7 apr. 2015

Bygga humanistiska samfund

Vid World Humanist Congress i Oxford, augusti 2014, var ett av temana Upplysning i 21:a århundradet. Ett sätt att sprida upplysningstanken är att bygga humanistiska samfund där humanistiska värderingar kan fostras, praktiseras och spridas. Ett seminarium under kongressen tog upp denna fråga. Paneldeltagare: Catherine Dunphy, fd katolsk predikant som startat the Clergy Project, förening för ex-präster, James Croft, the Ethical Society of St. Louis, och Isabel Russo, ansvarig för ceremoniverksamheten hos British Humanist Association. (Ljudet är dåligt när Dunphy talar)

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se