23 juli 2015

Olika typer av vetenskapliga evidens

3 kommentarer:

Anders Bergdahl sa...

Detta var riktigt dåligt eftersom all kunskap om universum kommer från ett ända case, inga randomiserade studier all. En vetenskaplig observation är evidens för att något existerar, upprepade observationer kan tala om hur vanligt det är, ett annat evidens..
Planschen är helt enkelt del och bygger på en vetenskapssyn som vi borde lämnat för länge sedan.. Det är en primitiv variant av Weingruppens utgångspunkter och inspirerat av deras senare arbete runt sannolikhet.

Anders Bergdahl sa...

Vill också tillägga att randomiserade studier bara visat att, t.ex. ett preparat hjälper mot ett visst symtom. Inte varför eller ens hur. Detta är ett av skälen att medicinen har lägra vetenskaplighet än t.ex. Fysik som met hypotetisk deduktiv metod falsifierar eller stärker teoretiska modeller, hypoteser.
Medicinen har mycket att vinna på att vara mer noggranna med hypoteser vilket till viss del gör RCT till mer av vad det borde vara, en kontroll på att det inte finns oönskade bieffekter.

Anders Hesselbom sa...

Men var på skalan hamnar de som tror på Gud och Djävulen? Är det "anekdotbevis" från "experter"?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se