5 maj 2015

10-årig våldtagen flicka nekas abort

Myndigheterna i Paraguay nekar en tioårig flicka abort, efter att hon våldtagits av sin styvfar och blivit gravid. Vi uppmanar nu den paraguayanska regeringen att ingripa. Tvingas flickan fullfölja graviditeten kan den få förödande konsekvenser både för hennes fysiska och psykiska hälsa.
Abort är endast tillåtet i Paraguay om det är fara för den gravida kvinnans/flickans liv. Undantag ges inte ens om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest eller om fostret har en allvarlig missbildning. Den restriktiva abortlagen i Paraguay strider mot internationell rätt.
Flickan, vars namn inte avslöjats, hade våldtagits av sin styvfar. Hon har besök olika vårdcentraler flera gånger sedan januari, då hon haft ont i magen. De sa att det var parasiter eller en tumör. Den 21 april åkte flickan och mamman in till sjukhuset då hon hade fortsatta magsmärtor, och där konstaterades det att hon var gravid i 21:a veckan.
Medicinska experter runt om i världen, även Världshälsoorganisationen, WHO, är eniga om att det är mycket riskfyllt för unga flickor att genomgå en graviditet eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade.
Efter att flickan undersökts gjorde sjukhuschefen ett officiellt uttalande om att det var en stor risk för flickan att fullfölja graviditeten. Några dagar senare beordrade folkhälsoministeriet att flickan skulle flyttas till ett annat sjukhus som skulle övervaka hennes tillstånd.
Den 28 april vädjade flickans mor till sjukhuset att de skulle utföra en abort. Enligt uppgift tog sjukhuset ingen notis om denna vädjan, i stället skickades flickan till ett hem för unga mödrar. Mamman har nu häktats och riskerar åtal för bristande omsorg och för att vara medskyldig till sexuella övergrepp.
Trots påtryckningar fortsätter Paraguay att neka henne rätten till liv, hälsa och fysisk och psykisk integritet.Vi kräver nu att de ingriper för att skydda den 10-åriga flickans mänskliga rättigheter och se till att hon får möjlighet till en säker abort. Våra krav till myndigheterna i Paraguay:
- Att omedelbart tillsätta en expertpanel som undersöker barnet och säkerställer att alla hennes mänskliga rättigheter, särskilt rätten till liv, hälsa och att hennes fysiska och psykologiska integritet garanteras.
- Att Paraguay lever upp till internationella förpliktelser och skyddar de mänskliga rättigheterna genom att säkerställa att flickan har tillgång till all nödvändig information. Samt den vård som krävs för att klara av högriskgraviditeter som är ett resultat av en våldtäkt - inklusive möjligheten att genomföra en säker abort.
- Genomföra en oberoende och opartisk utredning av våldtäkten och ställa våldtäktsmannen inför rätta.
Ni kan skriva på här.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se