26 apr. 2015

"Religiösa företrädare inte de enda som kan ge stöd vid kris"

Humanisterna i Umeå skriver i Västerbottens-kuriren om hur Umeå ignorerar sekulära livsåskådningar när det gäller förberedelse för krishantering i kommunen.
”Religioner i Umeå ska öva kris ihop”. Detta står att läsa i Svenska kyrkans tidningen SPIRA nr 2 som delades ut till alla hushåll i mars i år. Initiativtagare till övningen är Umeå kommun. Vilka religioner som ska öva framgår dock inte men troligtvis de som får stöd från SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfunden. 
Humanisterna är en sekulärhumanistisk livsåskådningsorganisation som har utbildade officianter för humanistiska ceremonier som exempelvis barnvälkomnanden och begravningar. Humanisterna Umeå är en livaktig lokalavdelning som dock inte fått en inbjudan till att medverka i denna krisövning. Är det ett medvetet beslut eller enbart okunskap av Umeå kommun och POSOM-gruppens (krisgrupp för psykiskt och social omhändertagande vid större katastrofer) ledning? 
Är det kanske enbart förbehållet religiösa livsåskådningar och dess företrädare att ge stöd till ungdomar och vuxna vid kris och katastrofer? 
Då vi har tagit kontakt med ansvariga inom kommunen har vi inte lyckats fått svar på dessa frågor och det är därför vi nu väljer att skriva detta inlägg. [...] 
Humanisterna Umeå, som en sekulär livsåskådningsorganisation erbjuder oss att vara en resurs i POSOM-gruppen. Vi har medlemmar som är utbildade i kris- och katastrofhantering, skolhälsovård och elevhälsa. Vi har medlemmar med stor livserfarenhet av att finnas till och ge stöd för dem som drabbats av kris. 
Men framför allt kan vi bidra med medmänsklighet, att lyssna och att bara finnas för den som vill och behöver oss.
Läs resten av inlägget i VK.

3 kommentarer:

Göran sa...

Om inte annat kan väl humanisterna tipsa om en enkel biljett till Holland eller Belgien.

(eller var den för grov?)

MM sa...

Göran, bara ett tips: Köp en enkel biljett till Holland eller Belgien.

Angela sa...

I artikeln hänvisas till en enkät efter Estonia- katastrofen där ca 200 personer sade sig inte vara nöjda med insatserna från SvK. Det kan ju vara ett halmstrå att gripa efter i sammanhanget, men när det gäller människor i kris kan man aldrig riktigt förutse hur de reagerar. De kanske inte varit nöjda oavsett från vilket håll hjälpen kommit.

Personal från SvK får betalt från sin arbetsgivare när det gäller den här typen av insatser. Hur hade humanisterna tänkt finansiera det? Genom ideellt arbete? Det kan bli många timmar av påfrestande arbete beroende på vad som hänt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se