27 juni 2015

Ett samtal med Patricia Churchland

Ett samtal med neurofilosofen Patricia Churchland om hjärnan, filosofi och neurologisk forskning.
"Life is a constraint satisfaction business. You manage the best you can given the hand you've been dealt."
Var uppmärksamma på att hon konsekvent använder ordet "brain" och aldrig "mind". Ordet "mind", för vilket ett bra svenskt ord saknas, är ett samlingsnamn för olika kognitiva funktioner; medvetande, upplevelse, bedömning etc, men tillför ordet något, eller blir det bara en naturalists synonym till själ?

3 kommentarer:

Berander sa...

Sinne?

Göran sa...

Sinne är naturligtvis det ord vi använder i dagligt tal. Klargörande är att hon som påpekats konsekvent använder brain över hela linjen. Vilket kan tolkas som att i hjärnan läggs allt som har med personlighet och sinne att göra.
Lennart W ställde en fråga i en annan tråd om forskningen uppnått allt redan (ungefär) Den tekniska utvecklingen går ju framåt exponentiellt så det kan ju inte stämma alls. Datorerna blir bara snabbare och snabbare och snart kommer förarlösa fordon t ex.
Men när det gäller forskning och att förstå människan verkar vi däremot att ha gått i stå. Grayling säger 2009 i Ulfs tråd att Churchland är ett exempel på framstående hjärnforskning. Men vad har hon uppnått under dessa sex år annat än om att i allmänna ord tala om framsteg och framförallt om vad som kan tankas uppnås i framtiden? Kanske en allegori till "pie in the sky". Man vill ju få ytterligare forskningsanslag.
Så här vill jag hävda att forskningen gått i stå. Visserligen kan det vara medialt att visa färggranna bilder på olika delar av hjärnan och ha hypoteser om dess olika funktioner men man ser inte ut att ha uppnått en större förståelse om mänskligt beteende vilket kan tyda på att den materialistiska synsättet leder inte till några framsteg på området mänskligt beteende.

Patrik Lindenfors sa...

Njae. Man närmar sig frågan om mänskligt beteende från två håll. Dels nedifrån från neurovetenskapen, som Churchland, men dels också uppifrån från sociologi-, psykologi-, etologi- och kulturell evolutionshållet. Resultaten från de här angreppssätten har inte mötts ännu, men framstegen är inte obefintliga. Du kan inte avfärda materialism genom att bara se på ett angreppssätt och konstatera att de inte nått hela vägen fram.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se