9 juli 2015

"Barnperspektivet frånvarande hos vissa debattörer"

Emilia Ericson, Humanisterna, har svarat på ett osakligt debattinlägg av Eli Göndör i tidningen Dagen:
Så var det dags igen. Ännu ett tydligt exempel på hur frånvarande barnperspektivet är hos en del debattörer. I tidningen Dagen den 23 juni kritiserar Eli Göndör Humanisternas kampanj och tillhörande debatter kring denna. 
Han gör dock som de flesta and­ra som diskuterar barn och religion. Det vill säga etiketterar barn med en viss religion. För den som bemödar sig att sätta på sig ett par barnrättsglasögon blir det tydligt att Göndör med många ser religionen framför barnet. Oförmågan att separera barnets religionsfrihet från föräldrarnas är tydlig. Han skriver om de tre laestadianska flickorna från en församling i Pajala som ”begärde att få befrias från dansen på idrottslektionerna. Kammarrätten gav flickorna rätt och befriade dem från dansen.” Var det verkligen så att det var flickorna som begärde att få befrias från dansen? Var det verkligen flickorna som fick rätt av kammarrätten? Det jag läst om just det här fallet pekar snarare på att det var föräldrarna som fick rätt i kammarrätten och föräldrarna som begärde att flickorna inte skulle behöva vara med på dansen.
Läs vidare i Dagen.

I en av domarna i Kammarrätten går det att läsa: "Veronica [en av de laestadianska flickorna] tillhör, liksom sina föräldrar, den laestadianska rörelsen och kan till följd därav inte delta i undervisningen i traditionella och moderna danser" och "Kammarrätten finner, mot bakgrund av vad som framkommit i målet, att Veronicas och hennes föräldrars religiösa övertygelse måste ges prioritet".

Ingenstans i domen framgår det dock om Kammarrätten undersökt om det är flickans egen uppfattning att hon tillhör den laestadianska rörelsen eller att hon anser att delta i dans står i konflikt med denna identitet. För en stat som står upp för individens rättigheter borde detta vara ett minimumkrav.

Sedan kan det vara rimligt att undervisningen i viss utsträckning anpassas till elevens, individens, behov och önskemål, men motivet ska inte vara kollektiva standardiserade religiösa identiteter. Det ska vara okej att vara laestadian och vilja dansa, samt ateist och inte vilja dansa. Skolans agerande ska inte bero på vilken identitet eleven har.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se