14 aug. 2015

Humanisten Fredrik Reinfeldt

I går var Fredrik Reinfeldt sommarpratare. I sitt program uttryckte han en hel del tankegods som återfinns i humanismen:

Bildning - Humanismen är en bildningstradition och bildningen handlar framför allt om att insupa andra människors berättelser och tankar, något som traditionellt förmedlats genom böcker. "För mig var det en viktig del av min uppväxt att lära mig läsa långt", sa Reinfeldt. Han syftade då på att läsa böcker, till skillnad från sms, "kvitter" (twittermeddelanden) eller facebookuppdateringar. Reinfeldt verkade oroad av utvecklingen, men lyfte ingen annan lösning annat än att det handlar om att prioritera sin tid.

Tilltro till mänskligheten - I programmet förmedlade den före detta statsministern humanismens tilltro till mänskligheten: "Även de svåraste och värsta av mänsklighetens utmaningar kan påverkas till det bättre. Jag imponeras över mänsklighetens förmåga över att resa sig för att lösa nya utmaningar." Även om listan på misslyckanden är lång, och lika så listan på olösta utmaningar, så finns det ändå många goda skäl att tro att människor tillsammans kan forma en bättre värld.

Tolerans - När Reinfeldt listade våra utmaningar framöver, så nämnde han oförmågan att leva tillsammans med andra som den svåraste: "All intolerans, allt hat och allt våld mellan människor". Den främlingsfientlighet och rasism som nu igen växer sig stark i Europa är det största hotet mot humanismen. Misstro till medmänniskor behöver inte står i direkt konflikt med tilltro till mänskligheten, men det är det största hindret. En komponent i lösningen är att odla tolerans, en acceptans av även det som man personligen inte är helt bekväm med.

Människan i centrum - Då den tidigare moderatledaren i programmet kom till sina svar på problemen i samhället började han: "För mig har det alltid varit människan som måste vara utgångspunkten för våra svar. Det är människan som är projektet. Det är henne vi kan utveckla. Det är i hennes händer både risken för felgrepp och möjligheterna för förbättringar ligger." Tydligare än så kan inte en av humanismens grundstenar formuleras.

Religionskritik - "På två områden behöver världen ombalanseras", sa Reinfeldt. Han menade med detta att makten över samhället måste omfördelas. Det första området berörde religionen: "Religiösa uppfattningar har stor påverkan på vår värld och betyder mycket för många människor. Religionen har för stor makt idag, i förhållande till hur det balanseras i världen. Religiösa ledare har för stor makt att styra över människor, utan att ta ansvaret för att balansera effekterna av sin egen maktutövning. Det gäller inte alla religiösa ledare, men exemplen på när religion och religiösa ledare skapar problem är för många för att det stillatigande ska kunna accepteras."
Så är det. Att han sedan endast förnekade en gud som förespråkar våldsanvändning, kan vi ha överseende med. Argumenten för att förneka en gud som förespråkar fred är de samma.

Feminism - Det andra området han tog upp var kvinnans ställning i världen, "En bättre fungerande värld kräver bättre balans mellan män och kvinnor", sa Reinfeldt. Världen måste bli mer jämställd, kvinnor måste få större frihet och mer makt. Detta handlar om överge kvinnoförtryckande lagar och traditioner i många länder runt om i världen, men också om att förändra normer runt manligt och kvinnligt. I humanismens ingår feminism, men eftersom detta förtyckt är så monumentalt, globalt sett, förtjänar denna kamp speciell uppmärksamhet.

3 kommentarer:

Nils sa...

Det är märkligt hur makthavare tycks förvandlas till helgon så snart de klivit av. Det var likadant med hans föregångare Bildt som gick från politisk svensk hök till fredsduva på Balkan. (Kanske inte helt ändå, en medium size dog with big dog attitude som amerikanska diplomater uttryckte det.)

Jag kan inte minnas att han sa nästan något av detta medan hade makten att påverka. T ex att religionen och dess ledare har för stor makt och inte minst att kvinnor måste få mer frihet och makt: "Detta handlar om överge kvinnoförtryckande lagar och traditioner i många länder runt om i världen".

Gud hjälpe om han sagt det som statsminister, det skulle kunna tolkas som riktat mot islam.

Ulf Gustafsson sa...

Nils, det du citerar är inte Reinfeldts ord, utan mina.

Nils sa...

Det förstår jag, men utgår från att andemeningen är riktigt förmedlad.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se