1 okt. 2015

69 av 70 undersökta religiösa friskolor i Storbritannien bryter mot lagen

Idag släpper Brittiska humanisterna en rapport som visar att 69 av 70 religiösa friskolor bryter mot lagen. Man har anmält de 43 värsta exemplen till brittiska skolinspektionen. Läs mer i The Guardian.

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

Integrerad undervisning motverkar religiös intolerans

National Secular Society har vid ett EU-möte om religiös intolerans förordat integrerade skolor som ett vapen mot sådan intolerans, och mot antisemitiskt och antimuslimskt hat. Man anser att elever med olika religiös bakgrund från tidig ålder bör undervisas tillsammans.

NSS-representanten Stephen Evans säger i ett uttalande: "Sekularismen har en nyckelroll att spela när det gäller att försäkra sig om att människor av alla trosuppfattningar och ingen kan leva tillsammans fredligt och harmoniskt. I synnerhet i en tid av betydande demografisk förändring är det viktigt att europeiska stater kraftfullt försvarar och främjar sekulära nyckelprlnciper, som gör det möjligt för oss att leva och låta leva - fast inom klara gränser. Alternativet är en framtid av sekteristisk konflikt och tävlande religiösa klagomål och krav."

Han tillägger att "vi behöver uppmuntra ett inkluderande och sekulärt undervisningssystem som främjar universella snarare än religionsspecifika värderingar och tillåter unga människor att självständigt bestämma sitt religiösa synsätt, utan tvång."

http://www.secularism.org.uk/news/2015/10/national-secular-society-calls-for-integrated-education-at-eu-colloquium-on-combatting-religious-hatred

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se