11 aug. 2015

Svenska kyrkans underbara värld

Dag Sandahl, tillhörande den högkyrkliga falangen inom Svenska kyrkan, ondgör sig i ett blogginlägg över att det till Kyrkomötet lämnats in en motion om att kyrkan ska utreda chemtrails!!! Hans uttalade problem, vilket motionen är ett exempel på, är att politiker vill använda kyrkomötet för att driva sina sakfrågor. Jag läser dock in att det är avsaknaden av teologi i motionen, som irriterar Sandahl.

Själv vidhåller han intoleransen mot homosexuella genom sitt motstånd mot en motion som vill införa vigselskyldighet för även samkönade par. Han skriver, utifall motionen bifalles: "Nu får Gud i så fall hålla till godo med att endast kalla sådana till präster som [...] tror att äktenskapet också av Gud är tänkt enkönat."

Men detta är också en politisk fråga, eftersom Svenska kyrkan har uppdrag av staten att viga människor. Dock med en teologisk dimension. Så om motionsställaren bara plockat in en av Bibelns alla referenser till moln i sin motion om chemtrails, så hade det kunnat utspelat sig en fascinerande teologisk debatt på Kyrkomötet.

En debatt om chemtrails i kyrkans värld är dock inte, ur mitt perspektiv, något extraordinärt tokigt. Det är i stort på samma nivå som en debatt om hur Gud ser på äktenskapet. Två ämnet utan vetenskaplig förankring, där tron har fritt spelrum.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se