26 maj 2015

"Barn ska fritt kunna ta ställning"

Olof Stroh, Humanisterna Uppsala, har svarat på Clamphaminstitutets bedrövliga debattinlägg om föräldrarätt.
[F]öräldrarna [ska] inte dölja sin egen livsåskådning, vad den innebär och varför de har valt den. Det är tvärtom ett led i barnets rätt att kunna orientera sig i och förstå sin omvärld. Men barnet är inte skyldigt att ha samma livsåskådning som sina föräldrar. Oavsett vilken denna är. 
Det är tvärtom inte rimligt att avkräva barnet att bekänna sig till någon sammanhängande livsåskådning. Däremot bör man till barnet överföra genomtänkta moraliska värderingar och förhållningssätt. 
Föräldrarna har också rätt att ge sina barn en skolgång där den egna livsåskådningen presenteras och görs förståelig. Men de har också en skyldighet att ge barnen en utbildningsgång där andra livsåskådningar presenteras och görs begripliga, detta för att barnet självt skall kunna orientera sig i världen och inte ta ställning utifrån okunskap. 
Vi finner att många religiösa friskolor inte uppfyller detta krav utan tvärtom motarbetar det genom att hindra barnets kontakt med andra sätt att tänka och tro.
Läs resten i UNT.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se