2 mars 2015

Unga Humanisters vägval

Unga Humanister hade i söndags årsmöte och vid detta beslutades det att föreningen skall inleda en process mot att uppgå i Förbundet Humanisterna. De skriver:
Under 2014 har en organisationsstruktursutredning genomförts för att se om det finns en bättre form än den nuvarande för Unga Humanister att uppnå sina syften vad gäller att skapa sekulära mötesplatser och sprida kunskap om humanism till Sveriges ungdomar. Utredningsgruppens förslag var att låta Unga Humanister gå upp i förbundet Humanisterna. På så sätt kan den administrativa bördan på ungdomar som vill engagera sig inom humanismen minska samtidigt som bägge parter kan dra nytta av ökat engagemang och ett tätare samarbete mellan svenska humanister. Diskussioner med Humanisterna har påbörjats och kommer att fortsätta under våren vad gäller de exakta formerna för Humanisternas kommande ökning i ungdomsverksamhet. 
Med anledning av årsmötets avsikt att låta Unga Humanister uppgå i Humanisterna togs det första av två årsmötesbeslut som krävs för att upplösa förbundet, vars tillgångar i så fall tillfaller Humanisterna. Ett extrainsatt årsmöte som kan ta ett slutgiltigt beslut om upplösning är preliminärt planerat till juni, datum för detta kommer att meddelas åtminstone tre månader i förväg.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se