15 juli 2015

Aktivism och sökandet efter sanning

Gästinlägg av Catarina Thestrup:
----------------------------------------

Aktivism och sökandet efter sanning
I am devoted to none but Truth and I owe no discipline to anybody but Truth. - Gandhi
Fler och fler vill påverka och engagera sig. Almedalsveckan lockar mängder, det twittras, bloggas, organiseras, paraderas och signeras. Det har nog aldrig funnits så många aktivister. Jag, som själv är en människorättsaktivist, borde vara jättenöjd och hoppfull. Men jag ser problem i det att mycket av människorättsaktivismen är baserad på känslor och inte på fakta. Aktivism utan vetskap om och utan sökande efter fakta och förståelse för mänskligt beteende, mentala processer och samhälleliga och naturliga fenomen är, oavsett goda intentioner och fina mål, slöseri med tid och resurser. Att göra gott är inte alltid lätt. Verklig medmänsklighet är inte bara en känslomässig respons utan ett åtagande som bör baseras på fakta och kunskap om och förståelse för problemets komplexitet.

Många aktivister tycks tro att det räcker med att vilja väl; de tror att det finns bara två sidor – en ond och så den goda de själva valt. Allt problematiserande, resonerande och faktasökande kring hur saker och ting verkligen förhåller sig ses sedan som hinder på denna ”de godas” valda väg. De förstår inte hur mycket fakta och kunskap betyder för att kunna göra väl. Istället för att söka fakta letar de bara strategier för hur budskapet att de vill gott ska nå ut till så många som möjligt och efter att så många som möjligt ska alliera sig med dem, ”de goda”. Men, och det är här problemet, som jag ser det, ligger, för att aktivism ska leda till verklig förändring och inte bara bli bullrigt stojande, måste fritt kritiskt tänkande, resonemang och sökandet efter fakta och fördjupning alltid respekteras och prioriteras före den känslomässiga och ytliga reaktionen som aktivismen alltför ofta utgör.

En förutsättning för demokrati är allas lika rätt dvs. rättvisa och jämlikhet. Rättvisa och jämlikhet bygger på öppenhet, transparens och ärlighet vilka i sin tur bygger på att det finns en sanning vilken bygger på fakta vilken bygger på vetenskap vilken bygger på objektivitet, rationalitet, belägg och resonemang, vilka bygger på fritt tänkande och yttrandefrihet. Det fria sökandet efter och respekten för faktakunskaper är därmed en förutsättning för social rättvisa och demokrati. Utan resonerande kring och vetskap om hur människan, samhället och naturen är beskaffade kan vi inte veta hur ett rättvist och jämlikt samhälle ska utformas.

Om aktivisten är ute efter verklig och hållbar rättvisa och jämlikhet och inte bara efter tillfälligt självrättfärdigande kan hen inte bara engagera sig för eller mot något baserat på känsla och på en vilja att göra väl utan måste också bejaka, stötta och uppmuntra sökandet efter fakta och sanning och sedan vara villig att hela tiden omvärdera utifrån de fakta som framkommer. Visst kan man som aktivist utgå från principer och ideal men för att det ska vara meningsfullt att följa sina principer och ideal måste man veta att man är på en väg som leder till målet. Och det bästa sättet att veta vart en väg leder är via fakta, belägg och resonemang. På så vis blir att resonera och att ha fakta och belägg som grund för sina ståndpunkter och sin agitation en fråga om moral – en moral som är helt avgörande för demokrati och frihet. Om vi vill ha ett jämlikt och rättvist samhälle måste vi arbeta för att sanningen kommer fram, att den alltid får sägas, och att den respekteras oavsett från vem den kommer eller om den är obekväm. Och för att få fram sanningen krävs mer än bara en önskan om rättvisa och jämlikhet.

Catarina Thestrup

12 kommentarer:

Göran sa...

Gandhis citat är felöversatt och får på svenska motsatt betydelse jämfört med originalet.

Catarina Thestrup sa...

Ja,det har du rätt i, Göran, så här skrev jag i originaltexten: Tyvärr felöversatt. "I am devoted to none but Truth and I owe no discipline to anybody but Truth." – Gandhi

Erik M sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ulf Gustafsson sa...

Har ändrat citatet till engelska.

Gunnar sa...

Detta är så naivt att jag tycker synd om den som har skrivit det. "Vi måste arbeta för att sanningen kommer fram". Ja, det har forskare gjort i 400 år utan att komma ett steg närmare, tvärtom verkar vidskeplighet och ockultism ha ökat! Varför är det så? Därför att sanningen, den verkliga sanningen, inte kan presenteras av någon. Ingen kan vara talesman för den, inte ens en humanist. Vad Wittgenstein har sagt gäller: "Vad som hör till världens essens kan språket inte uttrycka". Alltså, det finns tre sanningsmodeller: 1. Det finns en sanning men inte utan uttolkare. (auktoritet, vetenskap, präster) 2. Det finns ingen sanning, bara uttolkare (modernism, sanningsrelativism). 3. Det finns en sanning, men inga uttolkare. Den tredje ståndpunkt är den som gäller och kommer att gälla så länge människor existerar.

MM sa...

Humor:

"Därför att sanningen, den verkliga sanningen, inte kan presenteras av någon. Ingen kan vara talesman för den, inte ens en humanist"

och sen:

"Vad Wittgenstein har sagt gäller [...] 3. Det finns en sanning, men inga uttolkare. Den tredje ståndpunkt är den som gäller och kommer att gälla så länge människor existerar."

Patrik N sa...

Catarina Thestrup,

Vilka fakta baseras ditt resonemang i blogginlägget på?

Lennart W sa...

Torrsim. Hur funkar det i verkligheten när Sanningen blir "den enda vägens politik"?

Nu är det nog faktiskt så att mycket inte bara kan avgöras utifrån vad som är sant (givet premissen att en sanning existerar och att vi kan få reda på den). Det finns ju också sånt där som är ohjälpligt subjektivt, som tycke och smak och värderingar. Att ha tillgång till alla fakta ger inte bara ett möjligt svar utan flera. Man kan t ex ha olika favoriter som mat och resmål och faktiskt inte alls minst om samhälle och politik.

Sen har vi ju som sagt även det där lite besvärliga med sanningen. Vad är det egentligen som vetenskapsfilosofer tjafsar om? Vad då "paradigm" och "falsifierbara teorier" osv? Ta reda på Sanningen istället! ;-)

Catarina Thestrup sa...

Patrik N,

Att aktivism (demonstration och vilja att göra väl) sällan räcker för att nå målet (frihet, jämlikhet och rättvisa). Aktivism, som inte baseras på kunskap om problemets komplexitet utan på känslor, riskerar att stänga för faktasökande, problematiserande och resonemang genom att kategorisera dem som ifrågasätter aktivistens valda väg som motståndare till målet.

Det krävs fakta och kunskap om och fritt resonerande kring problemet och vägen till målet för att nå målet. T ex så måste vi ha vetskap om hur situationen för romska barn är i Rumänien angående rätt till skolgång/skolplikt för att bestämma om vi i Sverige ska erbjuda de romska barnen till tiggande föräldrar skolgång i Sverige.

Patrik N sa...

Catarina,

Du redovisar ingen faktagrund för dina påståenden. Vilken fakta baserar du dig på?

Krister V sa...

Är det inte snarare filosoferna som torrsimmar i sitt sökande efter Sanningen? Här handlar det ju om något helt annat:

"Aktivism utan vetskap om och utan sökande efter fakta och förståelse för mänskligt beteende, mentala processer och samhälleliga och naturliga fenomen är, oavsett goda intentioner och fina mål, slöseri med tid och resurser."

Catarina Thestrup sa...

Vad vill du ha för fakta/faktagrund, Patrik N? Jag påstår i mitt blogginlägg att det förutom vilja att göra väl också krävs kunskap, fakta, belägg, och resonemang och öppenhet för allas argument i en fråga för att verkligen göra väl/uppnå jämlikhet och rättvisa. Håller du inte med?

Jag baserar mina påståenden i mitt blogginlägg på hur många aktivister i min närhet och i media agerar och resonerar och jag ger exemplet ovan om romska barns skolgång. Ett annat exempel som belyser problematiken jag beskriver i mitt blogginlägg är den "antirasistiska" vänsteraktivismen som tycker att Amineh Kakabaveh ska tiga om sina upplevelser av kvinnoförtryck i förorten bara för att hennes berättelse kan "späda på" främlingsfientliga strömningar; man vill undanhålla sanning för att den inte passar ens syfte.

"Truth isn't always beauty, but the hunger for it is" - Nadine Gordimer

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se