3 juli 2015

Liberaler debatterar identitetspolitik

Andreas Johansson Heinö och Sakine Madon debatterade intentitetspolitik i Almedalen.

9 kommentarer:

Jimmy sa...

Verkligen intressant. Hur positionerar sig Humanisterna i denna debatt? Får en känsla av att Humanisterna tidigare intagit Sakines position i liknande frågor. Mindre pragmatism, mindre tolerans.

sakine sa...

Jimmy, hur kan du koppla identitetspolitik till tolerans. Tolerans för _vem_?

Jimmy sa...

Måste väl inte kopplas till identitetspolitik? I det här fallet tycker jag att det offentliga bör ha möjlighet till att visa flexibilitet inför de önskemål (separata badtider) som backas upp av en mängd olika skäl (av människor med helt olika grupp- och identitetstillhörigheter). Måste väl inte handla om identitetspolitik i betydelsen politiskt erkännande av en specifik minoritetsgrupp?

Ulf Gustafsson sa...

Jimmy,

Jag tror Sakines syn på frihet är vanligare än Andreas, bland sekulärhumanister.

Denna syn leder till att Humanisterna oftast tar ställning för minoriteten inom minoriteterna och önskar att det allmänna nyttjas för att stärka deras frihet i den situation de befinner sig, t.ex. barns rätt att forma sin egen identitet och bestämma vilken livsåskådning de har.

Jimmy sa...

Ulf,

På vilket sätt begränsar exempelvis kvinnosim en eller ett par timmar i veckan barns rätt att forma sin egen identitet eller livsåskådning?

Ulf Gustafsson sa...

Jimmy,

Det var ett exempel på det generella ställningstagandet, inte specifikt för kvinnosim. I den aktuella frågan i Botkyrka tog Sakine upp att de skulle sänka gränsen från 13 till 9 år för att pojker skulle få bada med kvinnorna. Det är något som formar barns uppfattning.

Göran sa...

Verkar som det ska finnas någon absolut objektiv statlighet som ska ge ut signaler och vad denna Storebror skickar ut för signaler är naturligtvis det som JAG tycker. Verkligheten är inte så beskaffad vilket också Heinö vill förklara.

Jimmy sa...

Ulf,

Ok. Men situationen i Botkyrka ställde ju sig Andreas också skeptisk till. Så då skulle humanisterna således inte ta ställning för varken Andreas eller Sakines position när det gäller exempelvis flexibilitet inför könsseparata badtider på offentliga simhallar?

Ulf Gustafsson sa...

Jimmy,

Humanisterna har ingen gemena åsikt om könsseparata badtider, men jag förmodar att organisationen skulle ta ställning för Sakines position. Även om jag personligen inte är helt bekväm med den. Att sänka åldersgränsen för pojkar och stänga ute manlig personal är fel. Att i begränsad omfattning ha speciella kvinnotider i simbassängen kan jag acceptera.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se