15 juni 2015

Folkets hus stänger ute El-Mekki

Förra fredagen skrev Per Gudmunson om att den radikale predikanten Kamal El-Mekki ska framträda både i Folkets Hus i Rinkeby och i Stockholms moské. Folkets hus meddelar idag att El-Mekki inte får delta i arrangemanget som ska genomföras på onsdag. De skriver:
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker antog i april 2014 en lokaluthyrningspolicy som innebär att vi säger nej till att hyra ut till rasistiska, främlingsfientliga, icke-demokratiska eller exkluderande partier eller grupperingar. I vår lokaluthyrningspolicy står: ”Folkrörelsen Folkets Hus och Parker hundratals mötesplatser i hela landet bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. De får aldrig bli en hävstång eller megafon som hjälper rasistiska, främlingsfientliga, icke-demokratiska eller exkluderande rörelser att växa.” 
I enlighet med lokaluthyrningspolicyn har Rinkeby Folkets Hus bestämt att predikanten Kamal El-Mekki som skulle ha deltagit vid mötet i Folkets Hus inte är välkommen att delta, då han i det offentliga uttryckt icke-demokratiska åsikter. Han har också uttryckt sig nedvärderande om kvinnor och homosexuella. Att upplåta lokal till Kamal El Mekki strider mot Folkets Hus och Parkers värdegrund om alla människors lika värde, jämställdhet och jämlikhet.
Vad jag sett har vare sig Sveriges Unga Muslimer eller Islamiska Förbundet i Sverige, vilka är arrangörer för mötet i Stockholms moskén den 20 juni, reagerat på detta meddelande från Folkets Hus och Parker. Hur ser de på att en talare de bjudit in bedöms som icke-demokratisk, kvinnofientlig och homofob av en av Sveriges stora folkrörelser?

Idag har också Folkets hus ställt en föreläsning med Mona Walters om demokrati och religionsfrihet som skulle ägt rum i kväll i Rinkeby Folkets Hus. Föredraget skulle hållas i samarbete med föreningen Fri Folkbildning där Jan Sjunnesson, tidigare chefredaktör på Samtiden, är ordförande.

Till Sverigesradio säger Folkes hus Rinkeby "att mötet är inställt för att det inte stämmer med den lokaluthyrningspolicy som Folkets Hus och Parker har". Någon närmare beskrivning har de ännu inte gett, men tydligen har det förekommit kraftfull kritik mot arrangemanget och Mona Walters, som konverterat från islam till kristendomen, framträdande i Rinkeby. SR rapporterade om detta i förra veckan.

Det är bra att Folkets hus och parker blir konsekventa i tillämpningen av sin policy. Det har sedan tidigare förklarat att de inte hyr ut sina lokaler till Sverigedemokraterna.

5 kommentarer:

Nils sa...

Menar du med konsekvens att de inte hyr ut till Mona Walters?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Det var inte till Walter de hyrde ut, utan till Fri folkbildning. Att inte hyra ut till dem, när man inte hyr ut till SD anser jag konsevent.

Men, huvudsakligen syftade "konsekvent" på att El-Mekki portades.

Lars Torstensson sa...

Som Gudmundson påpekar har flera andra hatpredikanter tidigare framträtt i Stockholms moské. T ex Yusuf al Qaradawi, som sagt att homosexuella bör dödas, och att Hitler var utsänd av Allah i kampen mot judarna, och Salah Sultan, som även han är ökänd för antisemitism.

Mohamed Omar framhåller på bloggen Det goda samhället (innan det stod klart att Rinkeby Folkets hus fått kalla fötter) att Islamiska förbundet, som medarrangerar ett av mötena med El-Mekki, "leds av Omar Mustafa, ökänd för sitt samröre med antisemitiska konspirationsteoretiker. Något han fortfarande inte har gjort upp med." Omar understryker också: "Många forskare har påvisat islamismens ideologiska släktskap med fascismen."

Dessutom konstaterar Omar med beklagande: "De progressiva antirasister som gärna visar sin intolerans mot intoleransen genom att blåsa i vuvuzelor på SD-möten har hittills lämnat salafi-fascisterna ifred."

http://detgodasamhallet.com/2015/06/14/nu-finns-det-starka-skal-att-blasa-i-vuvuzelor

Ulf Gustafsson sa...

El-Mekki skulle också ha talat vid ett arrangemang på Kista Träff, en lokal som förvaltas av Stockholm Stad http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=5ed718cd2c3a4405832cf43ad689b2bb

Medarrangörer till detta arrangemang är förutom Muslim Aid (som stod som arrangör i Rinkeby Folkets hus) även Sensus. https://www.facebook.com/events/866803363394364/

Medlemsorganisationer i Sensus är ett flertal reliigösa organisationer, bl.a. Svenska kyrkan.

Medgrundare till Muslim Aid är bl.a. Kista Folkhögsskola. Skolans rektor uttalar sig om att arrangemanget i Kista Träff ställts in. Han säger att de inte kände till vad El-Mekki står för åsikter. (Inte trovärdigt.)
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/predikant-stoppas-fran-att-forelasa

Ulf Gustafsson sa...

Ser att Calle Nathanson är vd för FHP förtydligat: "Beslutet att stoppa föreläsningen med Mona Walter riktar sig dock inte mot just Walter.

– Det är riktat mot arrangören Jan Sjunnesson. Han står nära Avpixlar och har en syn på muslimer och islam som inte på något sätt tillhör den demokratiska grupperingen. Vi säger nej till hans organisation, vi säger inte nej till henne."
http://www.dn.se/sthlm/folkets-hus-stoppar-inbjudna-talare/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se