1 juli 2015

Öppen tråd (juli)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på
Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

10 kommentarer:

Nils sa...

Humanisterna handlar mycket om relgionskritik, som jag uppfattar det kraftfull när det kommer till kristendom och katolicism, men om inte proislam så tämligen naiv när det gäller den religionen.

Tal om islamisering avfärdas rutinmässigt som konspirationsteorier, men om EU är för islamism, hur ställer sig Humanisterna till det?

Det vet vi alla att den inte är. Det är tom så att islamismen hör hemma i Europa.

Federica Mogherini är en hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i EU och så här sa hon nyligen på en konferens om islam i Europa:

"Islam holds a place in our Western societies. Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and – what matters most – in Europe’s present and future. Like it or not, this is the reality.

[- - -]

For this reason I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture."

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/150624islamfepsdeliv.pdf

Samtidigt twittrade hon på arabiska:

"If you are a radical islamist, if you believe in political islam. I am on your side."


Hon är inte ensam. Peter Sutherland, ordförande för Global Forum on Migration and Development, anser att mångkulturen (läs islam) ska genomdrivas till varje pris. Ländernas samhörighet och tillit ska brytas ner:

"EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief"

http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395


Sen ska vi inte glömma våra svenska ivrare, Socialdemokrater för tro och solidaritet:

http://www.jp.se/article/kronika-trivialiserad-terror-i-almedalen/

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Det den första delen av det första citatet av Mogherini, är helt oproblematiskt.

Den andra delen låter knasigt, men bara efter som du utelämnar det hon skrev före och efter:
"We need to show some humble respect for diversity. Diversity is the core feature of our European history, and it is our strength. But we should also show respect for diversity when we look outside our borders. We need to understand diversity, understand complexity. This is difficult, but maybe a bit less difficult for us Europeans. We know diversity and complexity – especially here in Brussels – from our own experience.
For this reason I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture. Religion plays a role in politics – not always for good, not always for bad. Religion can be part of the process. What makes the difference is whether the process is democratic or not. That is what matters to us, the key point."

Alltså i huvudsak något okontroversiellt. Religiösa övertygelser påverkar hur människor agerar politiskt. Jag ogillar detta, men vill inte förbjuda det, oavsett vilken religion det handlar om.

Angående det andra citatet behöver du kolla dina källor. Jag försökte göra detta och hittade detta tweet: https://twitter.com/FedericaMog/status/614423628105523200
Om det är detta som avses är översättningen ett falsarium.

Detta styrks av hur hon uttalade sig i i december: "Mogherini said earlier that European member states needed to work closely with international partners such as Turkey to stop foreign fighters traveling to the Middle East and joining radical Islamist groups."
http://www.reuters.com/article/2014/12/08/us-mideast-crisis-eu-turkey-idUSKBN0JM1S820141208

Angående Peter Sutherland, så är han ingen representant för EU. Men att han uppskattar mångkultur (vilket inte ska läsas som islam, om man nu inte är islamofob) och vad han skriver om migration i artikeln du länkar till låter sunt.

Socialdemokrater för tro och solidaritet är inte sunda.

John P sa...

Tidningarna i Uppsala-trakten har spunnit på en del om historien med Michael Öhman (sitter i kommunfullmäktige för SD i Heby) vs. halalslaktad kyckling:

Salaallehanda: "Ingen ska tvingas äta halalkött”

UNT: Ologiskt argument kring halalkött

Om man skippar hans argument att halal-slaktat kött skulle göra icke-muslimer till muslimer, så är jag kanske mer fundersam på varför man inte tycker att det spelar någon roll att det inte behöver erbjudas kött som slaktats utan något religiöst motiv.

Jonas Svensson (docent religionsvetenskap) menar i UNT-artikeln på att lidandet är likvärdigt oavsett slaktmetod:

– ../. Många lyfter fram djurets lidande under slakten som skäl, trots att halalslakt i Sverige sker i enlighet med svensk lag och inte är mer plågsam än konventionellt slakt.../.. den enda skillnaden på köttet är att djuret varit vänt mot Mecka och att man läst en bön vid slakten.

Avblodning måste väl dock leda till ett visst ökat onödigt lidande iom att det blir en förlängd slakttid (under vilket djuret är levande). I Salaallehanda-artikeln frågar man skolinspektionen om det bryter mot skollagen att bara servera halalslaktat kött. Det gör det inte:

– Skolan ska vara icke-konfessionell. Alltså utan trosbekännelser eller böner. Att äta halalkött är inte en trosbekännelse, säger Sofia Wirlée, jurist på Skolinspektionen.

Man hänvisar vidare till ett fall i Svedala kommun, som inte gjorde fel när de serverade halalkött [utan att berätta?] till alla elever.

I ett uttlåtandet konstaterar man:

"Utbildning kan omfatta annan verksamhet än undervisning i den inre och yttre miljön, t.ex. på skolgården och i matsalen. Mot bakgrund av detta finner Skolinspektionens att skolmåltiden ska ses som en del av utbildningen.

Begreppet icke-konfessionell är inte definierat i skollagen. Av förarbetena framgår att bestämmelsen i 1 kap. 6 § skollagen innebär att en offentlig huvudman har ett ansvar att se till att eleverna inte blir ensidigt påverkade i olika trosfrågor (prop. 2009/10:165 s, 636). I förarbetena framgår även att icke-konfessionell undervisning ska vila på vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig. Det innebär att det i själva undervisningen inte får förekomma några som helst inslag av bekännelsekaraktär (a.a. s. 227).

Enligt Skolinspektionens bedömning kan det faktum att djur, vars kött senare serverats i skolan, slaktats på ett sätt som är förenligt med viss religion inte i sig utgöra ett konfessionellt inslag i utbildningen. I ärendet har heller inte framkommit att serveringen av skolmaten har några konfessionella inslag som innebär att eleverna blir ensidigt påverkade i en trosfråga. Skolinspektionen konstaterar därmed att Svedala kommun följt skollagens krav på icke-konfessionell utbildning.

Barn och elever ska ges möjlighet till inflytande över utbildningen. Ett inflytande innebär emellertid inte någon bestämmanderätt över inslag i utbildningen och därmed vilken slaktmetod som används för det kött som serveras vid skolmåltider.

Beslut:
-Svedala kommun har följt skollagens bestämmelse om att utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.
-Skolinspektionen avskriver ärendet i den del det avser elevinflytande."Min fråga är varför man som förälder/elev inte kan kräva att få ett alternativ till halaslaktat kött precis som de föräldrar/elever kräver att just få äta halaslaktat kött? Allrahelst som Skolinspektionen finner att "skolmåltiden ska ses som en del av utbildningen" och att man upplyser föräldrar/elever (antar jag) om att allt kött är halalslaktat, där man då som förälder/elev inbjuds/erbjuds möjlighet att ta ställning till att äta eller inte äta detta kött.

Ulf Gustafsson sa...

Håller med, John P, det borde de har rätt till. Både ställningstagandena, att endast äta halalslaktat och att endast äta icke-halalslaktat, är lika rationella.

Om skolan serverar ett vegetarisk alternativ, så borde det vara tillräckligt för båda grupperna, utan att de ska ha rätt till sin specialkost. Sedan kunde skolan variera t.ex. kycklingen, ibland halal, ibland "SD-märkt".

BlackLabel sa...

Ryan Bell berättar om sin resa från fundamentalist till Ateist.
Ryan Bell: The Slow Death of God

John P sa...

Ulf G,

Ja precis. Det är väl det jag opponerar mig mot, att man inte ger ett alternativ. Är det viktigt för några att äta halalkött så kan det vara viktigt för andra att inte göra det. Religiösa motiv trumfar så klart inte andra motiv.

Sen förstår jag nog inte argumentationen från juristen på Skolinspektionen. Visst, att äta halalkött är ingen trosbekännelse i sig, men anledningen till att man serverar halakött är ju för att det finns en efterfrågan/krav, grundat med religiösa motiv, på sådant kött från en del elever/föräldrar. Hade inte efterfrågan funnits så hade ju skolor knappast köpt in sådant kött (om det inte var billigare/bättre av någon anledning), varför allt kött hade varit "SD-märkt", som du kallar det.

Nils sa...

Ulf,

hur kan du mena att det längre citatet på minsta sätt gör meningen "For this reason I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture" okontroversiell?

Det finns inget sammanhang i världen som kan göra påståendet att islamismen hör hemma i Europa okontroversiellt.

Såvida man inte tycker det förstås. Och jag börjar allt mer luta åt att du gör det.

Dessutom är meningen "Diversity is the core feature of our European history, and it is our strength" en direkt lögn.

Mångfald har aldrig varit en del av Europa. Motsättningar mellan protestanter och katoliker ledde till ett ohyggligt långvarigt och grymt krig och islam stoppades "at the Gates of Wienna". Den mångfald som funnits har därefter lett till två världskrig.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Därför att det framgår av det lägre citatet att hon inte avser islamism.

Har du kollat upp översättningen av det andra citatet?

Nils sa...

Det här jobbet finns hos en arbetsförmedling nära dig. Naturligtvis lika okontroversiellt som Federica Mogherinis uttalanden.

http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=10361648

John P sa...

Jag antar att ni sett denna:

"Ni uppmuntrar till hets mot muslimer - Anna Ardin svarar Christer Sturmark om kritiken mot debattören Hanna Gadban"

http://www.aftonbladet.se/debatt/article21126035.ab

Medhåll från vänstern, som inte heller gillade artiklarna av Hanna Gadban m.fl:

https://mobile.twitter.com/aliesbati/status/621685147121885184

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se