5 apr. 2015

”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”

Anna Bergström, Linda Strand Lundberg, Dan Larhammar med flera skriver på DN Debatt:
Arbetsgivare i Sverige har rätt att betala friskvård för sin personal utan att förmånen blir skatte­pliktig. Vilka verksamheter som kan få anses friskvårdande avgör Skatteverket själva. Utöver myndighetens godkännande måste utvald aktivitet enligt regelverket erbjudas hela personalen och kostnaden per anställd får inte överstiga värdet av ett årskort på gym. Det finns således ett utarbetat regelsystem och krav som ska uppfyllas, vilket torde vara ett grundläggande förfarande vid hanterandet och disponerandet av våra gemensamma resurser. 
I praktiken innebär dock dagens urvalsordning att den svenska staten subventionerar aktiviteter som inte har någon som helst bevisad positiv effekt på hälsan och som därtill bygger på koncept som helt saknar grund i medicin­vetenskaplig kunskap. 
På Skatteverkets hemsida finns en lista över vad som kan, respektive inte kan subventioneras med allmänna medel. Till exempel kan den personal som önskar få friskvård erbjudas att sitta i ett rum med saltkristaller – till en kostnad av hundratals kronor i timmen. Proceduren kallas haloterapi och har i likhet med många andra godkända aktiviteter inget med reell kunskap att göra. Träningsformer som kanotpaddling och ridning ratas i sammanhanget, medan alternativa metoder som zonterapi, tillämpad kinesiologi, hydroterapi, Rosen-terapi och homeopati passerar det skattefria nålsögat. Samtliga alternativmetoder är utan bevisad specifik effekt och samtliga utan vetenskaplig rimlighet.
 Läs vidare på DN Debatt.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se