20 juli 2015

Cameron om vår generations kamp mot islamistisk extremism

Den brittiske premiärministern David Cameron höll i dag ett betydande tal i Birmingham om hur Storbritannien ska bekämpa islamistisk extremism och stärka en multietisk, multireligiös demokrati. På det hela var det välbalanserat och tydligt, även om det finns delar som säkert inte alla gillar. (Jag ogillar t.ex. det nationalistiska tilltalet och mer nätövervakning.)

Talet var viktigt eftersom Cameron benämnde hotet ISIS och likande rörelser vid dess rätta namn: islamistisk extremism, förklarade att det är en ideologi som bygger på en förvrängd världsbild, samt inte förnekade dess koppling till islam.
It begins – it must begin – by understanding the threat we face and why we face it. What we are fighting, in Islamist extremism, is an ideology. It is an extreme doctrine. 
First, any strategy to defeat extremism must confront, head on, the extreme ideology that underpins it. We must take its component parts to pieces - the cultish worldview, the conspiracy theories, and yes, the so-called glamorous parts of it as well. 
[...] 
In the past, governments have been too quick to dismiss the religious aspect of Islamist extremism. That is totally understandable. It cannot be said clearly enough: this extremist ideology is not true Islam. I have said it myself many, many times, and it’s absolutely right to do so. And I’ll say it again today. 
But simply denying any connection between the religion of Islam and the extremists doesn’t work, because these extremists are self-identifying as Muslims.
När Cameron gick in på de tillvägagångssätt som den brittiska ska använda för att de ska vinna "vår generations kamp", så inledde han med att på ett bra sätt lyfta fram den grundsyn som ska användas: Liberala värden, respekt för demokrati och rättsstaten, yttrandefrihet, religionsfrihet, samt jämlikhet.
In doing so, let’s not forget our strongest weapon: our own liberal values. We should expose their extremism for what it is – a belief system that glorifies violence and subjugates its people – not least Muslim people. 
We should contrast their bigotry, aggression and theocracy with our values. We have, in our country, a very clear creed and we need to promote it much more confidently. Wherever we are from, whatever our background, whatever our religion, there are things we share together. 
We are all British. We respect democracy and the rule of law. We believe in freedom of speech, freedom of the press, freedom of worship, equal rights regardless of race, sex, sexuality or faith. 
We believe in respecting different faiths but also expecting those faiths to support the British way of life. These are British values. And are underpinned by distinct British institutions. Our freedom comes from our Parliamentary democracy. The rule of law exists because of our independent judiciary. This is the home that we are building together. 
Whether you are Muslim, Hindu, Jewish, Christian or Sikh, whether you were born here or born abroad, we can all feel part of this country – and we must now all come together and stand up for our values with confidence and pride.
Detta är dock inte exklusivt brittiska värden. De är också svenska värden. De är värden som är möjliga att anamma av alla människor, över hela klotet. Men de är inte förenliga med islamistisk extremism.

En annan viktigt fråga Cameron fokuserade på i talet vara att Storbritannien kraftfullt måste arbeta mot kvinnlig könsstympning. Detta var mycket bra. De värderingar man säger sig ha måste visa sig ha konsekvenser. Könsstympning är absolut inget ett liberalt samhälle kan tolerera.

De brittiska humanisterna kom under dagen med en kort kommentar till Camerons tal: Segregation, något som Cameron ville bekämpa, kommer alltid finnas så länge det finns religiösa skolor. Själklart är det så, men detta är inget Cameron vågar ta tag i.

Läs Camerons tal här, lyssna här eller se korta snuttar ur det nedan.


3 kommentarer:

Nils sa...

Ännu ett meningslöst hyckleri. Hans strategi visar att Cameron som västpolitiker – vilket flera påpekat – inte förstår ett smack om islam och IS.

Det är svårt att hålla sig för skratt när man läser meningen:

"We should contrast their bigotry, aggression and theocracy with our values."

Det han säger vara sitt starkaste vapen, västs liberala värderingar, är just det IS och andra islamister föraktar allra mest. Det är bekämpandet av dessa liberala värden som är själva kärnan i deras krig. Hellre än att uppge den kampen skulle de antagligen självmordsbomba sig själva till förintelse.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Enligt ditt resonemang kan vi överge våra värderingar, då får vi fred. Det är ju dessa ISIS krigar mot. Så enkel! Att ingen tidigare tänkt på detta. Jo, några kulturaktiviteter har visst redan gjort detta.

Nils sa...

Ulf,

jag förstår hur du tänker. Hitler hade kunnat stoppas med ett antal föreläsningar om demokratiska värden.

Visst, som Douglas Murray också säger, talet är det bästa Cameron presterat i frågan. Cameron erkänner för första gången sambandet mellan terrorn och islam. Men det räcker inte, problemet kräver aktiva insatser.

"In all I have only one major criticism of the speech. The Prime Minister is right to stress all the things that civil society – including Muslim communities, university heads and the National Union of Students – needs to do. But there are some things which only government can do. One which is noticeably absent in this speech is stopping the state’s insane support for hate preachers who live on benefits."

http://blogs.spectator.co.uk/douglas-murray/2015/07/david-cameron-has-given-his-best-speech-yet-on-tackling-islamic-extremism/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se