18 juni 2015

Det bästa vore om vi separerade den juridiska vigseln från den religiösa

Kyrkans tidning har genomfört en enkätundersökning om vigselfrågor bland ett okänt antal präster inom Svenska kyrkan. Av de 216 som svarade, berättade en tredjedel att de av brudparet blivit ombedda "att i vigseltalet tona ned Gud"Sakine Madon har kommenterat detta i Norran:
Kyrkbröllop, särskilt på sommaren, är förstås estetiskt tilltalande och skapar stämning. Även i sekulariserade Sverige finns ett behov av traditioner. Många tycker säkert att de ju är medlemmar i kyrkan, även om de inte är troende, och därför har rätt att styra vigselceremonin. Och så blir det ju så fina fotografier … 
Men då får man faktiskt ställa upp på att det är i ett religiöst sammanhang man gifter sig. Man kan inte alltid både ha kakan och äta den. 
Det bästa vore om vi som fransmännen separerade den juridiska vigseln från den religiösa. Kristdemokraterna vill avskaffa vigselrätten för de religiösa samfunden, med argumentet att det är statens uppgift att sköta myndighetsutövning. Det hade varit att föredra. [...] 
Givetvis kan det för en icketroende kännas obekvämt att lova saker inför en Gud man inte tror på. Det är bland annat därför jag själv inte skulle vända mig till ett religiöst samfund om jag skulle gifta mig. Och med vilken rätt kan jag be en präst, imam eller annan religiös företrädare att sudda bort Gud för att jag ska känna mig bekväm? Hur bekvämt blir det då för exempelvis prästen i fråga? 
Att se religiösa företrädare som servicepersonal är en smula respektlöst. När präster möter par som vill slippa höra om Gud bör de vänligt med bestämt förklara att kyrkan är fel ställe att komma till.
Nu är det nog inte så illa. Förmodligen finns det gott om präster inom Svenska kyrkans som inte har något emot att tona ner det traditionella talet på Gud. De agnostiska, på gränsen till ateistiska, som ser andra värden i sitt värv än att sprida det glada budskapet.

Att ses som servicepersonal gillar dock inte prästen Annika Borg. Hon intervjuades ihop med Birgitta Söderberg, stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor, av Studio Ett. De båda var överens om att vigselgudtjänsten just är en gudstjänst, vilket många brudpar inte verkar ha koll på.


För dem som inte önskar höra om Gud, så finns det dock gudlösa alternativ med officianter från Humanisterna.
Humanisterna har en mångårig erfarenhet av att tillhandahålla officianter för humanistiska, borgerliga och icke religiösa ceremonier. Officianter som alltid lägger fokus på brudparet under ceremonin och inte på andra relationer. Officianter som hjälper till att utforma en högst speciell högtid som helt passar den aktuella familjen. 
I vår har Humanisterna utbildat 12 nya officianter och vi planerar för ytterligare utbildning, så att det ska finnas utmärkta icke religiösa alternativ över hela Sverige. 
”Min dröm är att alla som planerar dop, vigsel eller begravning ska få kännedom om att det finns ett borgerligt/humanistiskt alternativ. Det finns ju även humanistiskt alternativ gällande konfirmationen för ungdomar vilket inte heller alla känner till. 
Att många inte har kunskap om alternativen är ju tragiskt för det gör att det tar alltför lång tid innan alla får den ceremoni de verkligen vill ha. 
Våra politiker liksom kommunala och statliga instanser skulle behöva en större press på sig att informera och utveckla ceremoniverksamheten, så att allmänheten i större utsträckning var medvetna om att de har rätt att få de icke religiösa ceremonierna de egentligen önskar”, säger Irene Rune, officiant och ansvarig för utbildning av officianter inom Humanisterna.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se