9 aug. 2015

Hur jämlik vill vi att världen ska vara? Du skulle bara veta

2 kommentarer:

MM sa...

”Ingen ansåg att socialismen är en fantastisk idé i vårt exempel”, säger Ariely. Det kan vara värt att påminna om att det inte funnits några ”socialistiska” samhällen som har haft en tillnärmelsevis så hög grad av ekonomisk jämlikhet som amerikanerna (i denna studie) verkar anse vara den optimala: En fördelning där de rikaste har nästan exakt tre gånger så mycket som de fattigaste.

För övrigt brukar det göras den åtskillnaden att den som tycker att alla ska ha lika mycket är kommunist, medan socialister oftare är lite mindre fixerade vid just den detaljen. Han pratar alltså om att ingen är kommunist. Men vad gäller socialismen så är det ju uppenbart att amerikanen i gemen (i denna studie) framstår som ytterligt mycket mer vänsterradikal än exempelvis vänsterpartiet i Sverige gör.

Av någon anledning syns det dock inte så mycket av detta i den amerikanska politiska debatten. Eller för den delen i den svenska debatten.

Jag tycker att det är fantastiskt att Ariely och andra som sysslar med behavioral economics börjar få lite plats i ekonomidiskussionen. Det har för länge funnits för många ekonomer som skarvar genom att lyfta exempel direkt från idealiserade och stiliserade diagram till verkligheten utan att redogöra för de förbehåll som varje intellektuellt hederlig människa skulle gardera sig med. Som ett modernt prästerskap.

(Jo, även om jag inte har tillräckligt med universitetsstudier i ekonomi för att följa ämnets forskningsfront så har jag tillräckligt i både ekonomi och vetenskapsteori för att se att de skarvar).

Svante Linusson sa...

Arielys forskning är inte så bra. Det säger nog mer om hur pass svårt de flesta människor har att svara på frågor som involverar procent.
Kimmo Eriksson och Bernt Simpson har gjort en liknande studie i USA där de ställde en logiskt ekvivalent fråga. De frågade istället hur stor de tyckte att den genomsnittliga förmögenheten hos den rikaste resp. fattigaste femtedelen av befolkningen skulle vara. Kvoten blev då 50 istället för 4 som Ariely fick. Fortfarande en bit ifrån, men betydligt närmare som det är i USA.
För mer detaljer se
http://journal.sjdm.org/12/121027/jdm121027.html

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se