27 apr. 2015

Grattis Max Tegmark!

Nyhet från KTH angående en av den här bloggens oftast refererade forskare:
Det är fysikern och kosmologen Max Tegmark som får KTH:s stora pris 2015. Svensken, som numera är bosatt i USA och professor i fysik på MIT, går i fotspåren efter populärvetenskapliga portalfigurer inom astrofysik som Carl Sagan och Neil deGrasse Tyson.
– Utan kosmologi vore det som om mänskligheten led av Alzheimers sjukdom, förvirrade över var vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg, säger Max Tegmark passionerat om sitt ämnesområde.
[...]
Så här lyder motiveringen till att Max Tegmark får KTH:s stora pris 2015:
"Genom att vidga och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kosmologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargärning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet genom att utveckla nydanande idéer och verktyg.
Hans teorier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande sammanhang.
Läs mer om priset hos KTH.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se