19 juni 2015

Ebbe Schön - Varför firar vi midsommar?Midsommar påstås ibland vara en genuint hednisk högtid som vi firat sedan förkristen tid. Det verkar inte helt osannolikt att så är fallet, med tanke på förekomsten av soldyrkan under bronsåldern samt att midsommar, liksom jul (och Lucia) är en säsongsbunden fest. Dock finns inga skrivna källor som kan bekräfta förkristet firande, utan det tidigaste midsommarfirandet man känner till i Sverige är istället knutet till en kristen högtid - den helige Johannes Döparens dag (Johannes Döparen föddes enligt bibeln 6 månader innan Jesus, som föddes, som Björklund "vet", den 25 december). Man lyckades dock aldrig sätta kyrklig prägel på folkfesten. Eller som någon formulerat det på Wikipedia.
På 1300-talet sökte nunnorna i nuvarande Sko kloster tillstånd att anordna folkliga fester i samband med midsommar. Anledningen var troligtvis att få bukt med det stökiga folkliga firandet som bland annat innebar dans på kyrkogårdar, stöld av heliga bilder och skamlösa visor.
Det folkliga firandet ledde 1425 till att ärkebiskop Johannes i Lund förbjöd midsommarvakor. Kyrkan försökte att få det folkliga firandet till att bli ett firande av Johannes döparen, men lyckades sämre med det än vad man lyckats med jul och Jesu födelse.
Den som är intresserad kan läsa mer hos Nordiska Museet.

3 kommentarer:

Anders Bergdahl sa...

Enligt de isländska sagorna firades Midsommar blot.. det är väl jäkligt förkristet och hedninskt.. I vår del av värden har det firats sedan stenålder..

Patrik Lindenfors sa...

Problemet är att sagorna nedtecknades efter kristnandet, så källan är partisk och med en agenda.

Anders Bergdahl sa...

Lite talande är det att de kristna skrev om midsommar för att det var problem att få folk att fira på ett sätt som passade kyrkan. Vad jag vet så finns ingen högtid som inte har förkristna rötter.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se