9 apr. 2015

En konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger

Vi kan inte smita undan vårt ansvar utan måste ge människor den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger. Det skriver 22 pingstpastorer i debatten om homosexualitet i tidningen Dagen.
Vi kan inte smita undan vårt ansvar utan måste ge människor den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger. Att äga en klar uppfattning om homosexualitet handlar för vår del inte om att försöka positionera oss i någon särskild kategori av kristna eller söka en identitet i någon viss etikett.
Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är synd. Det har funnits en samstämmighet om detta genom hela den protestantiska reformationen, och även dessförinnan fanns det en klar teologisk övertygelse i frågan.
Revisionism är ett modernt påfund som har till uppgift att vrida på bibeltexter för att få dem att säga motsatsen till vad de innehåller.
Vi söker inte identiteten i etiketteringar men ser det som en synd mot både den enskilda människan, församlingarna och oss själva om vi inte är tydliga i frågor där Bibeln tveklöst säger att om du lever på det sättet så ärver du inte Guds rike. Med andra ord, i så fall missar du himlen.
Det gör ont i oss alla när vi ser att den enskilda människan såras, men om vi verkligen älskar vår medmänniska, måste vi då inte berätta sanningen, även om det gör ont? Det har att göra med vår lojalitet till och trohet mot Gud, hemma i våra församlingar men även i ledarspalterna på tidningen Dagen.
Men till sist handlar det om himlen och evigheten. Tidsandan och sanningen går inte alltid i takt.
Kanske är bäst att påminna om vad Jesus har att säga om homosexuella äktenskap.
Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. (Markusevangeliet 10:6-8; Matteusevangeliet 19:5)
Och hur ska man behandla homosexuella enligt Bibeln?
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. (3 Mosebok 20:13)
Några som verkligen tar sin heliga skrift på blodigt allvar i den här frågan är förstås IS som, bland andra barbariska dåd i sin religions namn, stenar ihjäl homosexuella. Vår vädjan till den 22 pingspastorerna bakom den här artikeln är därför denna: ge INTE "den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger", snälla. Tolka bort de här passagerna och låt de självdö på historiens skräphög över förkastliga lagar.

4 kommentarer:

Lennart W sa...

It was Adam and Eve, not Adam and Steve...

Relevant video: https://youtu.be/zKAW96N-Vms

Hemskt kul imho (och avvikande åsikter om det ses givetvis bara som läskigt klotter..). Verkar iaf kunna förena många homosexuella och bokstavstroende i ett gemensamt fördömande. Är väl därför den blev bannad. Humorlöst.

Ulf Lundberg sa...

Det de säger är får avskyvärda följder och är djupt omoraliskt, men de är i alla fall tydliga och på sitt sätt rakryggade.
Föredömligt mycket tydligare än SvK som gör vad som helst för att anpassa sig till tidsandan.

Lars Torstensson sa...

Att det var Adam och Eva hindrade som bekant inte Herren från att driva ut dem ur lustgården, vägledd av en kombination av kunskapsförakt och sexuella fördomar. Ett skäl så gott som något att dissa honom, och den underdåniga och ofta fördummande dyrkan som ägnas honom.

Vad man kan klandra Svenska kyrkan för är väl dels att den inte helt har gjort upp med den traditionella homofientligheten - även homofobiska präster välkomnas - och dels att man ofta låtsas att man följer Bibeln, även när man klart går emot den.

Det är också vanligt att präster i sina predikningar framställer orimliga och barbariska bibeltexter som "Guds sanna ord", och därigenom främjar fundamentalismen - trots att de vet att Bibeln är full av sakfel och motsägelser.

Lars Torstensson sa...

Lennart W.

Det var inte Youtube utan Herren, vilken som gudom saknar de flesta mänskliga egenskaper, som förbannade Adam och Eva! :-(

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se