16 juli 2015

Ny version av Koranen utgiven

Flera gånger har jag läst religionskritiker som vill att religiösa texter ska redigeras. Det som religiösa inte tror på ska raderas och texterna ska redigeras så att den "sanna" meningen tydligare framkommer. Detta har har dock skett många gånger i historien, men kanske inte till den omfattning som efterfrågas.

Det senaste exemplet på detta kommer från Syrien där Assad-regimen, efter fem års "hårt arbete", presenterar en ny standardversion av Koranen.

Det framgår inte klart hur denna version skiljer sig från tidigare. De skriver bara:
In the new version, Quranic letters are simplified and sketched with dexterity according to a set of accredited standards that scholars of Quranic Assad Quraanscience use.
President Assad är dock tydlig med att syftet är att klara ut förvrängningar och förvillanden som förekommer idag:
We truly need such acts at this critical stage of distortion and misleading when it comes to the Holy Quran and the teachings of Prophet Mohammad (Peace be Upon Him).
Man kan misstänka att Assad-regimen med detta menar de tolkningar av Koranen som förmedlas av deras motståndare i kriget om Syrien, ISIS.

Detta är ännu ett tillfälle då heliga texter skapas och förändras i politiska syften och hur detta görs är klart beroende av den historiska situationen. De religiösa inriktningar som förnekar detta och istället förmedlar att det finns en "sann" version som är tidlös, är de mest skrämmande och skadliga.

4 kommentarer:

Krister V sa...

Finns det någon som helst substans i spekulationerna?
Vad säger att det inte kan jämföras med att Obama håller sig framme vid presentationen av bilderna från Pluto?

Ulf Gustafsson sa...

Vilka spekulationer, Krister V?

Krister V sa...

"Man kan misstänka att Assad-regimen med detta menar de tolkningar av Koranen som förmedlas av deras motståndare i kriget om Syrien, ISIS.

Detta är ännu ett tillfälle då heliga texter skapas och förändras i politiska syften och hur detta görs är klart beroende av den historiska situationen."

Visst är det möjligt att det är så, men det är bara spekulationer.

Ulf Gustafsson sa...

Visst är det spekulationer. Informationen är i viss mån motsägande. Ett arbete som startade för fem år sedan kan knappas vara för att motarbeta ISIS. (Om nu det inte inleddes med ett gudomligt påbud, vilket inte jag tror.)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se