26 juli 2015

Villkora bidragen till trossamfunden

13 feminister skriver i en debattartikel i dagens GP att bidrag till religiösa trossamfund måste villkoras med en årlig jämställdhetsrevision:
Statens ekonomiska stöd till religiösa samfund riskerar att underminera rättssystemet. Vi vill belysa faran med att pumpa in miljontals skattemedel i odemokratiska och ojämställda organisationer vilket inkluderar en hel del religiösa samfund av olika religiös tillhörighet. 
Vi vill uppmärksamma behovet av utbildning i vår myndighetssfär kring andra rättssystem och behovet av kunskap som vi behöver för att korrekt hantera ärenden som handlar om mänskliga rättigheter och då i synnerhet kvinnors och hbtq-personers rättigheter. 
Svenskt rättsväsende behöver ökad kunskap om hur religiösa familjelagar begränsar kvinnors rättigheter där de tillämpas. Samtidigt ska vi betona vikten av de jämställdhetsreformer som genomförts i Sverige och vi uppmanar regeringen att skärpa arbetet för alla kvinnors rättigheter – både inom landet och via utrikespolitiken. 
En sekulär stat innebär att religiösa regelsystem och religiösa institutioner skiljs från statsbildningen. Konstitutionen är sekulär i den bemärkelsen att religiösa familjelagar (oavsett dominerande religion) är skilda från den civila lagstiftningen som i sin tur ska vila på internationella överenskommelser och konventioner typ FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 
Vi ser nu en allvarlig tendens i vårt eget demokratiska system när religiösa patriarkala krafter får stort inflytande i den politiska sfären både genom personer och grupper, men också genom skattefinansierad lobbyverksamhet.

4 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Genom bidragen till kvinnofientliga, homofobiska och allmänt intoleranta trossamfund undergräver samhället sin egen värdegrund. Det är ett rent skandalöst agerande!

Lennart W sa...

Argumenten om "sekulär stat" låter ju neutralt och bra. Iaf ibland. Men det är inte neutralt när Staten först begränsar individernas egna ekonomiska resurser med hög beskattning, och sedan dessutom bara delar ut dessa pengar till sådant som rättänkande politiska kommittéer har godkänt.

Finns det inga liberaler här som ändå kan se något som iaf är lite principiellt oroväckande med ett sånt system?

Erik M sa...

Lennart W,

Det skulle tveklöst vara ett problem om ett land har så pass högt skattetryck att medborgarna inte kan engagera sig i föreningslivet och/eller i politiska och religiösa grupper. Man kan såklart diskutera om Sverige är ett sådant land, Humanisterna får så vitt jag förstått det inga statliga bidrag, och vi verkar klara oss helt ok. Sen är det en öppen fråga om staten alls ska finansiera föreningsliv, men det är en annan diskussion det med.

Fast om man har ett system där man ger pengar till föreningar så har jag svårt att se hur man helt ska kunna komma ifrån "rättänkande politiska kommittéer" som säger ja till vissa och nej till andra. Vi vill ju t.ex. inte finansiera direkt kriminella organisationer. Få skulle vilja att vi finansierade nynazister, RAF eller jihadister.

Så om man inte vill säga antingen "föreningsbidrag till alla" eller "inga föreningsbidrag alls" så kommer vi nog inte ifrån att vi måste ha något slags regelverk övervakat av "rättänkande politiska kommittéer". Vi kan diskutera exakt vad reglerna ska vara, men jag kan inte se hur vi helt ska kunna undvika dem.

Ulf Gustafsson sa...

Man ska också komma ihåg att bidraget är ca. 70 kr per medlem och år. Detta är inte en stor ekonomisk fråga för vare sig den enskilda medlemmen eller staten. Det är huvudsakligen en principiell fråga om vilka värden statens ska sprida.

Om som liberal inser jag 1) att staten måste förmedlan värden, vare sig man vill eller inte. (att inte ta ställning är också en värdering) 2) någonstans måste en gräns dras.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se