5 apr. 2015

”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”

Företrädare för Vetenskap och Folkbildning, samt Humanisternas egen Anna Bergström, har en artikel på DN Debatt idag om skattemyndigheternas något skruvade åsikt om vad som klassas som "friskvård".
På Skatteverkets hemsida finns en lista över vad som kan, respektive inte kan subventioneras med allmänna medel. Till exempel kan den personal som önskar få friskvård erbjudas att sitta i ett rum med saltkristaller – till en kostnad av hundratals kronor i timmen. Proceduren kallas haloterapi och har i likhet med många andra godkända aktiviteter inget med reell kunskap att göra. Träningsformer som kanotpaddling och ridning ratas i sammanhanget, medan alternativa metoder som zonterapi, tillämpad kinesiologi, hydroterapi, Rosen-terapi och homeopati passerar det skattefria nålsögat. Samtliga alternativmetoder är utan bevisad specifik effekt och samtliga utan vetenskaplig rimlighet.
Läs hela artikeln här.

4 kommentarer:

Viola sa...

En kiropraktor har också skrivit på artikeln. Är det en sådan gör accepterat som vetenskap?

Patrik N sa...

Kiropraktisk behandling har gott vetenskapligt stöd och fungerar väl vid muskuloskeletuala besvär, framförallt sådana som uppstått i nedre delen av ryggen.

Anders Hesselbom sa...

Kiropraktik i sig är inte pseudovetenskap, problemet är att många kiropraktorer vill vara en del av bl.a. cancerbehandling, något som jag själv fått erfara när en anhörig drabbats. Det ligger både i vetenskaplig och juridisk gråzon, men av finansiella skäl är det många kiropraktorer som står på sig.

Ulf Lundberg sa...

I egenskap av en som provat rosenterapi under en längre tid och blivit mycket hjälpt av den, känner jag inte igen mig i artikelns beskrivning av metoden.

Jag är väl medveten om att min enskilda positiva erfarenhet av metoden inte utgör ett belägg för metoden som helhet.

Icke desto mindre är det en erfarenhet värd att tas på allvar. För mig har rosenterapi i allra högsta grad varit friskvård.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se