom de kan känna smärta" förmodligen med hänvisning till ... kontroversielle Peter Singer.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Du visste tydligen skillnaden mellan de humanister du möter här och de som Hariri skriver om, via Nils beskrivning.

Att djur känner smärta och att detta är något människor skall ta hänsyn till, är inte kontroversiellt.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Hariri definierar Humanism som en tanke om att bara människan är viktig. Som du så riktigt påpekar handlar Humanism snarare om ett fokus på kännande varelser än på människan. Så var det inte ursprungligen (vilket kanske är Hariris poäng i boken?) men så är det nu.

Just gränsen mellan människor och djur är något vi intresserar oss för alldeles speciellt här på vårt centrum. Närskådar man frågan är det svårt att hävda någon absolut "gräns" vad gäller våra förmågor, utan det handlar snarare om att vi har lite bättre av en hel mängd förmågor och att alla dessa möjliggör kulturell evolution - vilket är det som verkligen ger de stora skillnaderna gentemot djuren. Dock har vi här även forskare som hävdar att de hittat en nyckelskillnad, så det här kan komma att ändra sig.

Men vi och Hariri arbetar inom samma gebit, så skillnaderna är förmodligen väsentligt mindre än likheterna. Eller så hävdar i alla fall de som läst boken och bevistat hans föredrag. Jag hör tyvärr inte till dem, men jag ska ta mig tid endera dagen.

Om du är verkligt intresserad av vad jag anser om skillnaden mellan människa och djur så har jag skrivit om frågan för Vetenskapsrådet. Här: http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22010/essadetliggerimanniskansnaturatthakultur.4.37eca2ee12a87a820218000440.html

Det finns även ett föredrag att titta på. http://www.ur.se/Produkter/159692-UR-Samtiden-Manniskans-forhallande-till-djuren-Manniskans-natur

Ostronmannen sa...

PL och Ulf.
"Den finns även ämnesspecifika skillnader; många biomedicinare och naturvetare lämnar landet efter doktorsexamen, medan en hög andel humanister och samhällsvetare fortsätter som lärare i högskolan."

http://statskoll.se/nyheter/otrygga-anstallningar-far-unga-forskare-att-fly-sverige/

Viktigt. Dags för naturvetare att visa upp sig att de är viktiga och att vänstervriden på högskolorna kommer få svara konsekvenser.

Eller, det är väl strunt samma att välutbildade svenskar lämnar landet... eller? De är säkert bara vita kränkta män.

Läs gärna Åsa R hyllning till den vita mannen i sin helhet.
http://se.avoiceformen.com/manshat/vad-sa-hon-egentligen/

( innehåller förutom könsrasism, rasism även en kul passage om bottendöden i Östersjön, som hon bidrar till utan att bry sig)
Det är alltså Sveriges vice statsminister Vi pratar om. Hu.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Många välutbildade kommer hit också. Universiteten är fulla av högutbildade arbetskraftsinvandrare som forskar här i Sverige. (Detta är alltså inte flyktingar.) Vad jag vet har vi ingen netto-hjärnflykt från Sverige alls.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se