25 apr. 2015

Humanisterna vill INTE ta ifrån barn deras rättigheter

Två präster i Svenska kyrkan, Maria Klasson Sundin och Carl Henric Svanell har skrivit ett debattinlägg i polemik mot Humanisterna på SvD Brännpunkt - Humanisterna vill ta ifrån barn deras rätt. Det är svårt att respondera på detta, eftersom det de skriver i stort stämmer överens med Humanisternas åsikt. De åsikter de istället kritiserar är inte Humanisternas, utan är deras egna förvanskningar och spekulationer.

De bygger sin kritik på först annonstexten om barns religionsfrihet. En text de delvis håller med om: "Vi tycker, precis som Emilia Ericson, att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på."

Vidare utgår de från tre kommentarer på twitter. Humanisterna skriver:
1. Tala inte om barnen som att de tillhör en livsåskådning
Detta återger skribenterna som: "att man inte ska tala om för barnen att de tillhör en livsåskådning". Det finns en betydelseskillnad mellan tala om och tala om för, vilken prästerna inte förstår, struntar i eller medvetet förvanskar. Om barn skall ges en rimlig möjlighet att vara självständiga angående religionsfrihet, så är det mindre bra att tala om för barnen vilken religion de tillhör.
2. Räkna inte in dem bland medlemmarna i livsåskådningsorganisationen
Skribenterna skriver: "att barnen inte ska kunna räknas in bland medlemmarna i en livsåskådningsorganisation." Att de skrivet kunna får läsarna att tro att detta skall förbjudas. Det har inte Humanisterna skrivit. Det Humanisterna anser är att livsåskådningsorganisationer inte ska ha medlemmar som inte själv samtycker om sitt medlemskap. Exakt vilken ålder barn behöver ha för att samtycka kan diskuteras. Humanisterna har valt att man behöver vara 16 år för att bli medlem i organisationen.
3. Var försiktig med uppfostra dem att följa ritualer kopplade till livsåskådningen
Skribenterna förvanskar detta till: "att man bör vara försiktig med att lära barn ritualer kopplade till livsåskådning." Självklart vet de att uppfostra att följa inte betyder samma sak som lära. Undrar varför det göra denna ändring? Kan någon komma med en positiv tolkning av denna ändring?

Efter att ha felaktigt återge vad Humanisterna skrivit, så kritiserar de detta. En klassiska halmdocka.

Det vore bra om det kunde föras en diskussion om barns religionsfrihet och hur gränsdragningarna mellan barns rätt som individer och föräldrarna rätt att uppfostra den enligt eget tyckande ska dras. De två prästerna i Svenska kyrkan har dock valt att ställa sig utanför en sansad diskussion.

Not: Mer i detta ämne i ett tidigare inlägget: Inte neutralitet, utan öppenhet.

2 kommentarer:

Enny Signatur sa...

Ett av de konstigaste inläggen på länge. Prästerna erkänner barns rätt till religionsfrihet och kritiserar sedan Humanisterna för att erkänna barns rätt till religionsfrihet. Mest slående är kanske konstaterandet att barn har rätt att välja religion och därefter kritik mot åsikten att barn inte ska kunna tvångsanslutas till religiösa organisationer.

Visst kan man resonera att den 10-åring som sjunger i kyrkans kör ska få vara medlem om h*n vill det så åldersgränsdragningen är inte helt självklar (Humanisterna påstår heller inte detta, de konstaterar bara att i Humanisterna råder åldersgränsen 16 år). Men har barn rätt att välja religion, oavsett ålder som det står i artikeln, är det ju i vart fall helt uteslutet att spädbarn kan göras till medlemmar.

Den andra stötestenen verkar vara ritualer. Här konstaterar prästerna att religionsfriheten går åt två håll: rätt till och rätt att slippa - oavsett ålder. Det enda sättet att respektera detta är att dra en gräns mellan ritualer som har icke-reversibel verkan och inte kan göras ogjorda och resten. Det förstnämnda kan då inte utföras på någon utan dennes egna samtycke. Här skiljer sig Humanisterna från kyrkan i det att Humanisternas ritualer inte påstås ha någon livslång icke-reversibel verkan. "Ritualerna" påstås faktiskt inte ha någon effekt alls.

Lars Torstensson sa...

Det är lagligt men olämpligt att bibringa sina barn vanföreställningar

Troende föräldrar lär ofta sina barn att den egna guden finns, är allsmäktig, åstadkommer frälsning o s v. Andra barn får höra att det är helt andra gudar som gäller. Föräldrarna har rätt att göra detta, och barnen har rätt att höra det.

Icke desto mindre är det problematiskt, eftersom det innebär att man bibringar barnen vanföreställningar - vilket kloka föräldrar inte bör göra. Ty för allt vi vet är samtliga gudar påhittade av människor, och saknar påvisbar existens utanför de troendes egen inbillning.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se