8 maj 2015

Humanisterna vill ge barn möjligheten att själva göra livsval

Idag har vi vårt svar i DN Kultur på Anita Goldmans hittepå-artikel.
Anita Goldman ställer i en artikel frågan ”Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ’kränks’?” (DN 5/5)” Det undrar vi också – vem skulle kunna påstå något så befängt? Goldman tillskriver Humanisterna den åsikten, men vi har naturligtvis aldrig uttryckt något sådant. 
Just nu har Humanisterna en annonskampanj där styrelseledamoten och människorättsvetaren Emilia Ericson säger ”Jag tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Religionsfrihet bör gälla för alla, oavsett ålder-” 
Annonsen är ämnad att väcka nyfikenhet. Den som undrar mer kan vända sig till en företrädare för Humanisterna eller gå in på humanisterna.se. Att läsa vår egen presentation av våra åsikter är bättre än att förlita sig på mytbildning och nidbilder som sprids av andra. Det är exempelvis orimligt att jämföra oss med Pol Pot, Nordkorea, Sovjetunionen eller Nazityskland som Goldman gör. 
Hon skriver att vi blir till som människor i samspel med andra människor i en ”rik mylla” av uttryck, uppfattningar och annat, men att Humanisterna vill inpränta sin egen livsåskådning på barn och anser att den som utsätts för religion i hemmet kränks. I bilden av hur människor formas är vi överens. Och just därför är det så viktigt att barnet verkligen får möta den ”mylla” av uttryck, uppfattningar och annat som Goldman beskriver och inte på förhand stämplas med en religionstillhörighet. 
Konsekvensen är att vi självklart inte vill inpränta heller vår egen livsåskådning på barn – det vore motsatsen till det vi står för. I likhet med andra föräldrar uppfostrar vi våra barn i enlighet med det vi håller för rätt och sant. Vi skulle naturligtvis heller aldrig föreslå att andra föräldrar ska förhindras att leva i enlighet med sin tro. Vi har aldrig påstått att det skulle vara kränkande att utsättas för religion i hemmet. 
Vår poäng är enkel. Just därför att vi som föräldrar ger våra barn ett begränsat perspektiv är det viktigt att den mylla som de växer upp i berikas med andra perspektiv. Här är skolan och mötet med andra människor av största vikt. Ibland kan det leda till att barnet anammar uppfattningar, till exempel en livsåskådning, som går emot föräldrarnas. 
Humanisterna anser att barn ska ges de bästa möjligheter att själva göra sina livsval. Vägen dit är inte att isolera dem från religion och tradition. Särskilt i dagens Sverige där vi berikats med många nya kulturella och religiösa perspektiv krävs tvärtom att de får möta flera olika livsåskådningar. Det är därför vi är bestämda motståndare till exempelvis religiösa friskolor där barn isoleras från människor med andra perspektiv och i praktiken bara möter en enda religion. 
Det är bara genom att mötas som vi kan lära oss att förstå varandra.
 Bli medlem i Humanisterna du med - tillsammans är vi starka!

23 kommentarer:

Patrik N sa...

"Konsekvensen är att vi självklart inte vill inpränta heller vår egen livsåskådning på barn – det vore motsatsen till det vi står för. I likhet med andra föräldrar uppfostrar vi våra barn i enlighet med det vi håller för rätt och sant."

Det yttrandet får pris som dagens kontradiktion. Men det är samtidigt helt sant. Det är bara en fantasi att barn skulle göra sina livsval "på egen hand" (i meningen utan påverkan från någon). Barn lyssnar till oss vuxna och till andra som omger dem, precis som vi som barn lyssnat till de som omgivit oss (eller valt att göra tvärtemot dem). Släpa barnen till moskén och de blir muslimer, släpa dem till kyrkan och de blir kristna, släpa dem till...osv. Och det fungerar naturligtvis som sagt lika bra att göra motsatsen, förbjud dem att ta del av religion så skapas en nyfikenhet för religion osv.

Jag undrar hur det ser ut i Humanisternas värld där barnen "på egen hand" "gör livsval"? Kanske har barnen "fått se så mycket som möjligt av världen" och sedan "väljer" barnen något sätt att se världen på och den humanistiske föräldern tror att barnen gjort ett "eget val". Medan det i realiteten bara är så att barnet väljer det som gjort mest intryck på det (de lyssnar med andra ord till den som talat högst, mest eller vackrast).

Verkligheten är den att vi är blott enkla biologiska varelser som inte har särskilt stora möjligheter att förhålla oss fritt till påverkan som vi utsätts för. Hade vi som bloggar och kommenterar på Humanistbloggen fötts i Kabul hade vi alla varit muslimer. Till och med Nils och Lars T.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Förstår du verkligen inte skillnaden mellan att inpränta och uppfostra?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Vad ligger kontradiktionen i detta?
1. Jag anser inte föräldrar skall inpränta sin egen livsåskådning på sina barn.
2. Jag uppfostrar mina barn i enlighet med det jag håller för rätt och sant, t.ex. (1).
Alltså inpräntar jag inte min egen livsåskådning på mina barn.

Sedan är det fantastiskt hur du behandlar barn och vuxna olika.
För du skulle väl in reagera som ovan om någon vuxen säger att han fattat beslut "på egen hand" om vilket parti han ska rösta?

Patrik N sa...

Jag inpräntar stora delar av min livspskådning i mina barn och jag tror att ni också gör det även om ni inte tror det. Och det är bra att ni gör det. Det är inget fel med att pränta in saker, det är vad som inpräntas som har betydelse.

"Sedan är det fantastiskt hur du behandlar barn och vuxna olika.
För du skulle väl in reagera som ovan om någon vuxen säger att han fattat beslut "på egen hand" om vilket parti han ska rösta?"

Så du tror att du fattar beslut om det på egen hand, opåverkad av dina föräldrar, av andra och av din biologi? Jag läste just en intressant forskningsrapport om sambandet mellan amygdala ("rädslocentrat") och politisk orientering. Den indikerar att en stor del av vår ideologiska grundhållning har biologiska rotorsaker.

Patrik N sa...

...det är för övrigt högst osannolikt att ni, till påstådd skillnad från religiösa, INTE skulle vara måna om att överföra den egna ideologin och livsåskådningen på den egna avkomman för dess fromma och för dess största chans till överlevnad. Att ni skulle göra det, i realiteten, håller jag för en fantasi. Det mest sannolika är att vi alla betet oss på det sätt ni menar att en del religiösa gör.

Patrik Lindenfors sa...

Vi uppfostrar våra barn i humanistisk anda - givetvis - det är ju det vi skriver. Men det är en väldig skillnad mot att inpränta våra värderingar i dem som sanna.

(Detta är dubbelt sant eftersom sekulär humanism innebär att man hela tiden måste vara beredd att ompröva sina åsikter.)

Patrik N sa...

"Vi uppfostrar våra barn i humanistisk anda"

Du väljer ordet "anda" nu och inte ordet "livsåskådning". Vad tror du att det kan bero på?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"Så du tror att du fattar beslut om det på egen hand, opåverkad av dina föräldrar, av andra och av din biologi?"

Varför skulle jag tro detta?

Jag påpekade bara att jag trodde att "på egen hand" aldrig betyder opåverkad av andra och sin biologi när det rör vuxna. Så varför skulle det det för barn?

Nils sa...

Här är jag – Lo and Behold – med Patrik N.

Med hans exempel är inte den enda motsägelsen. Vad sägs om först den här:

”Särskilt i dagens Sverige där vi berikats med många nya kulturella och religiösa perspektiv krävs tvärtom att de får möta flera olika livsåskådningar.”

och sen :

”Det är därför vi är bestämda motståndare till exempelvis religiösa friskolor där barn isoleras från människor med andra perspektiv och i praktiken bara möter en enda religion.”

Vi blir alltså berikade av andra kulturer utifrån där barnen garanterat inte haft något val utan fått föräldrarnas religion (läs kultur) inpräntad med eftertryck. Men de kulturerna vill humanisterna absolut inte ska skapas här genom exempelvis muslimska friskolor.

Hur tänker ni er att kultur skapas? Ett plagg man tar på i vuxen ålder? Typ klär sig i fez som Leif Kielan och vips har vi berikats med en ny kultur?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Även detta är ingen motsägelse.
Om barn stängs in av sina föräldrar i sektskolor, så får inte dessa barn möta de olika kulturella och religiösa perspektiv som idag finns i Sverige. Enkelt.

Kultur är allt människan skapar utanför sin biologi. Barn ritar en tekning, sjunger en sång, kläd ut sig i en fez etc. Så skapas kultur.

Patrik Lindenfors sa...

Jag måste erkänna att jag har lite svårt att ta era invändningar på riktigt allvar. Föräldrar ska uppfostra sina barn enligt bästa förmåga men den allmänna skola ska vara pluralistisk och icke-konfessionell. Det är egentligen inget svårt att förstå alls om man inte verkligen anstränger sig för att missförstå.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag ser ingen skillnad mellan "anda" och "livsåskådning", när det gäller humanism. Livsåskådningen är mer en anda än fasta strukturer.

I den humanistiska andan ingår, enligt mig, att inte föräldrar skall inpränta sin egen anda i sina barn. Föräldrarna skall stötta och guida sina barn, men låta dem i möjligaste mån* skapa sin egen anda att följa. (*Med ökad ålder och inom lagens gränser.)

StaffanG sa...

Stora skillnaden ligger ju i om man bemödar sig om att en saklig, tolerant och öppen, men även kritisk, problematiserande hållning till både egna och andra läror och åsikter, oavsett om det gäller politik eller livsåskådning. Då hjälper man barnen att resonera och ifrågasätta, så att de själva kan bilda sig en uppfattning. Humanism, demokrati och vetenskap är avhängigt av metod lika mycket som resultat - till skillnad från dogmatiska idéer, där det färdiga svaret står i fokus, utan vidare diskussion.

Det är ganska annorlunda att uppleva föräldrar som säger "mamma eller pappa tycker si och så, men andra säger detta i stället, vad tycker du?" än om man bara hör att "vi som tillhör X-gruppen håller ihop om de här traditionerna och uppfattningarna, men det gör inte y-gruppen". I det senare fallet känner man lätt en förväntan, alt. tvång, att vara lojal, vilket en mer liberal hållning inte gör.

För mig är de viktiga att barn kan lära sig argumentera och pröva vad de står för, inte bara följa någon okritiskt - om det sen är marxism, new age, patriotism eller humanism spelar ingen roll. De bör alltid göra medvetna välinformerade val.

Patrik N sa...

Ulf,

"Jag ser ingen skillnad mellan "anda" och "livsåskådning", när det gäller humanism. Livsåskådningen är mer en anda än fasta strukturer."

Skiljer sig då humanism från andra livsåskådningar eller är även andra livsåskådningar egentligen bara olika "andor"? Jag tror att ni i det här sammanhanget vill tona ned er egen livsåskådning (och plötsligt idag kalla den för en anda och det elementära faktumet att ni propagerar för den i förhållande till era barn, precis som andra föräldrar gör med sin livsåskådning i förhållande till sina barn. Det ni egentligen skulle säga, om ni skulle vara rättframma och ärliga, är att ni anser att er livsåskådning är bättre än de andras så därför är det inte lika stort problem att era barn får sig den till livs som om de religiösas barn skulle få de religiösas livsåskådning sig till livs. Det är väl så vi människor fungerar så varför inte se det och erkänna det istället?

"I den humanistiska andan ingår, enligt mig, att inte föräldrar skall inpränta sin egen anda i sina barn."

Patrik L menar dock det, eller han vill förstås inte "inpränta", utan bara "uppfostra" (och däremellan är det tydligen en ocean av betydelsefulle skillnader).

"Föräldrarna skall stötta och guida sina barn, men låta dem i möjligaste mån* skapa sin egen anda att följa. (*Med ökad ålder och inom lagens gränser.)"

"Stötta och guida" och "uppfostra" men absolut aldrig "inpränta". Där har vi den lilla skillnaden på dig och de religiösa ni kritiserar. Ingen avgrundslik skillnad direkt. Barn skapar sin egen agenda utifrån vad de presenteras för och det är ju du som förälder som i stor utsträckning väljer vad de ska presenteras för. Det är ingen skillnad på dig och religiösa i det avseendet.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"Skiljer sig då humanism från andra livsåskådningar eller är även andra livsåskådningar egentligen bara olika "andor"?"

Livsåskådningar är olika och det finns oftast olika syn på en specifik livsåskådning inom den. Jag vill inte generalisera. Därför skrev jag "Jag ser" och "enligt mig".

"Jag tror att ni..."

Du tror och spekulerar mycket om andra.

"... varför inte se det och erkänna det istället?"

Humanismen innehåller tolerans, kritiskt tänkande, öppen för ifrågasättande och anti-auktoritär. Därför är den bättre när det gäller att upprätthålla barns religionsfrihet, än andra livsåskådningar som inte innehåller dessa element.

""Stötta och guida" och "uppfostra" men absolut aldrig "inpränta". Där har vi den lilla skillnaden på dig och de religiösa ni kritiserar."

Ja, som det mest är det en gråskala. Ändå måste vi dra en gräns om vi skall kritisera någon företeelse eller till och med straffa den. Ord med olika betydelse är kategorier vi använder för att klara ut vad som är okej eller inte okej. Det här är väl självklart?

"det är ju du som förälder som i stor utsträckning väljer vad de ska presenteras för."

Ja, just det. Det är därför man måste reflektera över dessa frågor och fundera hur man beter sig och vad man presenterar för att på bästa sätt upprätthålla barns religionsfrihet.

Göran sa...

Ulf,
"Humanismen innehåller tolerans, kritiskt tänkande, öppen för ifrågasättande och anti-auktoritär. Därför är den bättre när det gäller att upprätthålla barns religionsfrihet, än andra livsåskådningar som inte innehåller dessa element."

Påminner lite om gamle centerledaren Gunnar Hedlund som var för allting som var bra.

Jag skulle kunna ge exempel på när humanisterna agerar för just motsatsen till alla de honnörsorden du räknar upp i första meningen jag citerar.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Kul att du delar värderingen att de listade är bra saker.

Här ger vi ofta exempel på när kristna agerar för just motsatsen till den etik de håller högt inom kristendomen. Vad skall vi dra för slutsats av detta?

Nils sa...

Ulf,

"Även detta är ingen motsägelse.
Om barn stängs in av sina föräldrar i sektskolor, så får inte dessa barn möta de olika kulturella och religiösa perspektiv som idag finns i Sverige. Enkelt."

De kulturer du och Sturmark låter er berikas av vet vi skapats av människor som garanterat inte fått möta "olika kulturella och religiösa perspektiv". Det är alltså OK för andra kulturer att "hjärntvätta" sina barn till kulturer som vi kan låta oss berikas av?


StaffanG,

"mamma eller pappa tycker si och så, men andra säger detta i stället, vad tycker du?"

Jag har svårt att se att föräldrar ska förhålla sig så nihilistiskt, för att inte säga likgiltigt, till sina barns livsval.

I vilken ålder ska barnet uppnått den djupgående vetskap om olika "livsåskådningar" för att kunna göra ett välgrundat val?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Nej det är det inte. De åsikter vi framfört om religionsfrihet, som alla åsikter vi har, gäller alla individer - oberoende vilken kultur de själva eller andra vill stämpla in dem i.

Detta visste du redan, efter alla samtal vi haft här.

Patrik N sa...

Nils,

Får bjuda igen och helt hålla med dig här:

"Jag har svårt att se att föräldrar ska förhålla sig så nihilistiskt, för att inte säga likgiltigt, till sina barns livsval."

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N och Nils,


Vad är det i följande mening som är så nihilistiskt, för att inte säga likgiltigt, till sina barns livsval?

"mamma eller pappa tycker si och så, men andra säger detta i stället, vad tycker du?"

1. Mamma eller pappa tycker si och så?
2. Andra säger detta i stället?
3. Vad tycker du?

Nils sa...

Ulf,

i vilken ålder tänker du dig att föräldrarna ska fråga sitt barn "vad tycker du?" 5, 7 eller 10 år? I den värld vi lever i idag gissar jag att föräldrarnas uppfostran som den dominerande vägledaren för barn försvinner någon gång vid 12-13 års ålder. Därefter tar kompisar och världen utanför över – inte minst den värld som öppnat sig genom internet.

Valen handlar faktiskt inte enbart om miljöpartiet eller moderaterna, det finns betydligt värre saker därute. Avstår föräldrarna från att "inpränta" sina värderingar kommer världen där ute att göra det i stället.

Jag är inte på något sätt för religiösa friskolor, men i den här frågan och genom annonsen slänger humanisterna ut barnet med badvatten; silar mygg och sväljer kameler.

Jag vet inte mycket om Plymouthbröderna, det verkar vara en obehaglig sekt, men det inte mycket att basera denna fråga på. De utgör ett försvinnande litet problem jämfört med den kultur ni säger er berikas av.

Ni tycks okänsliga för den underton i annonsen som jag upplever – och som säkert triggade Goldman – att ni vill bestämma hur föräldrar ska uppfostra sina barn. Därifrån är faktiskt inte tankesteget så långt till staten och Nordkorea. Staten tillåts ju redan "uppfostra" barnen större delen av uppväxten genom skolan.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Jag tycker föräldrr ska frågan sina barn om olika saker från att det kan börja kommunicera med dem. Olika frågor, vil olika ålder. Vad tycker du?

Ser i din efterföljande kommentar att du inte läst något av vad Humanisterna skrivit i detta ämne mer än annonstexten, som du missförstått. Länkar till alla relevanta texter finns på denna blogg om du är intresserad.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se