29 sep. 2015

Åhlens reklambild med hijab - bra eller dåligt?


Humanisterna har blivit ombedda av en frågeställare att säga något om Åhlens tilltag att göra en reklambild med hijab. Hijaben är ju en kvinnoförtryckande religiös patriarkal symbol samtidigt som den bara är ett klädesplagg. Rätt eller fel av Åhlens? Per Dannefjord svarar.
Vi är helt eniga om att slöjan, för många kvinnor, representerar och är uttryck för ett kvinnoförtryck. Det betyder emellertid inte att vi måste tillskriva klädesplagget samma betydelse för alla kvinnor som bär den. Att slöjan är en religiös symbol för vissa kvinnor (och män) betyder inte alls att den är det för alla. Vilka delar av kroppen människor väljer att dölja betraktar jag som deras ensak. Det finns förvisso en mängd normer och ett socialt tryck som påverkar oss, men det gäller inte bara slöjan eller muslimska kvinnor. Det pågår nu exempelvis en debatt om den ojämlikhet som kommer till uttryck i att män får visa brösten medan kvinnor inte får det. Många kvinnor skulle hålla med om att denna skillnad är förtryckande och uttryck för en sexualisering av kvinnors kroppar, men de skulle ändå välja att ha kläder på överkroppen, även på stranden. Jag har svårt att se något fel i det valet. Lika svårt har jag att principiellt motsätta mig att en kvinna har en slöja på huvudet. Vi ska arbeta mot kvinnoförtryck, men vi ska inte göra det genom att ställa krav på att kvinnor klär sig på ett visst sätt. Att säga att slöjan i sig är problematisk är att frånta kvinnor det valet och det skulle jag inte kunna ställa mig bakom. Jag tycker på motsvarande sätt att det är helt ok att kvinnor låter bli att gå barbröstade på stranden. Det finns kvinnor som helt enkelt känner sig bekväma i slöja och det finns kvinnor som tycker att det är snyggt. De kanske inte är i majoritet, men det spelar för min del ingen roll. Jag vill inte ersätta ett förtryck med ett annat. Det ligger en förtryckande sexualisering vår syn på kvinnliga bröst också, men att därför kräva nakna bröst är i mitt tycke lika förtryckande som att kräva täckta. 
Huruvida Åhlens kampanj har med religion att göra vet vi inte. Det jag uppfattar är en öppenhet för det faktum att många kvinnor i Sverige bär slöja. Det har jag svårt att se som något negativt. Svenska kvinnor ser ut på många olika sätt och jag kan inte se något fel i att Åhlens visar upp en större mångfald än vi är vana vid, även om det naturligtvis sker i kommersiella syften. Jag skulle kunna problematisera många aspekter av de kläder som modeindustrin vill sälja, men att en kvinna har en sjal på huvudet är inte en av dem. Jag tycker dessutom att bilden snarare gör slöjan till en modedetalj än till en religös symbol. Min gissning är att den kommer att bidra till att icke-muslimska kvinnor tycker att stilen är snygg, vilket är ett utmärkt sätt att göra det eventuellt religiösa innehållet mindre viktigt. Det är dock min bedömning och där kan jag ha fel i sak, det får tiden utvisa. 
Detta betyder inte att vi ska bli mindre kraftfulla och tydliga i kampen mot religiöst förtryck eller förtryck mot kvinnor, men att protestera mot att kvinnor i slöja synliggörs är i mitt tycke helt fel väg att gå. Det vi vill är att skapa en värld där alla får välja själva. Då är slöjan ett klädesplagg bland många andra, och det ska vi låta den vara för de kvinnor som redan uppfattar den så. De ska inte behöva skuldbeläggas eller osynliggöras därför att de bär ett klädesplagg som andra uppfattar som en religiös symbol. De finns och det tycker jag att vi ska bejaka. Jag ser alltså kampanjen som en positiv utveckling snarare än som ett steg bakåt. Att vi går bakåt i en mängd andra avseenden är djupt problematiskt, men jag ser inte att Åhlens bidrar till det med sin kampanj.

2 kommentarer:

Lennart W sa...

Hijab?? Tänker jag inte alls på när jag ser bilden.

Ave Maria

(och undersköna Olivia Hussey, i Jesus of Nazareth)

Unknown sa...

Få humanister vill nog förbjuda vuxna människor att bära vissa kläder i det civila. Däremot kan man vilja problematisera bruket, de signaler det sänder, vad det symboliserar och innebär för förebilder - även hur andra kvinnor (i det här fallet) som faktiskt är tvingade att bära plagget kan uppfatta det (som en bagatellisering, bristande solidaritet).

Grundfrågan för humanister borde vara frihet, inte minst om slöjan bidrar till att befria kvinnor från förlegade och förtryckande patriarkala strukturer eller inte. När man tar på sig slöjan förväntas man samtidigt uppträda på ett visst sätt, som är svårt att kombinera med självständighet, jämlikhet och ett fullt ut aktivt, fritt liv. Både bäraren själv och andra påverkas i det sociala och kulturella sammanhang där man vistas. Ju fler kvinnor som tar på sig slöjan, desto större blir trycket på dem inom detta sammanhang, som hittills avstått.

Runt 1990 gick en gräns i arabvärlden där flickor utan slöja inte längre var gångbara på äktenskapsmarknaden, de var dåliga flickor. Det är inte en kultur humanister på något sätt kan bidra till att underblåsa i Sverige eller något annat land. Diskussion om detta är nödvändigt för att leva upp till våra ideal.

En bra kritisk analys av hijabanvändning gav doktoranden i socialt arbete, Devin Rexvid, i sin artikel nyss: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2844612-debatt-ahlens-och-h-m-s-kampanj-gynnar-islamismen

Litet längre perspektiv kan man få genom att lyssna till vad den store panarabiske ledaren Gamal Abdel Nasser ansåg för drygt 50 år sedan, i en tid när sekularism var ledstjänan i den muslimska delen av världen https://www.youtube.com/watch?v=TX4RK8bj2W0 När han berättar att muslimska brödraskapet vill att alla kvinnor ska bära hijab, blir dessa islamister utskrattade. Några decennier senare har detta blivit verklighet, mot all förmodan för dem som levde under Nassers tid.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se