3 mars 2015

Orsakssamband

18 kommentarer:

Lennart W sa...

Kan kanske t o m även lägga till islam och religion i allmänhet till de faktorer som inte bidrar?

SvD: Alldeles vanliga vidriga människor

Enl Söderqvist kan IS-krigarna från väst i stort sett ingenting om religion innan de drar iväg.

"Den obehagliga sanningen är att IS finner ständigt nya rekryter i tiotusental genom att utlova besinningslös våldsutövning utan efterräkningar. Alla dessa videoklipp med avskurna halsar och massavrättningar syftar inte alls primärt till att skrämma några motståndare; de är helt enkelt reklamfilmer för en medialt driven sekt med blodigast tänkbara terror på dagordningen."

Ulf Gustafsson sa...

Söderqvist förenklar det. Det finns gott om exempel på motsatsen.

Rekryterna attraheras av en form av religion, som många önska inte kallas religion. Eller som de kallar missbruk av religion.

Då kan man alltid diskutera hur vi skall skilja bruk från missbruk, och varifrån kriterierna för detta kommer?

Lennart W sa...

Alla förenklar. Att inte göra det och försöka ta in tillvarons fulla komplexitet är att inte förstå någonting alls. Humanisternas egen bärande idé är att skylla så mycket det går på religion. Det är en förenkling det med. Söderqvists förenkling utgår från observationen att våldsutövning har en attraktionskraft i sig. Inte ens Humanister försöker skylla fotbollsvåld på religion.

Nils sa...

Lennart,

denne Söderqvist är bara ytterligare en i raden som med schablon-argument gör allt för skydda islam.

”Så tillhörde inte heller mördarna från Paris och Köpenhamn precis eliten bland de skriftlärda. De rekryterades inte från någon koranskola utan från kriminalvården. Vi kan på goda grunder utgå från en annan motivbild än den religiösa.”

”rekryterades från kriminalvården” – det var alltså fångvårdarna som radikaliserade terrorbröderna i Paris? Eller var det buddistiska medfångar? Det hade inget att göra med att en att en stor del av internerna i franska fängelser utgörs av muslimer?

”Att ’göra jihad’ har för rastlösa ungdomar i väst blivit en uppgraderad chartervariant av den europeiska fotbollshuliganismen där motståndargruppen har utvidgats till att omfatta alla andra. Gud är oskyldig. Alldeles vanliga, vidriga människor är skyldiga. Vi använder oss av den förevändning som råkar ligga närmast till hands när lusten att tortera och massakrera sätter in.”

”Rastlösa ungdomar i väst”, helt vanliga ungdomar alltså, som kanske inte fått någon ungdomsgård.

”Vanliga, vidriga människor ” är det en variant på arvssynden? Varför ligger islam och IS närmast till hands för vanliga vidriga människor?

Patrik N sa...

Ulf,

"Rekryterna attraheras av en form av religion[...]".

Om det är hela din analys så missar du väsentliga delar av vad som ligger bakom att människor attraheras av IS våldsutövande. Det kanske är med dig som med Söderqvist, du förenklar det. Och eftersom du (av någon outgrundlig anledning) fortfarande tillhör Team Antiteisterna så ser du problemet där ditt team alltid ser det, dvs i religionen. Inte något av de många enögda teamen av olika slag med olika egna agendor är dock särskilt bidragande i arbetet med att motverka terrorism på riktigt. Snarare bidrar ni bara till ökad polarisering när just den egna saken ska drivas framåt.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Varför skulle det vara hela min analys? Det är dock en nästan nödvändig komponent i min analys. Ännu har jag inte hört om en enda ateistisk fotbollssupporter som anslutit sig till IS för att få slåss. Men visst, ett undantag kan finns.

Varför skulle min identitet som antiteist göra att jag alltid ser att religion är problemet? Har du inte hört att en person kan ha flera identiteter samtidigt?

Om jag bidrar till polarisering genom att skriva att IS bland annat handlar om religion, så ligger inte problemet hos mig. Utan hos dem som tolkar detta som att det bara handlar om religion.

Patrik N sa...

Ulf,

"Ännu har jag inte hört om en enda ateistisk fotbollssupporter som anslutit sig till IS för att få slåss."

Det kanske är så att människor, av ungefär samma grundorsaker (som står att finna i människans psykologi), söker sig till våldssammanhang av olika slag, religiösa eller icke-religiösa? Fotboll attraherar en del slagskämpar och IS religionstolkningar attraherar en del. För visst har du väl hört talas om fotbollssupportrar utan gudstro som slåss, om än inte just för IS..?

Effektivast i en riktig kamp mot våld, som inte samtidigt enbart utgör en delkamp för den egna livsåskådningen kontra andra livsåskådningar, blir vi nog om vi kan slå (sic!) oss samman, Lennart, du, jag och andra. Men då är det förmodligen nödvändigt att vi söker de riktiga orsakerna till våldsutövning och de är förmodligen vare sig "religion" eller "fotboll".
Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Det finns anledning att förstå vad som skiljer olika typer av våldsutövning åt och varför vissa attraheras av en typ, andra av en annan. Alla är typer är inte lika hemska.

Om målet är att stoppa rekrytering till IS, tror jag det är en felprioritering att jobba med att motarbeta alla former av våldsutövning samtidigt.

Angående rekrytering till IS rekommenderar jag Kenan Maliks artikel:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/01/what-draws-jihadis-to-isis-identity-alienation?

Den ger inga entydiga svar, men är ett bra komplement för de som tror på de förenklingar som Söderqvist levererar.

Människor söker efter en meningsskapande identitet (i större eller mindre utsträckning) där de kan känna sig betydelsefulla. Att de som identifierar sig som muslimer lättare attraheras av olika muslimska identiteter låter rimligt för mig.

IS har ett koncept som lockar vissa: Gud är på vår sida, vi är en förtyckt grupp och vi får makt genom våld. (Den som kan tillgripa det mest bestialiska våldet, har en temporär fördel, tills andra anpassat sig.)

Patrik N sa...

Ulf,

"Om målet är att stoppa rekrytering till IS, tror jag det är en felprioritering att jobba med att motarbeta alla former av våldsutövning samtidigt."

Spot on vad jag var ute efter och ville åskådliggöra.

Vill du arbeta mot våldsutövning som sådan eller just mot IS våldsutövning? Min tes är ju att antiteister vill arbeta mot just religiös våldsutövning därför att det går hand i hand med den egna ideologin, antiteismen. En parallell till det tänkandet är SD som ju gärna motarbetar viss religion (islam) men inte annan (kristendom) för man är inte religionsmotståndare per se utan islammotståndare.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Det är många som fokuserar på att bekämpa IS våldsutövning just nu. Jag tycker de prioriterar rätt.

"Vill du arbeta mot våldsutövning som sådan eller just mot IS våldsutövning? Min tes är ju att antiteister vill arbeta mot just religiös våldsutövning därför att det går hand i hand med den egna ideologin, antiteismen."

Observerar med ett leende på läpparna att du klassar IS våldsutövning som religiös våldsutövning. Det är inte något jag gjort.

Frågan är om det inte är fördomar om mig som är bakgrunden till din tes?

Patrik N sa...

"Observerar med ett leende på läpparna att du klassar IS våldsutövning som religiös våldsutövning. Det är inte något jag gjort."

Vad föranleder leendet?

Nils sa...

"En parallell till det tänkandet är SD som ju gärna motarbetar viss religion (islam) men inte annan (kristendom) för man är inte religionsmotståndare per se utan islammotståndare."


Tur att du inte är läkare. Du skulle uppenbarligen behandla ett skrubbsår före en brusten kroppspulsåder.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag är lättroad av att du inte nöjer dig med vad jag egentligen skriver, utan måste omtolka det för att driva hem dina förutfattade poänger.

Patrik N sa...

Ulf,

Vad är det jag omtolkat? Citera och påvisa omtolkningen.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Syftade på de ord jag fetade i tidigare kommentar, från IS till religiös.

Patrik N sa...

Jag förstår inte hur du menar.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag skrev om IS våldsutövning.

Du tolkade detta som religiös våldsutövning.

Det passade din tes: Ulf antitesist, bryr sig bara om religiös våldsutövning.

Men det är en slutsats du inte kan dra utan fördomar.

IS våldsutövning är för mig även exempel på politisk våldsutövning och nationalistisk våldsutövning. Jag är även anti-fascist och anti-nationalist.

Pär Engström sa...

Lite förbrylande orsakssammanhang.

Om orsaken till terrorism är terrorister, vad har forskningen då förklarat? Orsaken till mäns våld mot kvinnor är män?

Vad finns referens till aktuell forskning om terrorism, för att få något att utgå ifrån?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se