3 juli 2015

Kristendomens kluvna tunga

2 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Detta är en grundläggande motsägelse i kristendomen. Jesus lever inte som han lär! Och han påverkar sina anhängare inte bara genom sina ord utan också genom sina handlingar.

Erik M sa...

För att knycka en av mina egna gamla kommentarer:

Ett problem med icke vålds-budskapet i Nya testamentet är att det i slutändan kokar ned till "hämnas inte, eftersom Gud kommer att hämnas åt dig om du är god nog":

"Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda."

- Romarbrevet 12:9-20

Detta skall även ses tillsammans med de otaliga texter där Jesus lovar att straffa de orättfärdiga när han återkommer. Det är exakt som när "Weird" Al Yankovic i sången Amish Paradise sjunger: "A local boy kicked me in the butt last week. I just smiled at him and turned the other cheek. I really don't care, in fact I wish him well. 'Cause I'll be laughing my head off when he's burning in hell".

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se