16 juni 2015

Studenter kräver trigger warnings

Vill ni bli riktigt mörkrädda för framtidens akademi så lyssna på detta radioinslag från gårdagens Godmorgon Världen om "trigger warnings" på universitetet - att det bör finnas en varning inför texter som innehåller eventuellt störande innehåll och att vissa klassiska texter kanske inte borde få vara med på kurser av den anledningen. (Ja, det är en parallell diskussion till den om åsiktskorridorer.)
Ska studenter kunna kräva rätten att skyddas från obehagliga ord, texter och åsikter? Det har sitt ursprung i USA, där det blir allt vanligare att studenter kräver att kurslitteratur ska föregås med varningar för eventuellt stötande innehåll. Allt oftare kräver nu även svenska studenter "trigger warnings" och "safe spaces" - alltså trygga rum. Men det är inte oproblematiskt säger bland andra forskaren i genusvetenskap Jenny Westerstrand. Reportage av Nathalie Rothschild.
Lyssna framförallt på sista minuten...

Den här typen av tankar är helt livsfarliga - särskilt för ett universitet som måste ha fritt och prövande meningsutbyten speciellt om känsliga ämnen! Vad blir det kvar annars? En titelfabrik där ingen lärt sig tänka självständigt. Det är lätt att slås av parallellen till den typen av slutna kristna sekter där föräldrar inte skickar sina barn till universitet för att risken finns att de där möter nya tankar och börjar tänka själva. Är det dit vi är på väg? Gud bevare oss.

Läs mer om nästan samma fenomen i ett gammalt inlägg hos Berghs betraktelser.

8 kommentarer:

John P sa...

Madeleine Eriksson [0750->]: "Jag tror heller inte att det finns en poäng i att tillåta alla fria tankar, det skulle exkludera eller marginalisera vissa människor. Och tänker man på det på det sättet att ett tryggt rum... Eller har man ett behov av att utrycka vissa tankar som är problematiska så är det kanske någonting som behöver ses över"

Mörkrädd blir man som sagt. De har tidigare i år skrivit en replik på den debatt som fördes i DN. Kontentan verkar fortfarande vara vissa texter gärna skall ha en varning/kommentar:

Vi menar att flera perspektiv också måste anläggas

"Vi vill också förtydliga vår ståndpunkt som förvrängts med Westerstrands tolkning. Vi förespråkar inte rensning i texter. Med risk för upprepning: vi menar att det är av yttersta vikt att läsa historiska texter och behandla dem som just det. Detta motsätter vi oss inte. Vi menar att flera perspektiv också måste tillåtas att anläggas, exempelvis att sätta texter i en nutida kontext [Detta görs alltså inte där de studerar nu?]. Detta är inte att censurera eller ”döma ut”. Vi är övertygade om att denna poäng framkom i vår artikel (23/2) i och med de los Reyes och Martinssons instämmanden.

En annan fråga som väcks med denna diskussion är idén om en färdiglärd läsare. Denna läsare finns rimligtvis inte, många är otränade i att upptäcka förtryckande tendenser i texter, i synnerhet om de själva inte inbegrips av förtrycket. Detta kan även gälla den som undervisar om texten i fråga. Om en sådan situation uppstår, där en student kan synliggöra en typ av norm som existerar inom en text och en lärare inte, bör det leda till att förståelsen av en text breddas. Här finns också det problematiska med trigger warnings, vem kan avgöra vilken text som ska markeras med en varning? Det grundläggande med att läsa texter som kan vara triggande är att inte lämna dem okommenterade och att aldrig betrakta texter som färdiglästa.""

Anders Bergdahl sa...

Tja vi slippet ju Bibeln och Koranen då det i sin helhet är stötande..
JAg tycker också att psotmodernism är stötande så då slipper vi det med eller??

Vem har NÅGONSIN betraktat en text som "färdigläst"!!! Alla BRA texter innehåller provokativa ideer. Då är det bättre att rensa bort ALLT skit som är så i mittfåran att det INTE provocerar... Alltså ENDAST det som kan anses som provikativt är värt att bevara och läsa vidare... resten är akademins avfall i form av artiklar och avhandlingar som inte tillför värde överhuvudtaget.. (det är väl tyvärr mellan 80 och 90%... )

Lennart W sa...

Kan väl börja med att lära de här studenterna om Streisandeffekten, så hejdar de sig kanske med sina krav. En "trigger warning" fungerar nog som bra reklam.

MM sa...

Jag tror att vi måste skilja på ett par saker här.

Det kan väl vara skönt för studenter att få reda på i förväg att de kommer att möta något de blir illa till mods av. Om de efter att ha tittat på alla trigger warnings bestämmer sig för att inte läsa en kurs är väl det their loss, som det heter numera.

Trigger warnings verkar alltså enligt mig inte var det stora problemet. Universitet måste ju kunna utforma kursplaner med syftet att lägga en optimal grund för att ge studenterna överblick och möjlighet till snabb progression. Det stora problemet torde väl snarare vara ifall universiteten börjar anpassa kursplanerna efter dessa preferenser eller inte. Alltså verkar problemet vara vilka ekonomiska förutsättningar universiteten har att tacka nej till studenter.

Sen kan det ju vara värt att tillägga att det som somliga studenter kräver i form av trigger warnings faktiskt ofta handlar om saker som utbildare bör ha insikt om för att inte bli obsoleta. Om inte annat för att man på något sätt måste försöka möta studenten där den befinner sig. Ett minimumkrav borde då vara att man, även om man presenterar ”stötande” texter, uttrycker en viss förståelse för att alla inte kommer från samma håll – något som med största sannolikhet ökar både intresset, förståelsen och inlärningen (det angränsar ju för övrigt till Streisandeffekten).

Erik M sa...

MM,

Det är sant. Lite som att det knappast är dåligt när ett nyhetsankare på Aktuellt säger "vi vill varna känsliga tittare för starka bilder i nästa inslag". Det blir problem först om man börjar dra sig för att visa eller berätta om obehagligheter av rädsla för att stöta sig med någon. Eller om gränsen för vad som kan definieras som obehagligheter som kräver sådana varningar blir för vid.

Krister V sa...

Jag håller med Anders B. Kanske man borde varna för triggerbrist istället? ;)

Nils sa...

Jag förstår dem. Kravet är inte bara rimligt utan logiskt i identitetspolitikens tidevarv när en idés värde uteslutande avgörs av vem som formulerat den. Man vill ju inte gärna tycka lika som t ex en vit man, eller Gud förbjude, en ”högerextrem”.

Jag gissar att du Patrik gärna skulle sett en ”trigger warning” på Douglas Murray för tre år sedan. Då postade du ett klipp med Murray som hade rubriken ”Islam är inte fredens religion”. Sedan sanningsvittnet Mattias Irving visat att på Murrays islamkritik, kröp du till korset direkt och bad om syndernas förlåtelse.

http://humanistbloggen.blogspot.se/2012/04/islam-ar-inte-fredens-religion.html

OT: Visst var det Irving & psalmsjungande co som fick höjda böter av HD nyligen.

MM sa...

Jag måste säga att jag, åtminstone i åtskilliga humanistiska ämnen, tycker att du inte är helt ute och cyklar, Krister. I den mån man bara ska läsa gammal skåpmat så kan man väl hitta den informationen själv idag. Det är ju i mötet med det (intelligenta och genomarbetade) provokativa och i diskussionen om det som vi utvecklar nyanser och förståelse.

Nils,
Jag förstår vad du menar, men är du inte lite väl dramatisk i att "en idés värde uteslutande avgörs av vem som formulerat den"? Så illa är det väl ändå inte?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se