16 maj 2015

Stater skall inte vara privata klubbar

Dagens krönika av Lena Andersson - Rättigheter som börda - handlar om flyktingar, demokrati och rättigheter. Här avslutningen:
Människor på jakt efter ett bättre liv och efter att alls få behålla sitt liv, som dör i tusental på Medelhavet är en fasa för sig. I många länder lider man av värre stamtänkande än i Europa, annars skulle människor inte fly hit. Men det betyder inte att vi är fria från det, uppenbarligen inte, och dessvärre tar det rygg på våra positiva rättigheter som gör att vi måste urholka de negativa: Vi har våra formella privilegier och kan inte öppna riddarhuset för vem som helst, för då tunnas värdet ut och vi känner inte igen oss. 
I veckan fick vi ett annat groteskt och smärtsamt exempel på den auktoritära maktens godtycke. Den svenska staten fick in en visumansökan från författaren och översättaren Ananta Bijoy Das i Bangladesh. Han levde under ständigt hot från religiösa galningar och bad nådigt om att få beträda Sverige för att på inbjudan av Svenska Pen tala om yttrandefrihetskampen mot islamister i sitt hemland. 
Vår stat, under lagarna, demokratiskt stiftade, nekade Bijoy Das tillstånd att delta i mötet. Tjänstemännen som representerar oss ansåg risken för stor att han inte ville återvända hem efter förrättat värv. Hans överklagan låg och värmde någon hylla på Migrationsdomstolen medan datumet för yttrandefrihetsmötet passerade – och medan han mördades med machete av en from och rättrogen. 
Migrationsdomstolen ”kan lägga det ärendet åt sidan nu”, som Svenska Pens ordförande Ola Larsmo lakoniskt konstaterade. 
Underlåtenhet är inte detsamma som mord. Staten Sverige har inte mördat Ananta Bijoy Das. Det är mördaren och hans sinnessjuka intolerans som bär ansvaret. Men att staten över huvud taget har möjlighet att hindra Svenska Pen och alla andra från att ingå avtal med vem de vill är svindlande. 
Framtidens människor kommer kanske att säga, så som vi överseende säger om de gamla grekerna, att vår tid håller sig med ett besynnerligt demokratibegrepp. I väsentliga delar och paradoxalt nog liknar det adelns syn på sig själv och de medfödda formella förmånerna, inklusive kontrasten mot de ofrälse. 
Vad är demokratin värd om vissa inte kan ta sig in i den därför att det finns risk att de ska vilja stanna?

17 kommentarer:

Nils sa...

Det är lätta att se att krönikan är skriven i frustration för att inte säga affekt. Resonemanget klarar inte realiteten vilket hon är medveten om genom sin brasklapp om lägenhetsanalogin. För en bostadsrättsförening är just vad Sverige och andra stater är.

Som jag sagt tycker jag absolut att Ananta Bijoy Das skulle fått visum, men förutom de tveksamma skäl som angetts kan man tänka sig att man även gjort säkerhetspolitiska bedömningar och såg en risk för attentat.

Det låg säkert Ananta Bijoy Das i fatet att han kritiserar islam, i Sverige är ju det lika med islamofobi som är lika med rasism. Det kunde misstänkas att arrangemang med Ananta Bijoy Das i Sverige skulle kräva samma bevakning som för Vilks.

Patrik N sa...

"Som jag sagt tycker jag absolut att Ananta Bijoy Das skulle fått visum, men förutom de tveksamma skäl som angetts kan man tänka sig att man även gjort säkerhetspolitiska bedömningar och såg en risk för attentat."

Och då tänker du förstås på risken för ett attentat "här", dvs i ditt eget vardagsrum. Det vill man ju inte stöka till. Risken "där" för attentat var ju enorm. Fast det var ju i ett vardagsrum långt bort. Någon annans dessutom.

Henrik Larsson sa...

Din statsvetenskapliga och historiskt banbrytande iakttagelse är alltså att Sverige är…”en bostadsrättsförening” ? Det där är ju inte ens Ayn Rand.

Det sedvanliga pläderandet om resonemanget i ”realiteten” är med och kan som vanligt översättas till vad du helt enkelt tycker och vill ha tolkningsföreträde för och har inget med någon förment realitet att göra alls.
Lätt att genomskåda och förment rationellt i förhoppning att försöka påverka de vetenskapstyper som troligen besöker bloggen hur rationellt, realistiskt och vetenskapligt det är att vara Sverigedemokrat. Men hur du kan läsa så olika texter och alltid se samma sak är onekligen fascinerade.

Patrik N sa...

Henrik,

"[...]försöka påverka de vetenskapstyper som troligen besöker bloggen hur rationellt, realistiskt och vetenskapligt det är att vara Sverigedemokrat. Men hur du kan läsa så olika texter och alltid se samma sak är onekligen fascinerade."

Du har en hang-up på Sverigedemokrater som du borde göra upp med istället för att kleta det på Nils i var och varannan tråd. Det är ju förvisso fullt möjligt att du har rätt i sak men det gör inte ditt evighetstjatande mer uthärdligt. Visa din omgivning lite barmhärtighet.

Jo, jag vet, min invändning gör att jag är fascist osv osv osv bla bla bla.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Så man kan köpa sig en plats i Sverige när någon flyttar? Är det så också för barn, att föräldrarna måste köpa en "lägenhet" i bostadsrättsföreningen Sverige när någon blir ledig?

Nej, jag kan inte förstå varför Lena Andersson tar den invändningen på allvar.

Göran sa...

Fortsätt du och håll efter populisterna Henrik.

Henrik Larsson sa...

En hang-up up på Sverigedemokrater?
Visa omgivningen barmhärtighet?
Really?
På andra bloggar jag skriver på kallas det du just gjorde tonetrolling. Alltså att peta i någons ton men ignorera innehållet. Detta innebär uteslutning från bloggen. Jag väljer oavsett detta att ignorera det du just skrev. Tills någon som sköter bloggen ber mig.

För mig är det en strid mellan onda och goda krafter i världen. Om de som sköter denna bloggen låter sådana som Nils skriva förutsätter jag att jag åtminstone får attackera dessa främlingsfientliga idéer så mycket jag har lust utan att någon tontrollar detta.
Din tontrolling är noterad och fullständigt ignorerad.

Nils sa...

Patrik N,

jag gjorde ingen värdering, försökte bara gissa vad som kan ha legat bakom visumavslaget annat än de angivna skälen.

Personligen skulle jag gärna ge uppehållstillstånd till varenda radikal islamkritiker. Det är en mångfald jag bejakar eftersom alla inhemska utestängts eller hotats till tystnad.


Ulf,

jag tycker inte man kan kalla bostadsrättsföreningar för "privata klubbar", däremot är bostadsrättsförening en rätt bra liknelse i det här fallet. I motsats till hyresrätt, som i princip är öppen för alla (inga gränser, fri invandring) måste bostadsrättsföreningen godkänna dig innan du får ditt medlemsbevis i föreningen (få uppehållstillstånd och medborgarskap i staten Sverige).

Det hindrar inte att alla utomeuropéer som kommer hit och får put i praktiken har köpt sitt medborgarskap (medlemsbevis) av mäklare, dvs människosmugglarna.

Lika lite som vem som helst får bosätta sig i en bostadsrättsförening får vem som helst bosätta sig i Sverige. EU-medborgare får vistas här i tre månader och för de fall någon försöker bosätta sig här i stor skala med våld har vi ett försvar.

Du är så uppfylld av dina egna och MP-s visioner att du tror att gränserna är avskaffade och att vi redan har fri invandring.


Krönikan är kanske den mest intressanta och mångbottnade hon har skrivit på länge.

"I och med att mänskliga rättigheter skiftade från den Lockeanska betydelsen – rätten till liv, självägande och autonomi – till den pliktburna rätten att få ett gott liv som någon därmed är skyldig att förse rättighetsinnehavaren med, banades också oavsiktligt väg för en ny sorts stamtänkande, nationalismens stamtänkande."

Är det en neoliberal kritik mot alltför omfattande mänskliga rättigheter? Att trygghet har blivit en mänsklig rättighet.

"Om mänskliga rättigheter tolkas som att den som fått inträde i den exklusiva klubben välfärdsstaten är garanterad gemensamt bekostade materiella rättigheter ärvda genom blodslinjer, blir det i samma stund vår angelägenhet att ge flyktingen ett gott liv snarare än att låta honom behålla sitt liv."

Är det kritik mot den svenska välfärden som innebär att hjälper vi en flykting ska han ha hela paketet från dag ett. Menar hon att vi borde kunna människor på flykt någon sorts "minimihjälp" så att det inte blir så dyrt?

"Men att staten över huvud taget har möjlighet att hindra Svenska Pen och alla andra från att ingå avtal med vem de vill är svindlande."

Kör för det – om hon står fast vid det om någon bjuder hit Geert Wilders, Pamela Geller eller familjen Le Pen.

"Vad är demokratin värd om vissa inte kan ta sig in i den därför att det finns risk att de ska vilja stanna?"

Är demokrati det samma som gränslöst? Vad vi vet är gränser en förutsättning för demokrati.

Krönikan är en utgjutelse i frustrationen öven det vidriga mordet på Ananta Bijoy Das och vetskapen om att ekvationen stor invandring och välfärd inte går ihop.

Krister V sa...

Det verkar vara flera här som tror att det är något så enkelt som "en strid mellan onda och goda krafter i världen"?

De borde känna dig träffade av denna artikel:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/riddarna-och-det-adla-korstaget_4563860.svd

Patrik N sa...

Henrik,

"För mig är det en strid mellan onda och goda krafter i världen."

Ditt problem i ett nötskal.

Henrik Larsson sa...

Tack för artikeln Krister,

Det lyckliga med situationen här på bloggen är ju att t.ex. Nils polemik inte träffar något särskilt ofta så det blir inte så "farligt". Jag gissar att det är därför han får skriva. Han kanske anses vara en bra tuggleksak för bloggens mer argumentativa debattörer. Vad vet jag. Det besvärliga är ju att sverigedemokrater och deras olika europeiska kollegor sällan vinner några debatter, men vinner röster i alla fall.

Jag kan hålla med svd ledaren om en sak. Att på sätt och vis är all politisk debatt i sverige helt enkelt en fråga om resursfördelning. Men det är ju liksom mycken modern argumentation en extrem reduktion, som lider av det all reduktionism alltid lider av: om man sätter ihop en värld av hennes resonemangs delar liknar den inte den värld som vi lever i alls.
För att illustrera det enkelt, låt oss använda det resonemanget i ett samtal i verkligheten med någon som håller till på samhällets bottenskikt. Ska vi prova? ok:

Kära uteliggare, ditt problem är bara en fråga om resursfördelning.

Ja, det var det hela briljanta där och hjälper ju jättemycket.
Till och med min klassiska men falska polemiska dikotomi om ont/gott är ärligare än SVD:s ledares kvalmiga försök till relativism.

Henrik Larsson sa...

Fick just tid att läsa Anderssons krönika. Den är bra. Man vet inte riktigt var man har henne då hon blandar och ger. Ibland uppfattar jag henne som kliniskt intellektuell med alltför stora stora blinda fläckar...men detta är riktigt bra och inte ett steg fel som jag läser det. Jag saknar som ofta referenser och orsakssamband i artikeln, men det är troligen inte ett retorisk val utan en fokus och platsfråga men som tyvärr öppnar upp för slappa tolkningar.
(hint: bostadsrättsförenings och naturrättsliknelsen skall troligen och rimligen läsas som ironi;)

Man tackar för lästipset.


Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Du bortsåg helt från mina exempel på där liknelsen med bostadsrättsföreningen faller.

Men viktigast är ju att att denna diskussion handlar om att förändra de regler som gäller för migration till Sverige. Att berätta hur det är idag är inget argument överhuvudtaget.

För att fortsätta i liknelsen, vill jag styrka "blodsparagrafen" i föreningens stadgar.

"Är det en neoliberal kritik mot alltför omfattande mänskliga rättigheter?"

Nej, neoliberalerna har vandrat en lång väg från Locke och definierar frihet som avsaknad av hinder och att staten begränsar friheten. Snarare tolkar jag det som en avskalad socialliberalism/socialdemokrati där staten behövs för att ge alla de fundamentala friheterna.

Med en nationalistisk syn är såklart gränser en del av demokratin - Den svenska demokratin. Alla delar inte den synen.

Krister V sa...

Henrik,
Noterade du: "De kommer sällan med egna lösningar, fast det är inte heller tanken. Det viktiga är att positionera sig och att framstå som god."

Tror du verkligen att dina vilda svingar och svengelska plattityder "träffar något särskilt ofta"?

Ska vi ignorera resurserna och istället presentera visioner och principer för uteliggaren? Eller glädja honom med att han snart inte längre kommer att tillhöra bottenskiktet, eftersom detta kommer att utvidgas neråt med obegränsad invandring?

Henrik Larsson sa...

Krister,

Artikeln var ju ytterligare en på standardtema (gengångare 623 till våga-ta-debatten-debatten) så jag tycker inte den var värd någon större analys då den infallsvinkeln har avhandlats överallt inkl. här på bloggen ad nauseam. Jag tycker iofs att ledarens analys är helt korrekt. (Mina förtydliganden inom hakar)

"Förslagen [om migration i svensk politik nyligen] är ren och skär populism. Partiet [M] har anpassat sig efter Sverigedemokraterna och dess retorik."

Jepp. Det stämmer bra.
Hade inte hört talas om just denna ledarskribenten innan men visst har hon viss retorik gemensamt med högerpopulisterna på bloggen så jag förstår att ni gillar henne. I ett försök till ytlig men saklig diskreditering av henne och sammankoppling med er ser jag att hon skriver här: http://www.vk.se/1239976/naomi-abramowicz-ingen-vinner-pa-vansterns-vinsthat att:
"I den nyutkomna boken Den nödvändiga vinsten (Timbro förlag) belyser en rad skribenter ett annat perspektiv. Fram tonar en bild som ger en välbehövlig kontrast till Vänsterpartiets: Vinst är inte bara nödvändigt för företagens balansräkning, det är nödvändigt för medborgarnas skull."

Detta låter som ytterligare en vars värld lysts upp av Ayn Rand i unga år och vars intresse för filosofi började och slutade med henne.
DI utnämnde ju även nyligen Rands "och jorden skälvde" till "näringslivets nygamla kultbok" då även bl.a. finansman Hagströmer minsann läst den. På den positiva sidan beskriver ledarskribenten sig själv med utsökt självinsikt så här på twitter: "Högerspöke som gillar gulliga djur. Ambulerande ledarskribent som dyker upp där du minst anar. Just nu på SvD:s ledarredaktion"

Så ledarskribenten kanske tillsammans med bloggens högerpopulister kan "dyka upp när vi minst anar det" och köra lite högläsning för uteliggarna ur The virtue of selfishness (Timbro, Rand) och att det är a-ok att vara själviska och ta ut en "nödvändig vinst"? Ja, uteliggarna bör helt klart lära sig att tänka mer på sig själva! Det här är kul, men nu har jag inte tid mer.
Men jag följer gärna med och lyssnar och lär när bloggens högerpopulister förklarar något alls för uteliggarna. Bra att ni plötsligt engagerat er i dom!

Krister V sa...

Ursäkta, men du glömde visst fortsättningen (efter "riddarnas" påhopp om "populism"):

"Oavsett vad man tycker om Moderaternas idéer behövs fler förslag på området, i synnerhet sådana som kommer från andra än Sverigedemokraterna. Ifall övriga partier är tysta kommer Sverigedemokraterna att uppfattas som det enda politiska alternativ som har svar, även om svaren råkar vara helt fel."

Ännu en på samma tema:
Visst är SD fortfarande avskum, men det går tyvärr inte längre att dölja att de har rätt...

http://www.fokus.se/2015/05/bortfintade-borgare/

Henrik Larsson sa...

Nej Krister, inte glömt något.

Det du citerar är ju precis det jag menar med "våga ta debatten debatten". Liksom din nästa artikel.
Men även denna debatt har jag haft tillräckligt av för tillfället och väljer att fortsatt utebli från denna omgång då jag som vanligt anser att det är en falk premiss. Valet handlar om ont och gott. Solidaritet och empati på ena sidan och förment "realistisk" nationalism på den andra.
Gammalt som gatan. HA så kul

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se