18 mars 2015

"Religionskritik på skolschemat kan motverka extremism"

Björn Ulvaeus har gjort ett inlägg i debatten om skolans, specifikt religionsundervisningens, roll i att förhindra att ungdomar ansluter sig till IS och annan religiösa extremism.
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barnen kritiskt tänkande. Att vrida och vända på ett problem och betrakta det från olika håll och att ifrågasätta påståenden, som utges för att vara sanna. Skolan ska lära eleverna att ställa upp hypoteser och undersöka om de håller eller ej. Kort sagt ska den lära ut ett vetenskapligt angreppssätt för att ge sig i kast med problem och frågeställningar. När det gäller religion har jag en känsla av att skolan är väldigt informativ, men att man inte går lika djupt in i analysen och det filosofiska samtalet runt den. 
IS-ungdomarna, som uppenbarligen själva har kommit till något slags insikt, blivit indoktrinerade av sin omgivning eller förförda av den djävulskt skickliga propagandan från IS, hur ofta har de stött på en vuxen människa, som har ifrågasatt deras övertygelse på ett mer grundläggande sätt? Alltså inte bara sagt att deras tolkning av islam är felaktig utan också: Okej, jag hör vad du säger, men har du tänkt på att det skulle kunna vara på ett helt annat sätt också? 
Låt oss för ett ögonblick anta att Muhammed försatte sig själv i ett djupt meditativt tillstånd och upplevde att han fick besök av den berömda ärkeängeln i grottan. Hjärnan är sån, det har den moderna neurovetenskapen visat. Man kan uppleva en närvaro utan att det finns någon där. För Muhammed var det kanske verklighet, han visste ingenting om hjärnans kapacitet till spratt, så han trodde ärligt att han hade besök och att ängeln talade till honom. Ingen skugga över honom. Det är här inte hans uppsåt, som ska ifrågasättas. Han levde också i tid av extrem vidskepelse i ett Mellanöstern, som kokade av religiös iver. 
Så skulle det, rent hypotetiskt naturligtvis, kunna ha gått till när Koranen kom till människorna. Man kan föra ett mycket intressant och berikande resonemang runt den hypotesen och vad den, om den vore sann, skulle betyda för de unga troendes föreställningar om existensen. Det samtalet kanske redan förs ute i våra skolor, men det finns i alla fall all anledning att fördjupa det.
Läs artikeln i GP.

1 kommentar:

Nils sa...

Björn Ulvaeus skriver ofta bra saker, men här drömmer han. I problemskolorna är 90-99 procent av eleverna invandrare och jag skulle vilja se den lärare som överlever ett hävdande att hela koranen är ett resultat av profetens hjärnspöken.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se