17 apr. 2015

Ett grundligare fördömande av homosexualitet från Svenska evangeliska alliansen


Stefan G­ustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, försöker i en debattartikel i tidningen Dagen släta över de 22 pingstpastorernas fördömande av homosexualitet, men lyckas bara göra saken värre. I Gustavssons värld kommer nämligen inte fördömandet bara från Bibeln, utan från naturen själv.
Bibeln b­estår inte av lösryckta bevisverser för olika uppfattningar, utan det finns en genomtänkt helhetssyn på livet som B­ibeln utgår ifrån. Startpunkten är skapelsen, den goda skapelsen som kommer ifrån Gud och som ligger under Guds välsignelse.
Här är texterna tydliga med att vi är skapade till man och kvinna och att Guds ursprungliga tanke för sexualiteten är det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är just detta perspektiv som Paulus utlägger i Romarbrevet 1; texten innehåller ett flertal referenser just till skapelsen. Paulus avvisande av samkönade sexuella relationer utgår alltså från detta skapelseperspektiv. Undervisningen i Romarbrevet 1 kan därför inte avvisas som några isolerade bibelverser; de uttrycker konsekvensen av den kristna tron på skapelsen.
Här ligger också grunden för ett naturrättsligt perspektiv på människans sexualitet. Den kristna kyrkan har sin uppfattning inte enbart för att den stämmer med de bibliska texterna, utan också för att den stämmer överens med till­varons grundstruktur. Biologiskt är sexualitetens grundsyfte fortplantning och det är enbart man-kvinna-relationen som principiellt sett är fruktsam. Fysiologiskt är det mannens och kvinnans kropp som är a­npassade för varandra. Komplementariteten mellan man och kvinna – eftersträvansvärd i alla andra sammanhang – är grundläggande för den klassiskt kristna äktenskapssynen.
Om det är det biologiska grundsyftet som ska vara vårt rättesnöre för etik och moral så vill jag bara påminna om böldpest, malaria, smittkoppor och  kallbrand; påminna om komplementariteten mellan mänsklighetens sjukdomar och människan. Biologiskt är sjukdomars grundsyfte deras egen överlevnad. Alla argument som går att använda för att förespråka tanken på att naturligt = bra går att använda på mänsklig sexualitet likväl som på mänskliga sjukdomar.

Om du nu tänker "men var inte fånig" så har du helt förstått poängen.

För övrigt finns en delmängd av populationen hos både människor och djur som verkar födda homosexuella - det är en biologisk "inställning" som är annorlunda (vare sig den är satt av gener eller uppväxtmiljö). Om man ska använda sig av naturrättsliga argument bör man begrunda vad detta innebär: homosexualitet är naturligt i en delmängd av populationen, alltså är det något bra i en delmängd av populationen (enligt naturrättsligt sätt att resonera). Ska man grunda sina argument i naturen får man vackert se till hela naturen, inte bara den delmängd som passar ens fördomar.

Bättre är förstås att grunda sin etik och moral på medmänskliga hänsyn.

Läs hellre prästen Erik Stenberg-Roos artikel Guds nåd gäller även min homosexuella dotter som har en mer medmänsklig utgångspunkt.

8 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Den där nissen behöver läsa boken "Doktor Tatianas råd om sex och samlevnad för hela skapelsen" så skulle han inte prata så mycket strunt.

/Fru Bönsyrsa, mätt och belåten efter kärleksakten

Anders B Westin sa...

Varför berättar inte evolutionskunniga personer om varför homosexualitet kan existera fastän fortplantning är det centrala.
Varför inte försöka beskriva antagonisthypotesen och att immunsystemet inne i en och samma kropp inte gillar att föda alltför många avkommor av samma kön.
Ibland blir jag irriterad på att vetenskaparna så sällan går ut med naturvetenskapliga förklaringsmodeller.
Är det för att frågan tyvärr samtidigt lyfter det som brukar benämnas "evolutionära könskonflikter" och att detta blir alltför obehagligt att greppa för folkflertalet.

Patrik Lindenfors sa...

För att vi inte är säkra på förklaringen ännu. Det finns många *möjliga* förklaringar, men ingen fastslagen.

Anders B Westin sa...

Men är inte själva grundprincipen klarlagd. Konkurrensen och därmed interferensen mellan multipla själviska gener. Om inte annat. Hur tusan går det till utan att den där utopiska allvetande ingriparen har givits gratisarena.
Ordet ingen torde vara en återvändsgränd. Ingen symfoni kan byggas av enda statisk ton.

Anders B Westin sa...

Skulle ha skrivit detta före den andra.
Du Patrik är som flertalet andra nuturvetararketyper. Så jäkla ödmjukt försiktig, precis som jag är på firman.
Ordet fastslagen. Själva fundamentet för en byggnad som skall hålla i 10000 år.
Samtidigt som byggfuskarna invaderar byggbranschen på löpande band. :)

Ulf Lundberg sa...

"Den kristna kyrkan har sin uppfattning inte enbart för att den stämmer med de bibliska texterna, utan också för att den stämmer överens med till­varons grundstruktur."

Jag finner detta påstående mycket intressant.
Finns det alltså en "tillvarons grundstruktur" som är självständig från bibeln och därmed från den kristna tron. Behöver bibeln bekräftas av "tillvarons grundstruktur" för att vara sann?
Borde inte den kristna tron vara lika med "tillvarons grundstruktur"?

Jag önskar jag kunde fråga författaren vad han menar.

Håkan W sa...

Mark Levengood skriver på Twitter att han tror på Guds nåd - även för de 22 pingstpastorerna som i debattartikeln i Dagen "hojtar om helvetet" för alla bögar.

"Som det står skrivet: 'Saliga äro de korkade, ty de skola flyta när floden kommer...'"

Han har koll på läget, den där Mark...

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Nej, själva principen är inte klarlagd. Det verkar vara ärftligt men ändå kräva en ännu okänd miljöfaktor under uppväxten. Men att spekulera om något man inte vet är vanskligt och något man bör vara försiktig med, tycker jag. Forskning pågår.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se