19 aug. 2015

Miljontals döda människor och hundratals utrotade religioner senare: "Kyrkan måste vara öppen för andra religioner"

Idag skriver fem präster i Svenska kyrkan på DN Debatt om att Jesus hade fel när han sa "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." (Joh 14: 6). Istället vill man att Svenska kyrkan ska följa Nathan Söderbloms (ärkebiskop 1914-1931) initiativ och öppna upp för fler religioner, till exempel islam och hinduism.
Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen? Ber judar, kristna och muslimer till samme Gud eller är tron på Jesus Kristus den enda möjliga vägen till frälsning? I århundrade efter århundrade har kristna grupper kämpat mot varandra, tvångsdöpt judar, förtryckt hinduer och krigat mot muslimer. Därför var det något fullständigt unikt när Sveriges ärkebiskop, Nathan Söderblom, i början av 1900-talet hävdade att det inte bara fanns en enda väg till Gud. Med sina ord lyckades Söderblom övertala nästan hela kristenheten att efter 1 600 år av stridigheter åter börja tala med varandra. Han bjöd in dem alla till Stockholm för att diskutera bland annat kyrkans roll som fredsstiftare.

Märker ni den försåtliga glidningen? Nathan Söderblom öppnade inte alls för alla religioner - han öppnade upp för alla kristna församlingar. Det är något helt annat. Detta förbigår de fem prästerna utan ett ord, vilket får falskheten att skava desto mer. Söderblom, Jesus och Paulus roterar i sina gravar.

Men är det inte rtt lovvärt initiativ ändå? Jag har själv föreslagit något liknande i en debattartikel i Aftonbladet som egentligen hade titeln "En kyrka för Allah". Varför inte göra om varje kyrka till någon slags generellt "Vidskepelsens hus"? Nu citerar jag mig själv:
En kyrka för alla kan förstås inte ha någon särskild förkunnelse, då skulle den ju inte vara för alla utan för alla med samma tro. För att verkligen vara för alla måste kyrkan vara neutral.
Det skulle i ett slag kunna lösa de svenska muslimernas hemlöshet.
Mitt i varje by i Sverige övertalade kyrkan under sin makts dagar byfolket att bygga gigantiska hus för att underlätta för prästerna att upprätta telepatisk kontakt med det utomvärldsliga väsen de kallar Gud.
Välkomnar kyrkan alla oavsett tro finns väl inget hinder för muslimerna att också få hålla till i kyrkan? Kyrktorn lämpar sig utmärkt väl för böneutrop.
Är Jesus i vägen vid fredagsbönen kan man kanske hänga för ett skynke eller plocka ner honom. Kan ni tänka er en mer välkomnande gest gentemot nyinflyttade muslimer?
Och varför sätta gränsen vid muslimer?
Hinduer kan väl få ställa in några gudabilder i ett hörn? I en del hinduiska tolkningar är Jesus gudomlig så man kanske kan samsas om krucifixet? Om man tycker det är viktigt att bevara kulturarvet så är det nog bra med en avdelning för asagudarna också.
Kyrkolokaler lämpar sig för övrigt väl för skolavslutningar och andra sammankomster. Och egentligen är inte själva byggnaden problemet.
Däremot kan religiösa symboler och präster kännas malplacerade i firandet. Men spelar tron ingen roll kan man ju anpassa sig efter tillfälle. Tänk om möjligheten fanns att få bjuda till halloweenkalas i en gammal kyrka.
Kyrkobyggnaderna har svenska folket gemensamt finansierat så de borde verkligen tillhöra oss alla. Så långt är jag överens med de fem prästerna.

Men innan jag tror på ett sådant här initiativ vill jag se bra mycket mer ödmjukhet från kyrkan om vad de ställt till med i världen. De är inte trovärdiga som pluralismens försvarare efter att ha förföljt oliktänkande i 2000 år och på vägen utrotat hundratals religioner, varav många vi knappt känner till.

Och nej, jag syftar inte bara på Svenska kyrkan utan traditionen de är sprungna ur. Precis som Sverigedemokraterna är sprungna ur en extremt intolerant organisation har kristenheten en enormt mörk historia att ta avstånd från innan man kan ha någon som helst trovärdighet när man talar om tolerans.

I Sverige kan man börja med att bjuda in den religion man utrotade här - asatron. Den nämns inte med ett ord i artikeln. Bjud in den också. Om inte - varför inte? Menar man möjligen att det är skillnad på religion och religion i alla fall, trots sina idoga försäkringar om motsatsen?

Det luktar hyckleri om den där debattartikeln.

12 kommentarer:

Lennart W sa...

Men det är ju DU som har förföljt oliktänkande och förslavat folk på andra kontinenter under tusentals år. Detta har DU inte sällan gjort med religion som ursäkt, men egentligen bara för att DU ville berika dig själv på deras slavarbete på plantagerna för socker och bomull mm, och för att DU vill stjäla deras guld och deras silver. DU gör det fortfarande genom att köpa billiga kläder på HM mm som tillverkas av människor som jobbar för slavlöner i fallfärdiga fabriker i Asien. Och nu håller DINA fabriker och fordon på att förstöra klimatet på hela planeten.

Och nu har DU mage att försöka framstå som någon sorts moralens försvarare? DU, den allra skyldigaste av alla?? Du är ju västerländsk man. Du är medelålders. Du är vit. Du är en av de verkliga vinnarna på den orättvisa världshistorien. Hycklare! Du är Skyldig! Skäms.

Vill du ha någon trovärdighet alls krävs det verklig bot och bättring. Börja med att t ex skänka bort precis ALLT du har. Sen får vi se.

Ulf Lundberg sa...

Ah, Lennart W i högform.
Vänligen förklara hur det gick till, när Patrik förföljde oliktänkande och förslavade folk i tusentals år, hur han stal deras silver och guld osv..

Erik M sa...

Jag antar att poängen Lennart försöker göra är att man aldrig kan hålla en religions moderna anhängare ansvariga för vad deras tidigare trosfränder gjort i andra tider och länder och att den som säger "kristna är ansvariga för sin mörka historia" resonerar på samma sätt som "västerlänningar är skyldiga till vad västerlänningar tidigare gjort" eller "vita svenskar är ansvariga för vad vita sydafrikaner gjorde under apartheid".

En intressant och tänkvärd invändning, vars största problem om ni frågar mig är att nationalitet och etnicitet är medfödda egenskaper som man inte rår för, medan religionstillhörighet är något man väljer och kyrkor är något man kan gå ur, samt att de flesta större kyrkorna är specifika organisationer med uttalad ideologi och befälsstruktur, som även säger sig ha speciella insikter och starka åsikter i moraliska frågor. Den katolska kyrkan vi har idag är officiellt samma katolska kyrka som startade det albigensiska korståget.

Om det var t.ex. en person från ett kommunistiskt parti vars ledning stödde Stalin när det begav sig kritiserade kyrkorna för deras mörka historia, men samtidigt själv vägrade ta ansvar för den egna partiets stöd för diktaturer, så skulle Lennart Ws jämförelse vara väldigt bra. Den skulle visserligen fortfarande vara en ad hominem tu quoque ("västerlänningar som du gör omoraliska saker idag, därför får du under inga omständigheter kalla någon annan omoralisk"), och därför i grund och botten osakligt.

MM sa...

Lennart,

Det vore en debatteknisk fördel om vi kunde enas om att det inte råder synonymi mellan några av begreppen individ, institution, kultur, etnicitet, religion etc.

Minimalt kunde man åtminstone kräva att man kan skilja på singular och plural. Varje kultur, institution, religion (etc.) kan givetvis delas in in undergrupper som består av individer som kan ha radikalt olika ställning att exempelvis påverka en institutions eller kulturs inriktning och handlingar.

För att göra samma sak med en individ skulle en däremot behöva hitta någon med rejäla problem.


Erik,
Ja, det måste vara det som Lennart menar. En inte i sig tokig poäng. En kan ju hoppas att han tagit intryck av dig och lärt sig att man också kan uttrycka sin poäng så enkelt och icke-raljant om man bara tar ett andetag eller två innan fingrarna börjar breakdansa över tangenterna.

MM sa...

Måste också säga att jag skrattade gott åt idén om ett "Vidskepelsens hus".

Anonym sa...

Bra skrivet, men som Asatroende anser jag varje form av samarbete med Svenska Kyrkan, andra kristna kyrkor eller Muslimer vara totalt uteslutet. Jag kan inte diskutera eller utbyta tankar med religioner, vars främsta åsikt är att de ska utplåna mig och min religion en gång för alla (den sk "Missionbefallningen" uttryckt i "Bergspredikan", ett fiktivt tal hållen av en påhittad fantasi-figur, som de kristna fortfarande åberopar sig på) och som har ett såpass stort demokratiskt underskott. Den enda Monoteistiska religion jag alls kunde tänka mig att samarbeta med är i så fall Judendomen, för i stort sett så missionerar den inte, och den är dessutom en stamreligion, vilket på sitt sätt är ett positivt drag.

Mina egna gudar finns i Naturen, vars existens ingen av oss behöver betvivla. Åskan är sann, och ett vetenskapligt bevisat fenomen, liksom för den delen Havet. Känner ni kärleken, känner ni även Freja. Mer behöver egentligen inte sägas, men jag kommenterar gärna den både vettige och trevlige herr Lindenfors in extensio på min egen blogg.

Anonym sa...

NO PASSARAN !

INGA Förhandlingar med Monoteisterna...

https://hedniskatankar.wordpress.com/2015/08/19/dn-har-lierat-sig-med-de-morka-krafterna-i-det-svenska-samhallet-patrik-lindenfors-och-humanisterna-protesterar/

Nils sa...

Lennarts kommentar sitter som en smäck.

"Det luktar hyckleri om den där debattartikeln."

Snarare förlust av tron. Kyrkan har sekulariserats, blivit liberal och de liberala värdena bär inte. Det blir nog som Michel Houellebecq förutspår, vi kommer att överlämna oss åt islam som tror på något bortom 50-50 i bolagsstyrelser och predikstolar.

Ulf Gustafsson sa...

Domprosten Hans Ulfvebrand sätter spiken i kistan med att hänvisa till att evangelisten har lagt ord i Jesu mun. Alltså allt som Jesus sagt kan nu ifrågasättas. Det är evangelisternas ord och inte Guds sons ord!

"Den teologiskt sett ömma punkten är väl Jesu anspråk på att vara enda vägen till Gud?

– Fast det är ett anspråk som Johannesevangelisten har, och som han lägger i Jesu mun. Det anspråket är som om jag säger till min fru ”du är den finaste i världen”, det säger jag i ett kärleksspråk till henne men jag kan inte veta om hon är bäst i världen."


http://www.dagen.se/hans-ulfvebrand-jesus-%C3%A4r-inte-enda-v%C3%A4gen-till-gud-1.385532

Patrik Lindenfors sa...

Nils,
Att kyrkan går hädan innebär inte att islam vinner. Det är en medeltida syn på världen. Lösningen på både kyrkan och islam är humanism.

Krister V sa...

Patrik L:
"Nathan Söderblom öppnade inte alls för alla religioner - han öppnade upp för alla kristna församlingar. Det är något helt annat. Detta förbigår de fem prästerna utan ett ord, vilket får falskheten att skava desto mer."

Verkligen en rörande hög uppfattning om Söderbloms förmåga att trotsa tidsandan, men prästerna skriver faktiskt:

"Med sina ord lyckades Söderblom övertala nästan hela kristenheten att efter 1 600 år av stridigheter åter börja tala med varandra."

Det luktar sannerligen hyckleri om kritiken! "Humanisterna" är alltså emot öppenhet, tolerans och samarbete, och föredrar således mer principfasta och fundamentalistiska religioner?

Lars Forsberg sa...

Om vi antar att ca 30% av vår befolkning är troende (teister), borde ca 70% vara ateister (icke-troende). Samtidigt är ändå ca 66% av befolkningen med i Svenska Kyrkan. Då är alltså ca 34% av befolkningen inte med i Svenska Kyrkan och om vi antar att alla de är ateister (högt räknat då en del är med i andra kyrkor/samfund) så är ändå 36% av befolkningen ateister som är med i Svenska Kyrkan. Andelen av alla ateister som är med i Svenska Kyrkan blir 36/70=51.4%. Vi har alltså följande sannolikheter:

A = ateist
M = medlem i svenska kyrkan

P(A) = sannolikheten för att vara ateist = 70%
P(M) = sannolikheten för att vara medlem i svenska kyrkan = 66%
P(M|A) = sannolikheten att vara med i svenska kyrkan givet att du är ateist = 36/70 = 51.4%

Använder vi Bayes sats kan vi nu räkna ut sannolikheten att du är ateist givet att du är medlem i Svenska Kyrkan:

P(A|M) = P(M|A)*P(A)/P(M)=0.514*0.70/0.66= 0.545 = 54.5%

Alltså, majoriteten av medlemmarna i Svenska Kyrkan tror inte på Gud! Då har jag ändå varit snäll med siffrorna. På frågan "Jag tror det finns en Gud" svarar endast 18% av svenskarna att de gör det. Per definition är då resten ateister, dvs 82%. Dessutom lär drygt 3% av befolkningen engagera sig i frikyrkor och vi kan därför anta att de inte är med i Svenska Kyrkan. Då blir det 31% av befolkningen som är ateist och inte med i svenska kyrkan, vilket ger att 82%-31%=51% av befolkningen är ateist och medlem i svenska kyrkan. Räknar vi på får vi att P(M|A)=62.2% av alla ateister är med i Svenska Kyrkan. Det leder till att P(A|M) =77% av Svenska Kyrkans medlemmar är ateister!

Således är någonstans mellan 54%-77% av svenska kyrkans medlemmar inte troende!

De är, precis som Richard Dawkins, sekulärt och kulturellt kristna som gillar traditionen och det ceremoniella kring kyrkan, men de är inte troende. Det är det kulturellt kristna majoriteten bryr sig om. Vad blir det kvar av det om man helt plötsligt bjuder in andra religioner? Tvärtom borde Svenska Kyrkan vara öppen för andra livsåskådningar som inte innefattar en gud, eftersom det trots allt är den livsåskådning majoriteten av medlemmarna har. Är det inte dags för Svenska Kyrkan att börja ta hänsyn till majoriteten av sina medlemmar, istället för att låta upplåta sina lokaler till icke-medlemmar? Svenska Kyrkan borde ta steget ut och bli en rent kulturellt kristen organisation utan religiösa inslag som vilar på sitt historiska arv, dvs konstatera att allt inklusive Gud är av metaforisk art för det är trots allt det som är synsättet hos majoriteten av medlemmarna. Att ärkebiskopen själv inte är säker på jungfrufödelsen är förstås en bra början.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se