10 juli 2015

När kommer den feministiska vågen, Vänsterpartiet?

Hedeniuspristagaren Sara Mohammad skrev ett mycket bra och viktigt debattinlägg i Aftonbladet om det hedersrelaterade och/eller religiöst motiverade förtryck som förekommer i vissa förorter. Hon vänder sig i texten till V:s partiledare Jonas Sjöstedt, då flera vänsterpartister debatterat frågan innan med motsatta ståndpunkter:
Känner du till Amineh Kakabaveh och Zeliha Dagli? Det borde du. Den ena sitter i riksdagen för er, den andra har även hon varit engagerad i ditt parti. De har båda höjt rösten mot ett växande fundamentalistiskt förtryck i förorten och för invandrarkvinnors och flickors rättigheter. När islamister försöker kringskära kvinnors frihet visar de solidaritet med de mest utsatta. 
Känner du till Aron Etzler, Rossana Dinamarca och Christina Höj Larsen? Självklart gör du det. De tillhör toppen i ditt parti. De förklarar kvinnoförtrycket med socioekonomiska problem och anklagar de kvinnor som drabbas hårdast för att ”öka splittringen” när de berättar om sin utsatthet. De förvränger det djupgående problem som hederskulturen är och försöker inbilla oss att om köerna på vårdcentralen var kortare hade förtryckarna i förorten inte haft synpunkter på utsläppta hår, kortärmade tröjor eller val av livspartner. Om fattigdom vore hela svaret skulle Saudiarabien vara kvinnoparadis, men så är det inte. Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer bland både rika och fattiga i samhället. 
Sedan när gör vänstern så här grunda analyser av strukturer? Att behandla de kvinnor som höjer rösten mot förtryck som en simpel hävstång i en höger-vänsterkamp om välfärdspolitiken är respektlöst och cyniskt. Detta handlar om våra rättigheter – som för övrigt är alla kvinnors rättigheter. 
Håller du inte med om det, Jonas Sjöstedt?
Mohammad avslutar:
Denna kamp handlar inte om muslimer och icke-muslimer, inte heller om en strid mellan svensk kultur och invandrarkultur. Det är en kamp mellan progressiva röster och bakåtsträvande krafter både här och där! Min fråga till dig och ditt parti är: Vilken sida står du på? Och vilka åtgärder kommer Vänsterpartiet att ta mot islamister och reaktionärer som vill begränsar vår frihet med såväl kvinnokränkande normer som sharialagar?
Jonas Sjöstedt och Christina Höj Larsen svarade kort i Aftonbladet. Här essensen i svaret:
Det [är] självklart att hederskulturen finns och förtrycker kvinnor och hbtq-personer. Det är ett förtryck som måste synliggöras och bekämpas. Lika lite som att patriarkatet är typiskt för en viss religion, lika lite kan patriarkatet ursäktas för att det utförs i en religions eller kulturs namn. Det ska bekämpas överallt. Det är också det Vänsterpartiet gör i konkret arbete av våra medlemmar i vardagen, i riksdagsmotioner och som kommunpolitiker. [...] 
Ett mer jämlikt och mindre segregerat samhälle är nödvändigt och ett mål för vår politik. Men det krävs också en aktiv politik mot de särskilda strukturer som förtrycker och kontrollerar kvinnor och hbtq-personer, det oavsett var det förekommer.
Med tanke på hur allvarliga motsättningarna i partiet verkar vara (Patrik Kronkvist skriver i Expressen mer om turerna), så är det kanske inte förvånande att Sjöstedt tassar försiktigt.

Detta svar ger dock ingen vägledning av hur Vänsterpartiet kommer agera framöver. När de väljer att ta upp det universella problemet (det patriarkala förtrycket) i ett sammanhang där ett specifikt problem (kvinnoförtryck i svenska förorter motiverat av hederskultur eller islamism) diskuteras, tyder det på att partiet inte är moget att agera mot de senare. För att verkningsfullt kunna agera mot de senare behöver man erkänna dess speciella natur - det förtycktes särskilda strukturer.

En riksdagsledamot inom V som känner dessa strukturer är Amineh Kakabaveh. Hon fortsätter debatten i dag i ETC:
Jag och många andra – inklusive ledamöter från sju andra partier som är med i riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, som jag startade för sju år sedan i riksdagen – vill att myndigheten SST:s bidrag till religiösa samfund skall ses över. Jag anser att de manliga kollektiv som – oavsett religionstillhörighet – praktiserar könssegregation och utestänger kvinnor från möjligheten att bli religiösa ledare, som föreskriver kyskhetstvång (”renhet”) före äktenskap och som sjukförklarar homosexuella, inte ska finansieras av staten. Det spelar absolut ingen roll vilken religion de tillhör, jag talar om antidemokratiska och kvinnofientliga normer och regler som öppet praktiseras av flera olika samfund. [...] 
[Aftab] Soltani vill ha flera moskéer och menar att moskéer fungerar som äkta ”kvinnojourer”. Jag vet inte vem som tror på dessa godnattsagor men jag som både bor i förorten (inte ens det har Soltani uppfattat korrekt) och dagligen umgås med invandrarkvinnor vilka berättar om en del moskéers och ortodoxa församlingars kvinnoförtryck, kan bara häpna åt en sådan bluff. Till och med SVT har avslöjat att en rad moskéer har gett kvinnor rådet att inte polisanmäla kvinnomisshandel, att under alla omständigheter ställa upp på sex med sin make, och acceptera månggifte! SVT har också avslöjat att myndigheter skickat pengar till ”kulturföreningar” där man inbjuder hatpredikanter som berömmer ISIS–”kämparna”. Kvinnoförakt hela vägen. 
Men jag ställde frågan till våra makthavare: Varför betalas skattepengar till att gödsla marker för hederskulturer och också jihadism? Ingen makthavare har svarat. Jag ansåg redan som 13-åring att alla kvinnor skall ha samma rättigheter oavsett var de bor. Har ”svenska” tjejer rättigheten att välja sin kärlek oberoende av om de är gifta eller ej, så skall invandrartjejer också ha det, det sa Fadime Sahindal för 15 år sen. Det är inte ”svenska” tjejer som gifts bort mot sin vilja, ”faller” från balkonger eller söker oskuldsintyg. Jag väntar också på att alla flickor och kvinnor ska ges lika rättigheter, oberoende om de bor i Rinkeby eller på Östermalm. Jag har väntat sedan 2002 – året då Fadime mördades.
Exakt som Kakabaveh skriver är SST (Nämnden för Statligt stöd till trossamfund) en del av problemet. De är inte, som de själva vill framhålla, en del av lösningen. I regeringsbrevet för 2015 står det om SST:s uppdrag:
... att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Nämnden ska fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor och ungdomar.
Det är bra formulerat, men när kommer detta leda till konkret handling för demokrati och mot kvinnoförtryck hos SST? Istället fortsätter de ge bidrag till organisationer som separera kvinnor och män. Organisationer som har företrädare som förespråkare könsseparation och sätter kvinnor i andra hand.

Ett exempel på detta är moskén i Flemingsberg, som drivs av Islamska kulturföreningen Huddinge, vilka får bidrag av SST via Islamska Förbundet. Ur ett reportage om moskén:
Föreningen har ett 70-tal aktiva medlemmar men betydligt fler besökare.
– Ofta är det 200-300 människor som ber här, alla får inte plats i vår lokal så på fredagar ser man ofta människor utanför som ber på sina mattor utomhus.
Enligt muslimsk tradition ber kvinnor och män åtskilda. Men i den lilla moskén i Flemingsberg får kvinnor inte plats.
– Det är alldeles för trångt här. Vi vill gärna att kvinnorna ska få plats men som det är nu ber de hemma istället, berättar Mustafa.
Det är dags att SST börjar kräva arbete mot könsseparation inom trossamfunden för att de ska få statligt stöd. Att separera kvinnor och män undergräver demokrati och jämlikhet, samt är en grogrund för förtryck av hbtq-personer. En bra start vore att kräva att kvinnorna vid varannan bön eller gudstjänst för de bättre platserna i gudstjänstlokalen och männen får sitta på balkongen eller stanna hemma med barnen.

Förhoppningsvis vaknar ett parti som säger sig vara feministiskt någon gång och hänger på den feminstiska vågen.

7 kommentarer:

John P sa...

Det kom också nyligen ut en debattartikel i SvD som tar upp samma problem:

SvD: ”Förorten behöver en feministisk politik”

"Vi menar att det är nödvändigt att se över stödet till trossamfunden. Stödet till trossamfund är skattepengar, cirka 70 miljoner per år. Vi menar att trossamfund som inte aktivt tar ställning för kvinnors mänskliga rättigheter och demokrati inte ska finansieras via skattsedeln. Kravet handlar inte om att motarbeta trossamfund eller att deras verksamhet, men vi vill säkerställa att våra skattepengar inte går till att både finansiera och motverka den groende fundamentalismen i våra segregerade förorter.
./.
Vi menar att en regering med en feministisk utrikespolitik även bör ha en feministisk inrikespolitik. Att utreda kriterier för och uppföljning av stödet till trossamfund borde vara en del av en feministisk inrikespolitik. På samma sätt är det en del av en feministisk inrikespolitik att utreda morden på balkongflickor. Det är en feministisk inrikespolitik för förorten!"

Kristian sa...

Där ser man. Jag har faktiskt bott i Flemingsberg sedan 2004, och har inte lagt märke till att där finns en moské... men den ligger alltså i ett av gårdshusen tydligen. Nå, det är väl inte helt förvånande, men det är inte särskilt många som går och täcker håret här, även om det finns en del.

Kanske inte så konstigt att just vänsterpartiet har svårt med det här, för till en del handlar det ju om konflikten mellan individ och kollektiv. De som tar upp problemet ser till individens rättigheter och frihet att avvika från kollektivets normer. De som går till motattack fokuserar nästan helt på kollektivet, och bilden av kollektivet. Bilden av förorten, bilden av islam, bilden av andra kulturer - kollektivets rykte anses viktigare än hur olika individer har det. Och kollektivets rykte är ju också det centrala i så kallad hederskultur. Eftersom vänsterpartiet har en kollektivistisk syn på tillvaron ligger det nära till hands för dem att ta ställning för andra kollektivister, och misstänkliggöra dem som vill framhålla individens rättigheter framför kollektivets. Individualism anses höra högerblocket till, och högern är ju skurkarna enligt v.

Benzocaine sa...

Kristian: Det är ju snarare tvärt om. Vänsterpartiet är ett parti som står på individens sida. M bryr sig mest om kollektivet näringslivet på individens bekostnad.

Nils sa...

I sammanhanget är det en intressant artikel om Hanna Gadban i Dagens Samhälle.

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/hon-ser-radikal-islam-vaexa-sig-allt-starkare-17168

Kristian sa...

Nu är ju ekonomiska frågor en annan sak, men där kan man säga att samma princip gäller för både V och M: Visst bryr vi oss om individen - om den tillhör rätt kollektiv.

Nils sa...

Vad som är fel med vänstern klargörs i den här frågan.

http://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-vansterns-mumbo-jumbo-om-hedersvald/

John P sa...

En snarlik debattartikel som den du länkade till Nils var med i Expressen idag:

http://www.expressen.se/debatt/vanstern-stoder-hellre-islamister-an-sina-partikamrater/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se