28 aug. 2015

Nominera till Hedeniuspriset 2015

Sedan år 2000 delar Humanisterna årligen ut Ingemar Hedenius-priset. Syftet med utmärkelsen är dels att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982), som redan 1949 startade en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk Tro och vetande, och dels att stödja och uppmärksamma personer som arbetar och verkar i Hedenius anda.

Till mottagare kan den utses som i Sverige under året främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner

Ingemar Hedenius-priset utdelas varje år vid Humanismens dag, som i år infaller söndagen den 22 november. Priset kan även utdelas till juridiska personer. Medlemmar i förbundet Humanisterna har nomineringsrätt. Förbundets styrelse beslutar om pristagare. Styrelsen skall skriftligen motivera sitt beslut. Styrelsen kan avstå från att dela ut priset ett visst år. Prisets innehåll beslutas av styrelsen.


Vill du nominera en kandidat till priset? Skicka ett brev till Humanisterna, eller ett mail till hedeniuspriset@humanisterna.se.  Glöm inte att motivera din nominering!

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se