3 apr. 2015

Andelen icke-religiösa i världen kommer minska

Pew Reseach Center presenterar beräkningar över andelen icke-religiösa i världen utifrån prognoser på framtida befolkningsökningar. Dessa beräkningar visar att andelen icke-religiösa kommer minska från dagens 16% till 13% år 2050, trots en ökning i antalet icke-religiösa ("unaffiliated").

Om man bryter ner detta på världsdelar så beror detta på att andelen icke-religiösa i Asien-Stillahavsregionen (där absolut flest icke-religiösa bor) under perioden sjunker från 21% till 17%. I Europa i Nordamerika kommer dock andelen öka till ca. en fjärdedel, samtidigt som den är låg och förblir i stort oförändrad i övriga världen: Latinamerika ca. 8%, södra Afrika ca. 3% och Mellanöstern-Norra Afrika 0,6%.

Utvecklingen i de tio länder som idag har störst antal människor som är icke-religiösa ses i diagrammet till höger.

Huvudförklaringarna till denna utveckling är att religiösa generellt sätt föder fler barn och att medelåldern på de som nu lever är lägre bland religiösa. (Södra Afrika har stor påverkan här med stor befolkningsökning och väldigt liten andel icke-religiösa.)

I den modell som Pew använde vid beräkningarna togs hänsyn till att en viss övergång från religiös till icke-religiös sker inom befolkningen. Denna faktor har dock bara inverkan på andelen icke-religiösa i Europa och Nordamerika. På samma sätt har de tagit hänsyn till migration, men detta ger bara ett mindre negativt bidrag på andelen icke-religiösa i samma världsdelar.

Rapporten från Pew gör även samma beräkningar för alla de större religionerna. I den visas att andelen muslimer ökar från 23% till 30%, fram till 2050, och att andelen kristna förblir i stort konstant, ca. 31%. När de bryter ner det på regioner, så blir prognosen att andelen muslimer i Europa ökar från 6% till 10%, samtidigt som andelen kristna sjunker från 75% till 65%.

För den som är intresserad av spridningen av humanism i världen säger dock inte dessa prognoser speciellt mycket. Icke-religiös kan ha väldigt olika åsikter om medmänsklighet, mänskliga rättigheter, demokrati och vetenskap. Till exempel så skulle det vara en stor framgång för humanismen om Nordkorea förvandlades från en diktatur till en demokrati. Detta skulle dock med säkerhet innebära att andel icke-religiösa minskade i ett land som idag har 71% icke-religiösa. Överlag är det något bedrägligt med studier som dessa, vilka samlar människor utifrån deras religion, när det samtidigt finns så stora skillnader i värderingar inom religionerna. Och det är dessa värderingar som i slutändan påverkar vilken värld vi lever i.

13 kommentarer:

Göran sa...

Nordkorea, Kina och Japan verkar ha flest icke-religiösa av världens större länder. Stärker det på något vis det humanistiska caset?

Patrik Lindenfors sa...

Nej.

Patrik Lindenfors sa...

(Du skulle kunna ta och läsa blogginlägget. Det är därför vi skriver dem.)

Enny Signatur sa...

Nu har jag inte studerat hur PEW definierat och hur man samlar in data men det brukar finnas gott om anledningar att vara vaksam mot den här typen av statistik. Ofta utgår den från grova definitioner och antaganden. Vanligtvis inkluderas barn (och de utgör 50% av jordens befolkning), det görs ingen skillnad på dem som verkligen har en religiös övertygelse och dem som bara deltar kulturellt, och det borde vara välkänt vid det här laget att födelseland inte är en proxy för vilka ideologiska åsikter man har. Inte heller kan man ta hänsyn till hur social press eller risk för repressalier påverkar människors påstådda religiositet (dvs även om man gjorde en survey så kommer människor utan gudstro i vissa länder att uppge att de har en sådan).

Om det vore möjligt att undersöka hur många vuxna i världen som exempelvis håller innehållet i trosbekännelsen för sant så skulle vi med stor sannolikhet finna att antalet kristna inte är ens i närheten av 2 miljarder. Knappast ens i närheten av en miljard. Eller en halv.

Göran sa...

Jo jag noterade i och för sig Ulfs kommentarer ang NK.
Vilket ju inte hindrar att man kan diskutera detta vidare.

För övrigt går ju påståendet i rubriken på tvärs med humanistbloggens uppfattning som ofta kommuniceras här.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

"För övrigt går ju påståendet i rubriken på tvärs med humanistbloggens uppfattning som ofta kommuniceras här."

Eftersom det kommuniceras ofta kan det väl inte vara svårt för dig att ge ett exempel på detta?

Göran sa...

Ulf, om det är så att uppfattningen om religioners minskande inflytande i världen och framtida relativa icke-existens inte har framförts på Humanistbloggen så får jag böja mig för det och erkänna att min uppfattning om det var felaktig.

Magnus sa...

Hm, om jag inte ser fel så är denna studie finansierad av Templeton, som är kända för att selektivt välja studier som på förhand ger religion plus.

Sist i den här Independent-artikeln:
http://i100.independent.co.uk/article/the-future-of-religion-in-7-maps-and-charts--lyPkmFpgJW

...finns en länk till "Pew-Templeton Global Religious Futures Project":
http://globalreligiousfutures.org/

Pew brukar förvisso vara noga med urval och metod.

Patrik N sa...

Om Magnus har rätt så är det ju en rätt så rolig incident, faktiskt.

Ulf Gustafsson sa...

Detta står på Pew rapportens första sida, under Acknowledgements:
"These population projections were produced by the Pew Research Center as part of the Pew-Templeton Global Religious Futures project, which analyzes religious change and its impact on societies around the world. Funding for the Global Religious Futures project comes from The Pew Charitable Trusts and the John Templeton Foundation."

Patrik N sa...

http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/03/hogerkristen-lobbyfond-koper-akademisk.html?m=1

Lars Torstensson sa...

"Allt fler icke-troende" i nuläget

Världen: En miljard människor utan religion

Alla olika trossamfund får färre medlemmar. Västeuropa och Östasien har det lägsta antalet religiösa personer.
Religiositeten i världen ser ut att minska, enligt en global undersökning. Uppemot en miljard människor på jorden ser sig som icke-troende.

Den amerikanske sociologen Phil Zuckerman vid Pitzer College i Kalifornien har räknat ut att det i dag finns uppemot en miljard ateister, agnostiker och andra icke-troende på jorden.

Det innebär att de icke-troende är ungefär lika många som antalet hinduer.

Bara kristendomen och islam har fler anhängare.

Det internationella opinionsinstitutet Win-Gallup International mäter kontinuerligt, i Global Index of Religion and Atheism, de reli­giösa och sekulära trenderna i världen – och den senaste mätningen från 2012 antyder att religiositeten i världen är i avtagande.

http://www.e-pages.dk/goteborgsposten/1297/article/257204/12/1/render/?token=830594100b5caef7c5e28e8fc85395b6

Magnus sa...

"Fact Tank sat down with Conrad Hackett, the report’s primary researcher, to discuss how he and his team put the report together and why it is different from past efforts to predict religious change."

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/08/qa-how-we-projected-the-future-of-world-religions/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se