14 juni 2015

Rösträtt för 16-åringar - vad jag egentligen ville säga

MP har tydligen föreslagit på sin kongress att man bör prova 16-årsgräns för att få rösta i kommunalval. Jag har inte läst något om detta och vet inget mer, men eftersom jag för några år sedan skrev en debattartikel där jag förespråkade 16-årsgräns i alla svenska val så har jag idag blivit intervjuad av TV4.

Ibland går det bättre och ibland går det sämre med en kamera upptryckt i ansiktet och idag kanske inte var min bästa stund - jag glömde att dra alla sakargument. Så jag gör det här istället, i efterhand.
  1. Tack vara den så kallade Flynn-effekten vet vi att människors förmåga att svara bra på IQ-tester har ökat kontinuerligt de senaste 100 åren, på ett sätt som gör att man kan misstänka att dagens 16-åingar är bättre på att klara den typen av tester än 18-åringar för 40 år sedan, när man införde 18-årsgräns. Kognitiv kapacitet är därför inget argument mot 16-årsgräns (IQ-test är ett grovt mått på sådan kapacitet). Vore det kapaciteten som var kriteriet borde man för övrigt istället testa alla som skulle få rösta - ett något opraktiskt förfarande. Och man kan då också fundera på om det snarare inte vore mer motiverat med en övre åldersgräns.
  2. Barn lär sig idag källkritik och har tillgång till alternativa nyhetskällor på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Pisa-resultaten går ner, men skolan är fortfarande mer pedagogisk och genomtänkt än den skola Jan Björklund gick i och är nostalgiskt för. Pedagogiken har utvecklats, även om vi tagit ett stort steg tillbaka just de senaste åren. Vore det kunskapen som var kriteriet borde man för övrigt istället testa alla som skulle få rösta - ett något opraktiskt förfarande. Och man kan då också fundera på om det snarare inte vore mer motiverat med en övre åldersgräns. 
  3. Med 16-årsgräns skulle man kunna lära sig mer handgripligen om val och demokrati i gymnasiet, något som sen kulminerade med att alla fick gå och rösta. Idag är medelåldern på en förstagångsröstare 20 år (eftersom vi har 4-årscykler). Med en 16-årsgräns skulle den bli 18 år.
  4. Men är inte 16-åringar mer nyckfylla/populistiska/extrema/[fyll i valfritt]? Det här är en farlig argumentation att fundera över. Att "ha för konstiga åsikter", hur det än formuleras, är verkligen inget bra sakargument för att förvägra någon demokratiska rättigheter.
  5. Måste man inte vara myndig för att rösta? Nej. Det finns mängder med åldersgränser i Sverige. Till exempel blir man delvis straffmyndig vid 15, får ta körkort vid 18, köpa på systemet vid 20 och adoptera barn vid 25. Det finns ingen speciell anledning att koppla rösträtten till någon annan rättighet - varje åldersgräns måste ha sin egen motivering.
I princip så är det samma argument mot 16-årsgräns som man i tidigare skeden använt mot fattigas, outbildades och kvinnors rösträtt. Ser man närmare på argumenten håller de dock inte för 16-åringar heller. 16-åringar borde helt enkelt få rösta i alla val - de har allt som krävs.

7 kommentarer:

Lennart W sa...

Trots Flynneffekten... 16-åringar är barn. De har inget ansvar alls för sin egen försörjning och ändå mindre för andras. De kan tjäna lite pengar, men i huvudsak går det ut på att be föräldrarna. Eller få barnbidraget som ju egentligen är till för att stödja föräldrarna. De deklarerar inte (de är ju upptagna med annat viktigt) och har därför lägre motivation än vuxna till att fundera över hur skattepengarna används och om det finns något bättre sätt att hantera resurserna. Även vuxna kan råka bli arbetslösa, men då är det ju deras eget ansvar att söka om a-kassa och ev bidrag och reda ut sin situation. 16-åringar betalar inga räkningar för boende och annat.

Vad skulle dessa kravmaskiner utan eget ansvar kunna tillföra för positivt till hur vårt land sköts? Borde kanske snarare höja till 20.

Patrik N sa...

Helt enig med Lennart.

Patrik N sa...

"Till skillnad från logiskt resonerande förmågor, som tycks vara väl utvecklade vid 16 års ålder, fortsätter socioemotionella förmågor och speciellt kontroll- och styrsystem som förbättrar beslutsfattande och modererar risktagning – t ex impulskontroll, känsloreglering, uppskjutande av belöning och motstånd mot kamratinflytande – att mogna in i tidig vuxenålder.

Men med tanke på den kraft med vilken drifter och känslor gör sig gällande verkar bilden av ungdomar som kompetenta beslutsfattare bäst stämma under förhållanden där inflytandet av arousalhöjande psykosociala faktorer är begränsat eller minimalt – en relativt ovanlig situation för kamratberoende ungdomar."

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=13719

Patrik Lindenfors sa...

1. Fortfarande ingenting som motiverar en gräns vid 16 istället för vid 18.
2. På vilket sätt är det sämre att ha det ungdomliga sättet att förhålla sig till beslutsfattande när man röstar?
3. Är inte röstsituationen, som är anonym, just en sådan situation som Läkartidningen kallar ”relativt ovanlig”?

Patrik N sa...

1. Fortfarande ingenting som motiverar en gräns vid 16 istället för vid 18.

Nej, exakt ;)

2. På vilket sätt är det sämre att ha det ungdomliga sättet att förhålla sig till beslutsfattande när man röstar?

Vad är "det ungdomliga sättet", är det bristen på socioemotionella förmågor? Du har ju själv argumenterat för att ungdomarna har tillräckliga rationella förmågor, varför tar du samtidigt så lätt på de socioemotionella..? Är det den allt överskuggande (och oftast illusoriska) rationaliteten som är den enda ledstjärnan?

Ungdomar är inte kompetenta beslutsfattare. Det är därför de är satta under förmyndarskap. Människor som har förmyndare, och som därmed inte anses kunna ta hand om sig själva och sina egna liv, kan rimligen inte heller fatta beslut om andras. Det vore en orimlig situation. I vart fall vad avser tvingande lagstiftning som de skulle vara med och skapa om de skulle få rösta i Riksdagsval.

3. Är inte röstsituationen, som är anonym, just en sådan situation som Läkartidningen kallar ”relativt ovanlig”?

I båset ja, men hur tänker du att beslutet skapas? Inte i avsaknad av arousalhöjande faktorer i alla fall, snarare under mycket stark påverkan och det är ju just det ungdomarna inte klarar av att hantera.

Nils sa...

SD fick enligt en del skolledare chockerande höga siffror så de kanske stöder förslaget.

I övrigt helt enig med Lennart. Det är märkligt att någon som själv varit tonåring kan komma med ett sånt förslag. Skulle säga att det är symtomatiskt för en tid som värdesätter känslor framför kunskap och visdom.

Patrik N sa...

Nils,

Håller med dig men ser just det här precis tvärtom: "Skulle säga att det är symtomatiskt för en tid som värdesätter känslor framför kunskap och visdom."

Det är tron på visdom, kunskap och rationalitet som leder till uppfattningen att rösträtt bör ges till den som har tillräckligt hög IQ och kognitiv förmåga. Känslolivet med den socioemotionella kapaciteten lämnas dessvärre helt därhän då den upplevs som för svår att ta på och kvantifiera.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se