1 juli 2015

Kärleken kommer att vinna överallt

1 kommentar:

John P sa...

Jag satt och gick igenom bilder på telefonen och hittade då en skärmdump som jag sparat (för att jag tänkt ta upp det vid något tillfälle). Den gällde en chatt med Jan Guillou där han menar på att homosexualitet inte existerade i Sverige under 1600-talet:

Fråga: "Du skrev/sa nån gång att homosexualitet inte fanns på 1600-talet. Eller nått i den stilen. Tror du faktiskt att det var så eller bara att det inte skrevs om?"

Jan Guillou: "Nej, manlig homosexualitet existerande inte i Sverige på 1600-talet. det skulle ha avspeglat sig i brottstatistiken. Vi avrättade exempelvis 700 män för tidelag. Varför homosexualiteten inte existerade då är en helt annan fråga jag inte kan svara på."

Samma uttalande har gjorts i SR: Chatt med Jan Guillou

LoK: "Hej Jan. Enligt uppgift på Wikipedia hävdar du att homosexulitet inte förekom på 1600-talet. Är det ännu din åsikt?
Jan Guillou: "Homosexualitet existerade inte i Sverige på 1600-talet. ./."

Allt detta verkar ha sitt ursprung från 2002 då hans bok "Häxornas försvarare" kom ut där han i en intervju med Aftonbladet hävdar just att:

"Homosexualitet är mer en modeföreteelse än något man föds till. Det är någonting som har kommit och gått i historien.
./.
Under samma period [1600-1700-talet] som tusentals människor blev angivna för olika former av otillåtet sex finns det bara 20 kända fall av homosexuell brottslighet. Det är en sådan liten krets att homosexualitet knappt kan ha existerat


Och även i en chat kopplat till intervjuven:

koko säger: "Hur kan du tro att homosexualitet är en trend? Bara för att inte så många gick ut med sin sexualitet förr i tiden."

Jan Guillou säger: "Homosexualitet existerade knappast på 1600- och 1700-talen i Sverige. Det är faktum. Vilka slutsatser drar du själv av det? ./. Det fanns 20 dokumenterade fall under 200 år. Även om man fördubblar den siffran så blir den inte mer än en hittad homosexuell man var 50:e år. Skillnaden mot i dag är som synes avsevärd. ./. [homosexualitet] var jätteintressant [på den tiden] eftersom det var dödsstraff på det. Men myndigheterna ville förtiga saken för att inte sprida denna brottslighet vidare."


Om man skippar hans trams om att homosexualitet skulle vara en modeföreteelse som dykt upp först på senare tid, varför är det så att det inte finns registrerat att en del av alla dödsstraff blev utdömda pga att någon fanns vara homosexuell (eller ja, JG hävdar ju att det finns 20 utdömda dödsstraff pga homosexualitet, varför det nu skulle visa på att homosexualitet inte existerade alls..)? Kan det i så fall vara en del i det han säger senare, att "myndigheterna ville förtiga saken" och därför "registrerades" dessa dödsstraff som något helt annat (ex. tidelag)? Få människor = relativt få som kunde leva ut sin homosexualitet varför det inte uppmärksammades + att de som var homosexuella blev skrämda av att potentiellt få ett dödsstraff [blev brottsligt 1608]? Eller var det kanske bara en lag som inte beivrades?

Ja, kanske en parantes i det stora hela, blev mest förvånad över Jan Guillous hållning om homosexualitet i sig som mest verkar ha att göra med att få uppmärksamhet och kränga mer böcker.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se