12 apr. 2015

Den bibelindränkta moralen

Per Dannefjord skriver på sin blogg en reflektion om de 22 pingstpatorernas syn på homosexualitet och KD:s respons på denna. Texten publiceras här i sin helhet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den bibelindränkta moralen

Det har skrivits mycket den senaste veckan om den debattartikel som 22 pingstpastorer publicerade i tidningen Dagen. De hävdar att Bibeln säger att homosexuella handlingar är syndiga. En av undertecknarna, Tommy Dahlman, utvecklar detta i SvD där han menar att homosexuella som inte väljer att leva i celibat hamnar i helvetet. Då han tidigare kandiderat för KD till riksdagen har partiet reagerat och menar att hans uttalanden hade diskvalificerat honom från partiets listor. En mängd andra människor har reagerat och uttryckt sin avsky på sociala medier. Man menar då att Dahlman kränker och förtrycker homosexuella. Dahlman tycks ta det hela med ro och betraktar uppmärksamheten som positiv. Jag tycker naturligtvis att pastorernas åsikter är vedervärdiga, men samtidigt måste vi fundera över vad det är vi reagerar på.

Det Dahlman och gänget gör är att ta konsekvenserna av sin tro och uttrycka denna. De utgår ifrån en tolkning av Bibeln och jag utgår ifrån att de uppriktigt tror att denna tolkning motsvarar sanningen. Det är därmed svårt att se deras uttalanden och tolkning som ondska. De säger det de tror är det bästa för alla homosexuella. Om vi följer Dahlmans råd undviker vi att hamna i helvetet. Det är inte särskilt ondskefullt. Givet att de faktiskt tror på det de säger är de inte omoraliska genom att de vill någon illa. Likväl är deras uppfattning djupt problematisk och värd massor av kritik. Men varför? Jag ser två möjliga skäl till detta.

För det första kan vi tänka oss att deras tolkning av Bibeln är felaktig. Det innebär i så fall att det finns en korrekt tolkning. Att välja den felaktiga beror då på att man är felinformerad eller att man är ond och väljer fel mot bättre vetande.

För det andra kan vi tänka oss att det inte finns någon korrekt tolkning av Bibeln, om vi med korrekt menar att boken på något sätt antas beskriva en sanning, eller en objektiv moral.

Jag tror, som sagt, inte att de väljer fel mot bättre vetande. Jag tror att de är övertygade om det de påstår. Jag kan ha fel här, men låt oss anta att jag har rätt. Då återstår två möjligheter. Antingen har de missuppfattat Bibelns verkliga budskap, eller så finns det inget sådant.

Om det första gäller vore det bra om de som kritiserar pingstpastorerna talar om hur det egentligen ligger till. Vad är sant? Hur ska vi förklara bort de passager i Bibeln som talar mot homosexualitet? Hur ser argumenten ut för den tolkning där homosexualitet är helt accepterat? Det finns en hel del andra vidrigheter som vi också måste bortse ifrån. Hur kommer vi fram till den goda och toleranta tolkningen och hur kan vi argumentera för att den är mer korrekt än Dahlmans? En tolkning kan knappast bli korrekt därför att den är ”god” eller för att vi gillar den. Vi pratar om Bibeln här. ”Guds ord”. Sanningen.

Om vi tolkar Bibeln utifrån vad vi anser vara rätt kommer moralen före Bibeln och då är Bibeln inget annat än en bok bland alla andra. Det är det knappast någon kristen som skulle gå med på. Så visa oss. Ledningen i KD borde exempelvis argumentera för hur deras tolkning är mer sann än Dahlmans om Bibeln överhuvudtaget ska ha någon betydelse för dem. Det räcker här inte med att säga att man gör en annan tolkning. Vi har rätt att få argument. Hållbara sådana. Det kommer ju inte att lyckas, men ett allvarligt menat försök borde vi definitivt kunna kräva.

Då kommer vi till möjligheten att det inte finns någon korrekt tolkning av Bibeln. Det är vad jag själv skulle hävda. Då är det grundläggande problemet att Bibeln alls används som en grund för moralen. Många böcker kan påverka vår syn på gott och ont, men för den som tror på Bibeln har den en särställning i detta avseende. Det är en problematisk uppfattning om den inte har rimliga sanningsanspråk.

Dahlmans åsikter blir varken mer eller mindre äckliga om Bibeln bara är en bok, men detta borde göra något med vår syn på alla andra som också grundar sin moral på Bibeln. Om Dahlman blir omoralisk därför att han han låter en bok med väldigt tveksamt innehåll forma hans moral måste vi säga detsamma om alla som gör detta. Vi ateister anklagar gärna de kristna för att plocka det i Bibeln som de gillar. Samtidigt tenderar vi att plocka de bibeltolkningar som vi gillar. ”Om man bara kommer fram till samma slutsatser som jag är grunden för dessa slutsatser inte så mycket att bråka om.” Den ”moderna prästen” är ju ok…

Jag menar alltså att Dahlman snarare är förvirrad än ond. Hans slutsatser är onda, men jag tror inte att han menar något illa. Han tror på det. Förvirringen delar han emellertid med alla som hämtar sin moral ur Bibeln, även om vissa lyckas göra en tolkning som gör att slutsatserna låter ganska ok. Slutsatser som baseras på felaktiga premisser är dock inte särskilt mycket värda. Fel tänkt är fel tänkt och om det råkar leda till något vettigt så är det bara en lycklig slump.

Per Dannefjord

3 kommentarer:

Angela sa...

Självklart finns det ingen korrekt tolkning av Bibeln. Det jag själv undrar över i sammanhanget med pastorerna är varför just homosexualitet är så viktigt. Bibelns angelägnaste ärende måste vara något viktigare än sex.

Paulus, bibelns store moralist, har mest att säga om homosexualitet. Vad sade Jesus om homosexualitet? Paulus uteslöt samröre med andra än homosexuella: tjuvar, drinkare, horkarlar. Om alla dessa också ska till helvetet blir det trångt där! Vem har inte 'råkat' få med sig hem ett gem eller en penna från jobbet?

Jag minns en fyndig kommentar här på bloggen som gick ut på att Gud måste vara singel så intresserad som han är av andras sexliv.

Ulf Gustafsson sa...

Det är lite underligt att KD tar avstånd från Dahlmans åsikter. Lika så är det underligt att Dahlman i intervju med Aftonbladet-TV bekräftar att hans åsikter inte stämmer överens med KD:s i denna fråga.

"Att politiskt säga att homosexualitet är synd skulle diskvalificerat honom" står det SvD-artikeln. Detta verkar vara ett högst pragmatiskt förhållningssätt av Urban Eklund, ordförande för KD:s nomineringskommitté.

Jag antar att KD inte har någon åsikt om vad som är synd eller inte synd, så därför står inte åsikterna i konflikt.

I äktenskapsfrågan tror jag de är överens. (Om nu inte Dahlman anser att homosexuella skall förbjudas ingå äktenskap.)

V sa...

Jag reagerade också på det med KD.
Så länge ingen behandlas olika pga läggning här på jorden så borde det inte spela någon roll för partiet vad deras representanter anser om vilka som kommer till himlen. Vid det laget har ju politiken spelat ut sin roll.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se