14 juli 2015

Dåliga människor och den gode Guden

En idé som fortfarande lever kvar är att vara religiös, i Sverige kristen, hänger ihop med att vara god och göra gott. Men hur förklarar de som håller den idén att inte alla kristna gör gott?
Om de "kristna" varit oföredragsamma, maktlystna, rymma, om de tänt kättarbål, om de tagit kristendomen till intäkt för att konservera missförhållanden och orätt, så är det inte därför att de varit kristna utan därför att de varit dåliga kristna.
- Alf Ahlberg, författare och folkskolerektor
Nästa utmaning för de som håller fast vid denna idé är många hedningar och icke-religiösa ändå gör gott. Hur förklaras detta?
En som kallar sig ateist eller agnostiker eller icke-kristen men som är fylld av respekt och vördnad för medmänniskorna och låter sitt handlande präglas av medkänsla med dem, står Gud närmare och har mera rätt till det kristna namnet än många som kallar sig kristna men vilkas kristendom mest yttrar sig i bigotteri och kärlekslöst dömande av andras läromeningar och förhållanden till i deras egna kretsar gängse konvenansregler. De förra leva icke utan Gud. De tro sig bara göra det. Gud finns i all godhet och all osjälvisk kärlek i världen, oberoende av vad vi kallar honom eller inte kalla honom. 
- Nils Bååthe, kyrkoherde i Västerhaninge
Nej, detta är en dålig idé. Krystade tilläggshypoteser hjälper den inte. Alla människor gör i större eller mindre uträckning gott. Det som skiljer ut de flesta religiösa är att de fått lära sig tillägna sin religion eller sin gud detta och att de är dit de ska visa sin tacksamhet när andra människor gör dem gott. Men när något dåligt sker, då är det människornas fel. Det är de som varit syndfulla.

Citaten är hämtade ur Boken Kristen - icke kristen från 1951.

1 kommentar:

Josef C sa...

Alltid lika tragiskt när människor inte kan förstå skillnaden mellan döma och fördöma.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se