6 maj 2015

Kränker man barnen när man ger dem en religion?
Från dages P1-morgon
Är det rätt eller fel att kalla ett barn kristet, muslimskt eller judiskt bara för att föräldrarna har den tron? Fel, säger den sekulära organisationen Humanisterna som i en annonskampanj menar att det är "en kränkning av barnen som individer". Det här har retat upp präster i svenska kyrkan och debattörer. Hör Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna och Anita Goldman, författare, debattera frågan.

13 kommentarer:

Anders B Westin sa...

Jag tycker att ordet "kränkning" var att ta i. Dessutom har ordet blivit rätt besmittat av en relativistisk sörja.
Däremot anser jag att det är omoraliskt att överföra sagor som om de vore sanningar. Manipulativt hade kanske varit en bättre variant.

Ulf Gustafsson sa...

Anders B,

I detta fall handlar det om att kränka mänskliga rättigheter. (Det är ingen manipulation.)

Men du har rätt i att eftersom "ordet blivit rätt besmittat av en relativistisk sörja" så är det svårt att använda ordet i den tidigare betydelsen.

Nils sa...

Det man kan konstatera att humanisterna och Sturmark bör lära sig något om budskap och kommunikation. Gång på gång – och kanske särskilt i det här fallet – får Sturmark försöka förklara att han inte menar vad nästan alla utanför humanisterna uppfattar att han menar.

Hans förslag om att föräldrar ska gå runt i kyrkor, moskéer och tempel med barnen för att visa på olika livsåskådningar så idiotiskt att man baxnar. Han säger själv i programmet att religionsfrihet betyder även frihet från religion. Antar att många går med i humanisterna för att de är emot religioner, och om man är det, varför ska man släpa sitt barn till en moské?

Om jag är emot revolutionär marxism, varför ska jag ta med mitt barn på ett av deras möten? Det är såna idéer som gör att budskapet har undertoner av statlig inblandning, det totalitära.

Jag tror det är en ”ekokammar-effekt”, men lever med sina åsiktsfränder och är blind för hur budskapet kan uppfattas utanför ja-sägar-kretsen.

Enny Signatur sa...

Nils,

Det man kan konstatera om budskap och kommunikation är att budskap om mänskliga rättigheter, frihetskoncept och logik sällan förstås av människor med religiösa skygglappar.

Alternativt så förstår de men inser att budskapets innebörd är ett hot mot deras politiska och ekonomiska egenintressen - det kan ju förklara det stora antalet halmdockor i debatten eftersom man i princip behöver en halmdocka för att kunna kritisera någon som argumenterar FÖR grundläggande frihetskoncept och mänskliga rättigheter.

Göran sa...

Det är alltså undantagen som ett tiotal barn inom Plymouth-bröderna och om det nu finns religiösa skolor som stänger ute barnen från en allsidig religionsundervisning som Sturmark syftar på. Det var kanske inte vad allmänheten uppfattade som buskapet i annonskampanjen. Humanisterna verkar ha vissa problem med kommunikationen.

Patrik Lindenfors sa...

Nils,
Sturmark säger att *skolan* ska visa barnen på olika livåskådningar. Vi har väl inget med vad föräldrar gör att göra heller. Däremot släpar jag personligen runt mina barn i olika religiösa sammanhang för att jag tycker religion är kul. (De är mindre roade.)

Vad gäller de avsiktliga missuppfattningar vi drabbas av hela tiden så ger de oss chans efter chans att föra fram vad vi verkligen tycker, så det gör verkligen ingenting. De som avsiktligen missuppfattar oss är inte målgruppen för vår kampanj, alla andra fattar alldeles utmärkt vad vi står för. Win-win (utom möjligen för halmdocksbyggarna - men de får säkert ryggdunkningar av de sina som kompensation).

Krister V sa...

Världens övriga kränkningar av mänskliga rättigheter förbleknar jämfört med att någon (?) påstås kalla barn för "kristna" eller "muslimska".

"Humanisternas" budskap är i sanning outgrundliga...

Nils sa...

Patrik L,

det blir inte bättre för att skolan ska ta med mitt barn till en moské. Ni vill inte ha skolavslutningar i kyrkan så vad ska hända när barnen kommer till moskén? Vilken bild ska skolan ge av islam? Ska en imam berätta att islam är fredens religion? Ska det balanseras med Charlie Hebdo eller IS halshuggningar?

Och det här med att nå fram med sitt budskap. Sturmark erkänner på sätt och vis problemet när han inte lyckas nå fram utan till slut frågar Anita Goldman: har du läst våra debattartiklar? Någon av våra övriga annonser? Har du läst vårt idéprogram?

Om ni förutsätter att människor ska behöva läsa ert idéprogram för att förstå en annons bör ni tänka en gång till.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Du ger i alla fall argument: Barns religionsfrihet är inte viktig på det hela taget.

Så kan tycka, det gör inte vi.

Lennart W sa...

Patrik: "alla andra fattar alldeles utmärkt vad vi står för"

Ursäkta mitt extra klotter, men hur vet du det? SIFO? Något du bara gissar, hoppas och tror?

Annonsen i fråga är ju inte alls särskilt tydlig med det som Sturmark talar om här. Dvs att det är skolan och samhället som stämplar och kränker barn och att Humanisterna självklart inte har det minsta emot (och aldrig har haft!) att föräldrar uppfostrar sina barn som de vill till att bli judar, kristna eller muslimer, eller med någon annan livsåskådning.

(Btw, har verkligen alla Humanister fått det memot? *smile*)

Annonser ses av många. Men vem lyssnar på radio eller läser på det här ointressanta klotterplanket (för att anspela på din egen ofta uttryckta inställning om kommentarsfältet)?

Unknown sa...

Annonskampanjen är väl alldeles fantastiskt lyckad. Den har medfört ett helt gäng med debattartiklar i ledande svenska tidningar och dessutom inslag i nationell radio. Det är ju helt perfekt. Hur ska en annars sprida sitt budskap?

I det klimat som råder idag kan inte målet vara att alla ska förstå en annons. Snarare är det viktigt att skapa debatter där en kan lägga ut texten och lyfta frågor. Opinion skapas långsiktigt och inte via en enskild insats.

MM sa...

Jag hade stor respekt för Anita Goldman tidigare. Efter att ha hört den här intervju måste jag säga att den naggats betydligt i kanten.

Hon vet ju inte ens vad hon kritiserar och är så uppenbarligen emotionellt upprörd av diskussionen att hon lägger sig långt under sin egen intellektuella nivå. Lågvattenmärke.

Bluebull sa...

N

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se