20 okt. 2015

Förstod sig "Paulus" på filosofi?

Läser Stanford Encyklopedia of Philosophy för att försöka förstå mig på rekursion och råkar på en intressant passning till "Paulus" (jag förklarar citattecknen längst ner). Fattade han sig verkligen på filosofi?

Detta apropå denna paradox, som attribueras till Epimenides (~600 fvt.): Epimenides som själv kom från Kreta sade "Kretensare ljuger alltid". Det här är en ursprunglig variant av den så kallade lögnarparadoxen.

Att detta var en filosofisk paradox verkar ha gått "Paulus" förbi. Han skriver nämligen så här i Titusbrevet 1:10-16 (med lite antisemitism inslängt som pikant krydda).
Det finns, särskilt bland de omskurna, många som inte vet sin plats, pratmakare som förvrider huvudet på andra. Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för snöd vinnings skull sprida otillåtna läror. En landsman till dem, en av deras egna profeter, har sagt: ”Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska och lata.” Det vittnesbördet är sant. Vederlägg dem därför med kraft, så att de blir sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska legender och åt påbud från människor som vänder sig bort från sanningen. För de rena är allting rent, men för dem som lever i orenhet och otro är ingenting rent, de är orena både i sinne och samvete. De försäkrar att de känner Gud, men i sina handlingar förnekar de honom. Avskyvärda är de, oförbätterliga och odugliga till varje god gärning.
Notera dock att en majoritet (~80% enligt sidan Catholic Resources) av nutida bibelforskare anser att Titusbrevet är en förfalskning, dvs. att det inte är skrivet av Paulus trots att det står att det är skrivet av Paulus. Därav citattecknen kring "Paulus".

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se