2 okt. 2015

En klimatförvillande satirtecknares alster slår lite fel

Det här kan vara det starkaste argumentet klimatförvillarna uppbådat hittills. Eller inte.


Tecknaren har i och för sig en poäng - det finns en stark vetenskaplig konsensus om antropogent orsakade klimatförändringar samtidigt som antalet icke-troende bland forskare är mycket större än bland allmänheten. Bloggaren Jerry Coyne på Why Evolution Is True sammanfattar.
Surveying American scientists as a whole, regardless of status, a different Pew poll showed that only 33% admitted belief in God, with 41% of scientists being atheists or agnostics. (The rest either didn’t answer, didn’t know, or believed in a “universal spirit or a higher power.”) Among the general public, on the other hand, belief in God ran at 83% and nonbelief at a mere 4%. In other words, the average scientist is ten times as likely to be an atheist or an agnostic than is the average American.
The degree of scientists’ nonbelief goes up with their professional status. [Elaine] Ecklund’s earlier work found that 62% of scientists working at “elite” universities were atheists or agnostics, with only 33% professing belief in God. And, considering members of America’s most elite scientific body, the National Academy of Sciences, we find that only 7% believe in a personal God while 93% are atheists or agnostics about a personal God. (In contrast, 68% of Americans—nearly ten times the percentage of scientists—believe in a personal God.)
Coyne sammanfattar även problemet med satirteckningen, om nu någon missat den.
There are of course two ways to interpret this cartoon. This would be my read if I didn’t know who drew it:
  1. The Pope notes that scientists overwhelmingly accept that global warming is caused by human activity.
  2. Scientists tend to be right about such issues.
  3. Therefore, scientists are probably also right in claiming that there is no God.
But of course it’s Ramirez, and what he really means is this: scientists are fallible, and are clearly wrong about both global warming and God. In that sense it’s a bad political cartoon, for its meaning reverses itself depending on your view of science.

7 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Om vetenskapsmän inte tror på Gud, så kan det vara för att de nått viss nivå av mental mognad, vilket för med sig trovärdighet även i klimatfrågan.

Göran sa...

Tämligen stor skillnad på agnostiker och ateister kan jag tycka. Borde väl vara lika stor skillnad som på agnostiker och troende.

Lennart W sa...

Vet inget om Ramirez, men det finns ju en till tolkning av teckningen som nog inte är helt ovanlig i USA:

Forskare tror inte på Gud. Alltså kan man inte lita på dem. Alltså har de fel om den globala uppvärmningen.

Sen kanske han också menar att det är Påvens forskare som inte tror på Gud, vilket i så fall gör dem dubbelt opålitliga.

Notera att allt ovanstående är spekulationer om andras tolkningar. Min egen tolkning är att Ramirez har en skruv lös.

Patrik N sa...

"Om vetenskapsmän inte tror på Gud, så kan det vara för att de nått viss nivå av mental mognad, vilket för med sig trovärdighet även i klimatfrågan."

Mental mognad (jag antar att du med "mental mognad" avser kognitiv utveckling) är en helt otillräcklig parameter när du ska bedöma olika människors "trovärdighet i klimatfrågan". Bättre är att utvärdera de sakargument som framförs, dvs att anlägga ett vetenskapligt förhållningssätt till saken. För det krävs förstås en utvecklad kognitiv förmåga, eller "mental mognad" om du så vill.

Anders Hesselbom sa...

Samtidigt är inte alla speciellt öppna med vad de tror på. Hur många törs säga att de tror på Gud och ge en förklaring till vad det innebär bland skeptiker? Det vi hör är "människan påverkar inte klimatet och jag tror fortfarande på tandfén". Jamendåså!

Trevlig helg!

Patrik N sa...

Anders,

"Det vi hör är "människan påverkar inte klimatet och jag tror fortfarande på tandfén"."

Du förhåller dig högst irrationellt till ovanstående påstående om du utvärderar dess första led "människan påverkar inte klimatet" mot bakgrund av vad som sägs i dess andra led "jag tror fortfarande på tandfén". Du ska helt enkelt inte tro eller misstro något som någon säger gällande människans påverkan på klimatet beroende på om de tror på tandfén eller inte.


Anders Hesselbom sa...

Patrik N, givetvis kan även en galning som har fel om precis allt annat ha rätt i en specifik fråga. Men troligtvis inte.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se